1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Corona>
relance

Net beslist: 3 belangrijke nieuwe relancesteunmaatregelen

relance

Ze waren al even aangekondigd, maar nu zijn ze sinds hun publicatie op 1 juli 2020 in het Belgisch Staatsblad ook van kracht. Deze drie nieuwe maatregelen kaderen in het relanceplan van de overheid.

1. Van corona-werkloosheid naar versoepelde economische werkloosheid 

Voor sommige werkgevers loopt op 31 augustus 2020 de eenvoudige procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona (‘corona-werkloosheid’) af. Dan zullen ze opnieuw moeten gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Vanaf 1 september tot 31 december 2020 voert de regering een versoepeling in voor die tijdelijke economische werkloosheid (TEWL):

 • Voor arbeiders komt er een uitbreiding van de maximale duurtijd van de TEWL, naar 8 weken bij een volledige en 18 weken bij een gedeeltelijke schorsing. Is die grens bereikt, dan moet de werkgever minstens 1 week een zogeheten ‘verplichte werkweek’ of regeling van volledige arbeid invoeren.
 • Voor bedienden komen er drie wijzigingen: de criteria voor de doelgroep, het wegvallen van de vereiste goedkeuring commissie ‘ondernemingsplan’ en de verhoging van het maximumkrediet.

 

  Op onze Ella-website lees je een gedetailleerd overzicht rond de versoepeling van de TEWL.

   Vraagtekens

   Bepaalde werkgevers zullen wel nog tot eind 2020 corona-werkloosheid kunnen inroepen, maar de sociale partners en de regering overleggen nog over de criteria. Komen die op sector- of ondernemingsniveau? Of zullen nog andere voorwaarden gelden? 

   Ook is er nog onduidelijkheid over onder meer de concrete aanvraagprocedure, de toelatingsvoorwaarden, de uitkering van de werknemer en de verplichtingen op het vlak van opleidingsaanbod voor bedienden bij TEWL.

   2. Corona-tijdskrediet en corona-landingsbaan voor bedrijven in moeilijkheden of herstructurering 

   Vanaf 1 juli 2020 zijn het corona-tijdskrediet en de corona-landingsbaan mogelijk, uitsluitend voor bedrijven in moeilijkheden of in herstructurering. De periode van erkenning moet in elk geval aanvangen vóór 1 januari 2021. Aan beide vormen van individuele arbeidsduurvermindering is een uitkering van de RVA verbonden.

   Corona-tijdskrediet

   Werkgevers kunnen hun werknemers voorstellen de arbeidsprestaties tijdelijk – van 1 tot 6 maanden – verminderen, zonder dat de betrokken werknemers een te groot loonverlies lijden. Bovendien komt het corona-tijdskrediet niet in mindering van het gewone tijdskrediet.
   Het is geen verplichting, noch een recht – werkgever en werknemer beslissen er samen over. Het volledige corona-tijdskrediet moet in de periode van erkenning als bedrijf in moeilijkheden of herstructurering liggen. 

   Corona-landingsbaan

   De minimumleeftijd van 60 jaar bij een ‘gewone’ landingsbaan met uitkeringen wordt verlaagd. Voltijdse medewerkers kunnen vanaf 55 jaar in een halftijdse of 1/5 corona-landingsbaan stappen met een RVA-uitkering. Wel moet de betrokken werknemer een beroepsverleden hebben van 25 jaar én de landingsbaan moet starten in de periode van erkenning als bedrijf in moeilijkheden of herstructurering. 

    Op onze Ella-website lees je een gedetailleerd overzicht rond corona-tijdskrediet en corona-landingsbanen.

     3. Tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering met bijdragevermindering voor ondernemingen in moeilijkheden 

     Ondernemingen die formeel erkend zijn als bedrijf in moeilijkheden of herstructurering mogen tijdelijk en collectief de arbeidsprestaties van hun werknemers verminderen en – indien gewenst – een vierdagenwerkweek installeren.

     Concreet gaat het om een 1/4 of 1/5 vermindering gedurende maximaal 1 jaar voor het volledige bedrijf of een afdeling. Bovendien geniet de werkgever tijdens die periode van een doelgroepvermindering voor de betrokken werknemersgroep. Het bedrag hangt af van de procentuele vermindering van de arbeidsduur. Combineert de werkgever de arbeidsduurvermindering met de invoering van een vierdagenwerkweek, dan stijgt de doelgroepvermindering. De betrokken werknemers hebben recht op een gedeeltelijke looncompensatie, die de werkgever betaalt.

     Procedure

     De werkgever mag de collectieve arbeidsduurvermindering en/of vierdagenwerkweek – en de bijbehorende doelgroepvermindering – slechts toepassen via:

     • een ondernemings-cao voor ondernemingen met een syndicale afvaardiging;
     • een wijziging van het arbeidsreglement voor ondernemingen zonder syndicale afvaardiging.

     De wet bepaalt wat minimaal moet worden vastgelegd.

     Vanaf wanneer?

     In de wet staat vanaf 1 juli 2020, maar de werkelijke toepassing zal voor vele bedrijven pas later mogelijk zijn. Werkgevers moeten immers de erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering bekomen én de invoering procedureel voorbereiden via het afsluiten van een ondernemings-cao of een wijziging van het arbeidsreglement.

     De periode van arbeidsduurvermindering moet vallen binnen de erkenningsperiode, die uiterlijk op 31 december 2020 moet starten. 

      Op onze Ella-website lees je een gedetailleerd overzicht rond tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering.

      Reken op SD Worx

      Sommige onduidelijkheden worden op dit moment nog uitgeklaard. Uiteraard volgen we alles op de voet op en houden we je op de hoogte. Ook is de impact van deze en andere relancemaatregelen groot en het kan soms complex zijn als je er een beroep op wilt doen. Neem daarom geen risico’s en neem een expert in de arm. Stel hier je vraag.

       Geert Vermeir

       Geert Vermeir

       Juridisch Expert

       Geert Vermeir werkt voor het juridisch kenniscentrum van SD Worx. Met zijn rechtendiploma op zak (KULeuven), begon hij te werken als Legal Advisor en later als Knowledge Manager bij Securex. Na een decennium bij Securex trad hij in april 2008 in dienst bij SD Worx als Senior Legal Advisor. Sinds juli 2014 werkt hij voor het juridisch kenniscentrum. Als expert op vlak van arbeidsrecht en sociale zekerheid deelt hij zijn kennis onder andere als trainer in sociaaljuridische opleidingen.