1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Corona>
vaccin

Daar is het coronavaccin! 7 vragen die elke werkgever zich stelt

Opgelet! Onderstaande antwoorden zijn gebaseerd op de huidige wetgeving. Die evolueert voortdurend. Hou rekening met mogelijke aanpassingen op korte of middellange termijn.

  Q1. Mag ik mijn werknemer verplichten om zich te laten vaccineren?

  A: Nee, dat mag niet. Vaccinatie tegen COVID-19 is vandaag niet verplicht. Ook werkgevers kunnen dit dus niet eisen, zelfs niet in de zorgsector. Bovendien biedt het coronavaccin geen garantie op een veilige werkomgeving. De veiligheids- en preventiemaatregelen uit de generieke gids en sectorale afspraken blijven dus van toepassing om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is de plicht van elke werkgever om deze voorschriften na te leven en erop toe te zien dat werknemers deze respecteren. Of werknemers zich wel of niet laten vaccineren, verandert hier niets aan.

  Q2. Welke taak wordt van mij als werkgever verwacht?

  A: Op dit moment zijn de vaccinaties in handen van de overheid. Werkgevers kunnen wel een sensibiliserende rol spelen. Creëer een breed draagvlak in je onderneming om samen de veiligheid op de werkvloer te garanderen. Ook moet je arbeidstijd vrijmaken voor werknemers die zich laten vaccineren. Sinds 9 april 2021 ligt het immers wettelijk vast: werknemers kunnen zich tijdens de werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus met behoud van normaal loon. Het zogeheten vaccinatieverlof geldt enkel voor de tijd die nodig is voor de prik en de verplaatsing van en naar het vaccinatiecentrum. Natuurlijk wil je niet dat daardoor de bedrijfscontinuïteit in gedrag komt. Ga daarom op voorhand het gesprek aan met je sociale overlegorganen en/of medewerkers.

  Daarnaast blijf je natuurlijk instaan voor een veilige werkomgeving. Leef de voorgeschreven preventiemaatregelen na en zorg ervoor dat alle aanwezigen op de werkvloer – werknemers én bezoekers – de maatregelen kennen én naleven. Voorzie dus de nodige materialen op de werkvloer, zoals mondmaskers, alcoholgel en markeringen.

  Mogelijk komt er in de toekomst een situatie waarin werkgevers het vaccineren kunnen faciliteren. Zoals bij het griepvaccin dat vrij algemeen via de arbeidsgeneeskundige diensten wordt verspreid. In zo’n geval is samenwerking met de preventieadviseur of arbeidsarts zeker aangewezen. Ook dan zul je je werknemers kunnen aanmoedigen, maar niet tot vaccinatie verplichten. 

  Q3. Hoe moet ik de afwezigheid voor een coronavaccinatie tijdens de werkuren boeken? 

  A: Je boekt deze afwezigheid als een klassiek klein verlet, zonder de precieze reden te vermelden. Onze klanten van het sociaal secretariaat ontvangen via hun payrollconsulent de juiste code. Deze regeling loopt tot 31 december 2021, maar verlenging is mogelijk. Hou er rekening mee dat je onder de huidige privacyregels geen informatie over de vaccinatie en gezondheid van je medewerkers kunt verwerken en bijhouden.

  Wordt je werknemer ziek na de vaccinatie en kan die tijdelijk niet werken, dan valt dit niet onder klein verlet, maar zijn de gewone arbeidsongeschiktheidsregels van toepassing.

  Q4. Mag ik mijn medewerkers vragen om een bewijsstuk voor te leggen voor de coronavaccinatie tijdens de werkuren? 

  A: Ja, dat mag. Als je wilt, kun je je werknemer vragen dat die de vaccinatie-uitnodiging of de afspraakbevestiging voorlegt. Om privacyredenen, mag je deze niet bewaren. Sowieso moeten je medewerkers je inlichten van zodra ze weten wanneer de vaccinatie zal plaatsvinden. Enkel dan geldt immers het recht op betaalde afwezigheid. Informeer hen hier tijdig over. 

  Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne verduidelijkte dat ook werknemers die worden opgeroepen via de centrale reservelijst Qvax, recht hebben op klein verlet. Eerder bestond hierover nog verwarring omdat zij hun werkgever niet tijdig kunnen inlichten. 

  Q5. Mag ik mijn medewerkers vragen om een vaccinatiebewijs voor te leggen om toegang te krijgen tot de werkplek?

  A: Nee, dat kan niet. De wet voorziet op dit moment geen vaccinatiebewijs. Dus ook als werkgever kun je dit niet eisen van medewerkers of externen die toegang willen tot de werkplek. 

  Q6. Mag ik vaccinatiegegevens van mijn medewerkers registreren?

  A: Nee, dat mag niet. Of een werknemer zich wel of niet laat vaccineren is een vrijwillige keuze. Vaccinatiegegevens – net als andere medische gegevens – zijn uiterst gevoelig en persoonlijk. Die kun je alleen verwerken op een wettelijke basis en die is er vandaag niet. Ook de toestemming van de werknemer is hier geen geldige basis om de vaccinatiegegevens te verwerken. In een arbeidsrelatie – waar werknemers onder het gezag staan van een werkgever – is die toestemming immers nooit volledig vrij.  

  Je mag je werknemer wel vragen of hij gevaccineerd is, maar hij/zij is niet verplicht om hierop te antwoorden. Deelt hij/zij die info toch, dan mag je die gegevens niet registreren en mag je er ook geen gevolgen aan koppelen, zoals een aanpassing van het uurrooster of verplicht telewerk. Doe je dat wel, dan riskeer je een schadevergoeding wegens discriminatie en schending van de privacy. Die kan hoog oplopen: tot 6 maanden loon.

  Q7. Mag ik een medewerker die een vaccinatie weigert, ontslaan? 

  A: Absoluut niet. Aangezien de vaccinatie een vrije keuze is, kun je een weigering niet sanctioneren, ook niet in de zorgsector. Ontslag of een andere ‘lichtere’ sanctie zijn dus volledig uit den boze. Wil je een medewerker om een andere reden ontslaan – en is die toevallig niet gevaccineerd – zorg dan voor een goed juridisch onderbouwd ontslagdossier. Zo vermijd je misinterpretaties. 

   Meer weten over het coronavaccin en andere verplichtingen?

   We hebben onze corona FAQ-pagina aangevuld met de meest gestelde vragen rond de vaccinatiecampagne. Kom geregeld terug voor de meest recente updates.

    Geert Vermeir

    Geert Vermeir

    Juridisch Expert

    Geert Vermeir werkt voor het juridisch kenniscentrum van SD Worx. Met zijn rechtendiploma op zak (KULeuven), begon hij te werken als Legal Advisor en later als Knowledge Manager bij Securex. Na een decennium bij Securex trad hij in april 2008 in dienst bij SD Worx als Senior Legal Advisor. Sinds juli 2014 werkt hij voor het juridisch kenniscentrum. Als expert op vlak van arbeidsrecht en sociale zekerheid deelt hij zijn kennis onder andere als trainer in sociaaljuridische opleidingen.