1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Aantal flexi-jobbers stijgt verder

flexijob_1200x800

Eind 2023 is het aandeel werknemers met een flexi-job verder toegenomen. Dat weten we uit een analyse SD Worx, die de lonen berekent van meer dan een derde van alle werknemers in de privésector. De HR-expert stelt alvast een stijging vast van bijna de helft (+45%) tussen eind 2022 en eind 2023. Hun aandeel stijgt bij SD Worx van 1,21% in 2022 tot 1,75% in 2023: dat is grosso modo bijna één werknemer op 50. De 25-30 jarigen zijn de grootste groep, maar relatief gezien heeft het regime het meest succes bij de 60-plussers. Het aandeel 60 plussers met een flexi-job stijgt ook het sterkst van allemaal in 2023 (+ 61%). Eind juni noteerde de RSZ 120.000 mensen met een flexi-job. 

Flexijobs en andere specifieke tewerkstellingstypes (horeca en andere sectoren) | RSZ

  * Daarnaast zijn er ook veel flexi-jobbers tewerkgesteld via uitzendkantoren.

  Het zijn vooral de kleinste kmo’s met minder dan 20 werknemers die de flexi-jobs benutten (zij zijn goed voor 85% van alle werkgevers met een flexi-job). Werkgevers in West- en Oost-Vlaanderen maken er in 2023 relatief gezien het meest gebruik van.  De werkgevers die er vandaag gebruik van maken komen vooral voor in Vlaanderen (85%). Maar als je rekening houdt met het aantal werkgevers in elke regio, dan zijn de verschillen minder groot:  6% van alle werkgevers in Wallonië maakt er gebruik van in 2023; tegenover 11% van de Vlaamse werkgevers en 3,5% van de Brusselse werkgevers.

   

  Horeca blijft op kop

   StevenRosseel_300x300
   In 2023 zien we het meest flexi-jobbers in het derde kwartaal (juli tot en met eind september): de grote vakantie is typisch een periode waarin veel horecaondernemers nood hebben aan flexibele arbeidskrachten, ook om de vakantie-noden van het vast personeel op te vangen, terwijl het toch druk kan blijven in de horecazaak.
   StevenRosseel_300x300
   Steven Rosseel, Horecaverantwoordelijke, SD Worx

   Steven Rosseel horecaverantwoordelijke van SD Worx: “Het is nog onduidelijk wat 2024 gaat geven, nu meer sectoren er in 2024 gebruik van mogen maken.  De wetenschappelijke studie van DynamStat toont bovendien aan dat er geen negatieve impact is op de voltijdse jobs. ”

    Meer info over het profiel van de werkgevers en werknemers met (nood aan) een flexi-job:

    Flexi-jobs meest populair bij 60-plussers | SD Worx

    Laatste nieuwigheden sinds 2024

    Het flexi-jobsysteem creëert sinds december 2015 flexibele werkgelegenheid voor gepensioneerden en mensen die minstens 4/5 werken. Het fiscaal gunstige regime gold eerst enkel in de horeca, maar ondertussen ook voor andere sectoren. Het wordt vanaf 2024 verder uitgebreid naar twaalf nieuwe sectoren, meer bepaald: onderwijs, Kinderopvang, publieke sport- en cultuursector,  autosector (PC 112), eventsector, land- en tuinbouw (PC’s 144-145), rijscholen (PC 200), begrafenisondernemers (PC 320), vastgoed (PC 323), verhuizing (PC 140.05), voeding (een aantal subsectoren). Het systeem is fiscaal voordelig, met een brutoloon dat gelijk is aan het nettoloon en de werknemer betaalt geen belastingen of sociale bijdragen, maar er is een inkomensplafond van 12.000 euro vanaf volgend jaar. Als flexi-jobwerknemer bouw je bovendien ook sociale rechten op (werkloosheid, pensioen).