1. Home>
SDworx_blog_opeenvolgende-dagcontracten
Blog

Inperking van de opeenvolgende dagcontracten in uitzendarbeid: vermijd extra rsz-bijdrage

Maak je wel eens gebruik van uitzendkrachten? Dan zijn opeenvolgende dagcontracten wellicht geen onbekende contractvorm.  Sinds 1 januari 2023 zijn er enkele belangrijke wijzigingen in de arbeidswetgeving doorgevoerd die van invloed zijn op het gebruik van die opeenvolgende dagcontracten.

Als je dus vaak beroep doet op uitzendarbeid en opeenvolgende dagcontracten, kan je maar beter op de hoogte zijn van die wetswijziging. Zo voorkom je dat je organisatie in strijd is met de wet en vermijd je mogelijke sancties. In deze blog zullen we dieper ingaan op opeenvolgende dagcontracten, de wetswijzigingen en wat je moet weten om compliant te blijven.

24/11/2023
werken aan laptop
Blog

Verplichte bescherming voor klokkenluiders – wees er tijdig bij

Sinds 15 februari 2023 moeten bedrijven vanaf 250 werknemers een intern meldingskanaal en -procedure hebben voor klokkenluiders. Ondernemingen met minstens 50 en minder dan 250 werknemers kregen wat meer tijd om aan de nieuwe verplichting te voldoen: tot 17 december 2023. Gezien de deadline nadert, herhalen we de krachtlijnen in een notendop.

By Jan Vanthournout20/11/2023
Rethinking talent strategy
Blog

4 redenen om je talentstrategie opnieuw uit te denken

Kan je talentstrategie wel een boost gebruiken? Bepaalde processen voor talentmanagement zijn voor alle ondernemingen gelijk. Maar dat betekent niet dat ze overal even efficiënt verlopen. Om er nog maar van te zwijgen dat zelfs de meest doordachte talentstrategie al snel achterhaald kan zijn als je kijkt naar hoe snel de technologie evolueert en de maatschappij verandert. In deze blog lees je er alles over.

16/11/2023
HR2024_1200x800
Blog

Human resources in 2024: wat mogen we verwachten?

2024 brengt weer heel wat hr-wijzigingen met zich mee. Opportuniteiten of verplichtingen: dit weten we nu al.

By Anneleen Verstraeten15/11/2023
2024Blog_1200x800
Blog

Wat veranderde er in 2023?

2023 is bijna om, tijd voor een terugblik. Wat is er het afgelopen jaar veranderd op hr-vlak? Met deze lijst ben je snel up-to-date.

By Anneleen Verstraeten15/11/2023
holidays_male_suitcases_1200x800
Blog

Vakantie: veranderingen in 2024 voor vertrekvakantiegeld, vakantiedagen en arbeidsongeschiktheid

De wetgeving rond vakantie verandert. Zo gebeurt de verrekening van het enkelvoudig vertrekvakantiegeld vanaf 2024 volgens een nieuwe methode, met impact voor bedienden die nieuw in dienst treden. Ook voor werknemers die arbeidsongeschikt worden tijdens hun vakantie of die niet-opgenomen vakantiedagen willen overdragen naar het volgende jaar zijn er wijzigingen op til. We zetten ze op een rij. 

By Anneleen Verstraeten10/11/2023
car_drive_1200x800
Blog

Het mobiliteitsbudget in 6 vragen

Het mobiliteitsbudget, het groene alternatief voor de bedrijfswagen, kende een trage start maar wint nu aan populariteit. Sinds de invoering ervan zagen we al enkele versoepelingen en op 1 januari 2024 wordt het makkelijker om het mobiliteitsbudget te berekenen.

By Veerle Michiels8/11/2023
coworkers
Blog

Begrotingsakkoord 2024: 5 uitgelichte maatregelen

Op 9 oktober 2023 bereikte de federale regering een akkoord over de begroting voor 2024. Let wel, dit is nog maar een politiek akkoord, de juridische (ontwerp)teksten moeten nog volgen. We gaan hier dieper in op 5 maatregelen die impact hebben op jou als werkgever. Ze treden in werking op 1 januari 2024.

By Geert Vermeir19/10/2023
MicrosoftTeams_Blog3
Blog

Migratie van SAP On-Premise naar SAP SuccessFactors: ervaar de kracht van cloudgebaseerde hr-transformatie

In de digitale wereld van vandaag zijn bedrijven voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om efficiënter te werken en te groeien. Een belangrijke verandering op dat vlak is dat de ondersteuning voor lokale SAP HCM-systemen in 2027 stopt. Dat wil zeggen dat bedrijven hun bestaande systemen voor het zover is naar de cloud moeten verhuizen. Sommige bedrijven zijn met dat proces al gestart. Wie die stap nog niet heeft gezet, moet beseffen dat te lang wachten kan leiden tot problemen, zoals tekort aan middelen of hogere kosten.

17/10/2023