1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Studenten>
werknemer horeca

5 aandachtspunten bij het tewerkstellen van jobstudenten

Ben je van plan om jobstudenten aan te werven, houd dan rekening met volgende aandachtspunten.

  Stel altijd een arbeidsovereenkomst voor studenten op

  Stel een jobstudent altijd te werk met een studentenovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de arbeidsovereenkomsten, en verzend je Dimona-aangifte uiterlijk op de datum van indiensttreding.

  Geen contract opstellen kan door de sociale inspectie gezien worden als ontduiking van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

  Bovendien heeft een student zonder studentenovereenkomst meer rechten. Er geldt namelijk een wettelijk vermoeden, wat maakt dat de student mag opstappen wanneer hij/zij dat wil zonder opzegvergoeding of -termijn. Dit terwijl je als werkgever wel genoodzaakt bent om een opzegvergoeding te betalen wanneer je langs jouw kant de samenwerking stopzet.

   Graag een jobstudent inschakelen?

    Contacteer ons

    Laat de jobstudent 3 dagen op proef werken

    De eerste drie dagen dat je een student tewerkstelt, worden door de wet automatisch als proefperiode gezien. Beide partijen kunnen in deze periode de samenwerking stopzetten zonder opzegtermijn of -vergoeding.

    Opeenvolgende proefperioden zijn niet toegestaan wanneer de student aansluitende overeenkomsten bij je ondertekent. Wanneer de student tijdens de proefperiode ziek wordt, wordt de periode niet geschorst.

     Stel de student alleen tewerk op dagen dat hij/zij niet naar school moet

     Als werkgever dien je ook rekening te houden met de studieverplichtingen van de student. Op dagen waarop hij/zij aanwezig moet zijn in de onderwijsinstelling, mag je de student niet verplichten om te werken.

     Komt er een examenperiode aan, dan informeer je best vooraf naar het examenrooster van de student, zodat je in onderling overleg een ideaal werkschema kunt opstellen. Op de dag van het examen spreekt het voor zich dat je de student beter niet inschakelt. Tussen examens mag wel, ook wanneer de examens vroeger gedaan zijn.

      Controleer vooraf hoeveel uren de jobstudent al gewerkt heeft

      Informeer altijd naar het aantal uren dat de student tijdens het lopende kalenderjaar al gewerkt heeft. Zo ben je zeker dat de termijn van 600 uren nog niet overschreden is en weet je ook hoe lang je hem nog tegen een verlaagde werkgeversbijdrage in dienst kunt houden. Studenten kunnen via www.studentatwork.be een attest voor de werkgever printen.

      Overschrijd je de limiet van 600 uren toch, dan ben je vanaf het 601ste uur de gewone solidariteitsbijdragen verschuldigd.

       Wil je de student nadien vast aanwerven, geef hem/haar dan altijd nog enkele weken vrij

       Bevalt de jobstudent en wil je hem/haar vast in dienst nemen, dan kan je dit best doen enkele weken na de laatste werkdag in je onderneming. Hierdoor vermijd je discussie met de RSZ. Die gaat er namelijk vanuit dat er sprake is van een goedkope proefperiode en dat je zo onterecht gebruik gemaakt hebt van de lagere solidariteitsbijdragen.

        Wil je graag meer inzichten over het tewerkstellen van jobstudenten?

        Lees dan zeker ons artikel waarbij we antwoord geven op de 7 veelgestelde vragen over jobstudenten. Wil je op de hoogte blijven van wat er leeft in de HR-wereld? Wil je op de hoogte blijven van wat er leeft in de HR-wereld? 

         Schrijf je in op onze nieuwsbrief
         ella

         Ella HR

         HR Assistente

         Ella is de digitale HR-assistente van SD Worx. Dankzij Ella beschikt u 24/7 over de meest recente sociaaljuridische informatie in heldere taal. Ella doet daarvoor een beroep op een team van maar liefst 20 SD Worx-specialisten.