1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Corona>
cov19

Corona steun- en andere maatregelen: wat werd er beslist?

Met de versoepeling op 8 juni in zicht, besliste de superkern dit weekend over een nieuw steunpakket voor bedrijven. Verder werden er een aantal wetswijzigingen doorgevoerd. Wat verandert er?

1. Verlenging bestaande maatregelen

Het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt voor alle sectoren met 2 maanden verlengd, net als het corona-ouderschapsverlof en het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Deze maatregelen golden al tot 30 juni en worden nu verlengd tot 31 augustus 2020.

2. Tijdelijke werkloosheid als vangnet voor medewerkers en artiesten in evenementensector

Goed nieuws voor artiesten en medewerkers uit de zwaar getroffen eventsector. Werd een evenement door de Nationale Veiligheidsraad afgelast of verboden, dan kunnen de getroffen werknemers tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen als:

 • het event zou doorgaan in de periode van 14 maart tot 31 augustus 2020;
 • ze werden tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst of een formele belofte hiervan;
 • in het geval het arbeidscontract nog niet werd opgemaakt, ze schriftelijk bewijs (programmaboekje, drukwerk, e-mails …) kunnen leveren van die belofte;
 • de arbeidsovereenkomst of bewijsstukken dateren van vóór 15 april 2020;
 • ze voor niet-artistieke activiteiten (catering, techniek, promotie …) kunnen bewijzen dat ze tussen 14 maart en 31 augustus 2019 werkzaam waren voor een soortgelijk evenement.

Werknemers maken voor hun aanvraag gebruik van het formulier C3.2-werknemer-corona-evenement op de website van de uitbetalingsinstellingen. Dit doen ze voor elke nieuwe uitkeringsaanvraag als tijdelijke werkloze én voor elk evenement.

Jij staat in voor de DIMONA-aangifte en de afhandeling van een ASR-scenario 5 met het aantal uren tijdelijke werkloosheid. Bij het einde van deze ‘arbeidsovereenkomst’ lever je ook een formulier C4 af.

  Opgelet: artiesten en eventmedewerkers kunnen geen tijdelijke werkloosheid aanvragen voor dagen waarvoor ze al een uitkering voor volledige werkloosheid ontvingen.

   3. Tijdelijke werkloosheid of ziekte schorst moederschapsrust

   Zoals aangekondigd, heeft ziekte of tijdelijke werkloosheid door overmacht niet langer een invloed op het pre- en postnatale verlof van aanstaande moeders. Om de nadelige gevolgen van coronawerkloosheid en ziekte tijdens de moederschapsrust uit te vlakken, werd de wetgeving aangepast om de lijst van met arbeid gelijkgestelde periodes van inactiviteit uit te breiden. Die omvat nu:

   • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht;
   • tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk wegens economische redenen voor bedienden;
   • arbeidsongeschiktheid wegens ziekte en ongeval;
   • volledige werkverwijdering in het kader van profylactisch verlof.

   Als gevolg van deze wijziging, loopt ook de uitkering langer door. De aanpassing geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Er is geen einddatum voorzien.

   4. Uitbreiding en verlenging werkbaarheidscheques

   De Vlaamse regering besliste eerder al om ook het toepassingsgebied van de werkbaarheidscheques uit te breiden. Hiermee kun je financiële steun krijgen om de knelpunten rond werkbaar werk in je organisatie in kaart te brengen. Deed je al een aanvraag voor deze steunmaatregel vóór 16 maart 2020, dan kom je in aanmerking voor een verlenging.

   5. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelijkgesteld met arbeidsdagen voor jaarlijkse vakantie

   Eerder communiceerden we al dat het aantal dagen tijdelijke werkloosheid door corona wordt gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantiedagen. Dit geldt zowel voor bedienden als arbeiders. SD Worx paste deze gelijkstelling al aan in zijn berekeningsprogramma’s, dus SD Worx-klanten kunnen op beide orde slapen. Er hoeft geen herberekening meer te gebeuren.

    Altijd het laatste nieuws?SD Worx volgt de ontwikkelingen op de voet. Informeer je via onze specifieke corona-pagina op de website over de laatste stand van zaken.

    SD Worx volgt de ontwikkelingen op de voet. Informeer je via onze specifieke corona-pagina op de website over de laatste stand van zaken.

     Geert Vermeir

     Geert Vermeir

     Juridisch Expert

     Geert Vermeir werkt voor het juridisch kenniscentrum van SD Worx. Met zijn rechtendiploma op zak (KULeuven), begon hij te werken als Legal Advisor en later als Knowledge Manager bij Securex. Na een decennium bij Securex trad hij in april 2008 in dienst bij SD Worx als Senior Legal Advisor. Sinds juli 2014 werkt hij voor het juridisch kenniscentrum. Als expert op vlak van arbeidsrecht en sociale zekerheid deelt hij zijn kennis onder andere als trainer in sociaaljuridische opleidingen.