1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Aanwerving en selectie>
Emploi2024_1200x800

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen: zo werkt het vanaf 2024

Werf je je eerste medewerker(s) aan? De federale overheid helpt je met een korting op de patronale sociale basisbijdragen. Opgelet: die doelgroepvermindering eerste aanwervingen – de vroegere plusplannen – wijzigt vanaf 2024 ingrijpend.

  Kortingen voor vierde, vijfde en zesde aanwerving verdwijnen

  De doelgroepkortingen voor de vierde tot en met zesde werknemer, geïntroduceerd in 2016, verdwijnen. Er komt wel een overgangsregeling voor aanwervingen tot en met 31 december 2023. Alle kortingen opgestart vóór 1 januari 2024, blijven voor de volledige duurtijd van de korting lopen. Duurtijd en bedragen zien er als volgt uit:

    *Het maximale bedrag geldt voor maximale kwartaalprestaties (80% of meer). Bij kwartaalprestaties van minder dan 80% wordt de vermindering beperkt.

     Kortingen voor eerste aanwerving (verder) afgetopt

     De doelgroepvermindering voor de eerste aanwerving wordt verder begrensd, op maximaal 3100 euro per kwartaal. Vanaf een voltijds brutomaandloon van 4133 euro en basisbijdragen van 25% én volledige kwartaalprestaties, heb je dat plafond in principe bereikt. Op alles daarboven moet je dus de normale socialezekerheidsbijdragen betalen.

     De beperking geldt voor alle doelgroepkortingen voor eerste aanwervingen: ook de verminderingen die al vóór 1 januari 2024 aangevangen zijn. De korting blijft wel onbeperkt in de tijd lopen, zolang je iemand tewerkstelt.

      Kortingen voor tweede en derde aanwerving ongewijzigd

      Aan de kortingen voor de tweede en derde medewerker verandert er niets. Je vindt een overzicht van alle kortingen vanaf 2024 in deze tabel:

        *Het maximale bedrag geldt voor maximale kwartaalprestaties (80% of meer). Bij kwartaalprestaties van minder dan 80% wordt de vermindering beperkt.

         Niet gebonden aan bepaalde werknemer

         Goed om te weten: de verminderingen zijn niet gebonden aan een bepaalde werknemer. Je kunt dus elk kwartaal kiezen voor welke werknemer je een vermindering toepast. Het is best mogelijk dat de werknemer die oorspronkelijk het recht opende, niet meer in dienst is.

          Voorwaarde voor vermindering eerste werknemer

          Dé voorwaarde om voor een doelgroepvermindering ‘eerste werknemer’ in aanmerking te komen, is dat je een ‘nieuwe werkgever van een eerste werknemer’ bent. Dat wil zeggen dat je:

          • nooit eerder onderworpen was aan de sociale zekerheid voor werknemers, OF
          • geen werknemers hebt tewerkgesteld in de 12 maanden vóór de aanwerving, tenzij enkele uitgesloten categorieën.

          Die uitgesloten categorieën zijn:

          • jongeren tot 31 december van het jaar dat ze 18 worden
          • leerlingen die duaal leren
          • dienstboden
          • gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw
          • gelegenheidswerknemers in de horeca en flexi-jobmedewerkers
          • verenigingswerkers in de socioculturele sector en sport
          • werknemers die niet onder de socialezekerheidswet van 1969 vallen (bv. jobstudenten met solidariteitsbijdragen, IBO-contracten, vrijwilligers, bepaalde stagiairs)

           Wat met meerdere entiteiten?

           Bestaat je bedrijf uit meerdere entiteiten? Sinds 1 januari 2022 is er een eigen wettelijke definitie van technische bedrijfseenheid (TBE) in deze materie. Dat is een eenheid die bestaat uit meerdere juridische entiteiten:

           • met een aantoonbare sociale band door middel van minstens één gemeenschappelijk betrokken persoon, ongeacht zijn functie binnen die entiteiten; én
           • met een gemeenschappelijkheid die zich uit in een simultane of historische socio-economische verwevenheid. Er is dan respectievelijk sprake van een simultane of historische technische bedrijfseenheid.

            Soorten TBE’s

            Een simultane TBE vormen meerdere ondernemingen die op een bepaald tijdstip naast elkaar actief zijn, en een sociale én socio-economische verwevenheid vertonen. Bijvoorbeeld:

            - een groep ondernemingen met een gemeenschappelijke aansturing en met soortgelijke of aanvullende activiteiten;

            - ondernemingen van dezelfde eigenaar die een deelaspect van een economische activiteit op zich nemen.

            Een historische TBE bestaat uit meerdere ondernemingen die in de 12 maanden voor de indiensttreding van de eerste werknemer naast een sociale band, een 'voorafgaandelijke' socio-economische verwevenheid hebben. Bijvoorbeeld:

            - een opsplitsing van een deel van een bedrijf naar een zelfstandige activiteit;

            - een overname;

            - bij een onderneming met meerdere bestuurders besluit één van hen de firma te verlaten. Deze persoon richt een nieuwe juridische entiteit op waar vergelijkbare activiteiten worden ontplooid en neemt een deel van de klantenportefeuille over. Hij wordt voortaan een concurrent van de vorige, nog actieve onderneming.

             Je komt niet in aanmerking voor de doelgroepvermindering eerste werknemer als je als werkgever:

             • deel uitmaakt van een simultane TBE waar al een werknemer in dienst is op het moment van aanwerving;
             • deel bent van een historische TBE waar het aantal werknemers bij de andere werkgever(s) in de TBE afneemt;
             • deel bent van een historische TBE waar de nieuwe werknemer een werknemer vervangt die in de 12 maanden voordien (dag op dag) in dezelfde TBE gewerkt heeft.

             Je komt niet in aanmerking voor de doelgroepvermindering tweede en/of derde werknemer als je deel uitmaakt van een simultane TBE waarvoor al één, resp. twee werknemers in de 12 maanden voordien (dag op dag) werkten. In die 12 maanden mogen er geen twee resp. drie werknemers tegelijkertijd in dienst zijn geweest.

              Denk je erover om je eerste medewerker(s) aan te werven?

               Wij helpen je graag
               Geert Vermeir

               Geert Vermeir

               Juridisch Expert

               Geert Vermeir werkt voor het juridisch kenniscentrum van SD Worx. Met zijn rechtendiploma op zak (KULeuven), begon hij te werken als Legal Advisor en later als Knowledge Manager bij Securex. Na een decennium bij Securex trad hij in april 2008 in dienst bij SD Worx als Senior Legal Advisor. Sinds juli 2014 werkt hij voor het juridisch kenniscentrum. Als expert op vlak van arbeidsrecht en sociale zekerheid deelt hij zijn kennis onder andere als trainer in sociaaljuridische opleidingen.