1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Studenten>
groep werknemers

Minimumleeftijd, aantal uren, contract: 7 veelgestelde vragen over jobstudenten beantwoord

1. Wie mag werken als jobstudent?

Jongeren kunnen als jobstudent aan de slag vanaf 16 jaar. Maar heeft hij of zij de eerste 2 studiejaren van het middelbaar onderwijs achter de rug, dan is starten vanaf 15 al mogelijk. Een maximumleeftijd is er niet.

Een jongere is student wanneer hij ‘regelmatig ingeschreven is’ in een onderwijsinstelling en zijn studies effectief volgt. Ook jongeren in stelsels van alternerend werken en leren kunnen als jobstudent aan de slag, op voorwaarde dat ze geen werkloosheids- of inschakelingsuitkering krijgen. Studenten in avondonderwijs, leerlingen met een leerovereenkomst of schoolstagiairs komen dan weer niet in aanmerking.

Let wel: leerlingen in een duaal leersysteem mogen geen studentenjob doen bij hun stagebedrijf. De maanden juli en augustus vormen een uitzondering op deze regel.

  Ben je van plan om jobstudenten aan te werven?

   Contacteer ons

   2. Mogen buitenlandse studenten een vakantiejob uitoefenen?

   Studenten uit de EER – de lidstaten van de Europese Unie en IJsland, Noorwegen en Liechtenstein – mogen zonder Single Permit (verblijfs- en arbeidskaart) aan de slag als jobstudent. Voor niet-EER-studenten verschillen de regels naargelang de periode:

   • Willen ze tijdens de schoolvakanties (zomer-, kerst- of paasvakantie) aan het werk, dan kun je hen onder dezelfde voorwaarden tewerkstellen als EER-studenten.
   • Wil je hen ook doorheen het school- of academiejaar inschakelen, dan kan dat enkel zover de tewerkstelling verenigbaar is met hun studies en maximaal 20 uur per week bedraagt. Speciale arbeidskaarten zijn niet langer nodig; wél moeten ze geldige verblijfsdocumenten kunnen voorleggen.

    3. Hoeveel mogen jobstudenten maximaal werken?

    Rond arbeidsduur gelden speciale regels voor minderjarigen. Concreet: studenten jonger dan 18 mogen maximaal 5 dagen per week werken en slechts in uitzonderlijke gevallen op zondag. Voor studenten vanaf 18 jaar stijgt dat naar 6 dagen per week en vervalt het verbod op zondagswerk, tenzij er sectoraal andere regels gelden.

     Mogen jobstudenten nachtarbeid verrichten?

     Nachtarbeid is bij wet nog steeds verboden, al gelden er bepaalde uitzonderingsgevallen. Zo mogen jobstudenten in de horeca vanaf 16 jaar tot 23 uur werken. Op voorwaarde dat ze na het werk nog naar huis kunnen met het openbaar vervoer of met vervoer waarin de werkgever voorziet.

      4. Hoe wordt een studentenjob belast?

      Je jobstudenten mogen in 2023 en 2024 in totaal 600 uur per kalenderjaar werken aan interessante tarieven. In plaats van 13,07% int de RSZ maar 2,71% van hun brutoloon. Ook als werkgever betaal je slechts een solidariteitsbijdrage (5,42%) in plaats van de normale sociale bijdragen en er wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden.

      Maar zodra het plafond van 600 uur wordt overschreden, gelden deze voordelen niet langer. Check dus steeds hoeveel uren de jobstudenten tijdens het lopende kalenderjaar al hebben gewerkt. Zo weet je hoe lang je hen nog in dienst kunt houden aan de verlaagde werkgeversbijdrage.

      Opgelet! In de afgelopen jaren waren ruimere grenzen van toepassing om de coronacrisis te overbruggen. De maatregelen in de zorg zijn verlengd tot 31 maart 2023: uren gepresteerd in de zorg tellen nog steeds niet mee voor de 600 uur. Niet voor de voordelige solidariteitsbijdragen en evenmin voor de bepaling van het bedrag van de bestaansmiddelen.

       Vraag je jobstudenten om een attest met het aantal uren dat ze al hebben gewerkt. Dat kunnen ze opvragen via www.studentatwork.be.

        Goed om te weten: als horeca-uitbater mag je je jobstudenten meer dan 600 uur inschakelen aan verminderde bijdragen. Zijn de uren opgewerkt, dan kun je hen namelijk nog eens 50 – met telkens maximaal 2 opeenvolgende – dagen inschrijven als gelegenheidswerknemer.

         5. Zijn er wettelijke regels rond pauzes voor jobstudenten?

         Per 4,5 uur werk hebben jobstudenten recht op een 30 minuten rust. Zodra jobstudenten meer dan 6 uur werken, hebben ze recht op 1 uur rust. Meerderjarigen hebben na maximaal 6 uur werken recht op minstens 15 minuten pauze.

          6. Hebben jobstudenten een contract nodig?

          Stel jobstudenten altijd tewerk met een schriftelijke studentenovereenkomst en dien je Dimona-aangifte uiterlijk in op de datum van indiensttreding. Werken zonder contract kan door de sociale inspectie immers beschouwd worden als ontduiking van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

          Jobstudenten zonder studentenovereenkomst hebben bovendien meer rechten. Ze mogen opstappen wanneer ze dat willen, dus zonder opzegvergoeding of -termijn. Als werkgever, daarentegen, ben je wél verplicht om een opzegvergoeding te betalen wanneer jij de samenwerking stopzet.

          Een studentenovereenkomst is strenger dan andere arbeidscontracten. Deze vermeldingen mogen niet ontbreken:

          • begin- en einddatum;
          • (werk)plaats;
          • arbeidsduur per dag en per week;
          • het overeengekomen loon.

           7. Wat als het niet botert?

           Een studentenovereenkomst geldt standaard voor een bepaalde duurtijd. Wil jij of de jobstudent toch vroeger een einde maken aan de samenwerking, dan kan dat zonder opzegtermijn of -vergoeding tijdens de eerste 3 werkdagen. Na die proefperiode hangen de opzegtermijnen af van de duur van het contract en de opzeggende partij:

            

            tabel jobstudenten

             Wil je graag meer inzichten over het tewerkstellen van jobstudenten?

             Lees dan zeker ons artikel waarbij we 5 aandachtspunten bij het tewerkstellen van jobstudenten blootgeven. Wil je op de hoogte blijven van wat er leeft in de HR-wereld? 

              Schrijf je in op onze nieuwsbrief