1. Home>
  2. SD Worx>

Pers

U zoekt als journalist informatie over tewerkstelling, absenteïsme, flexibele verloning, loon- of personeelsbeleid, engagement op de werkvloer, diversiteit, langer werken of work-life balance? U bent benieuwd naar de impact van digitalisering en robotisering op de arbeidsmarkt? En hoe u freelancers inpast in een team met vaste medewerkers? U vraagt zich af hoe bedrijven medewerkers optimaal kunnen inzetten? U zoekt trends in personeelszaken of HR in het algemeen? U wilt weten hoe het nu precies zit met het arbeidsrecht of zoekt duiding rond nieuwe wetsvoorstellen of wetten rond arbeid? U wilt meer weten over internationale tewerkstelling?

SD Worx is als sociaal secretariaat marktleider in België. De 7.500 werknemers van SD Worx zijn actief in zesentwintig landen: België (HQ), Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Noorwegen, Polen, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Meer dan 90.000 grote en kleine organisaties, actief in diverse sectoren, zijn klant. Dat biedt een schat aan informatie over de beroepsbevolking, in België en wereldwijd. SD Worx realiseerde in 2023 een geconsolideerde omzet van 1,058 miljard euro. 

Aarzel niet om contact op te nemen. Onze persverantwoordelijke wijst u graag de weg!

Perscontact België

Eva de Schryver
Eva De Schryver
eva.deschryver@sdworx.com
+32 (0)496 02 67 08

AI_PR_1200x800_JPG.jpg

Een op de drie Belgische bedrijven investeerde al in AI op de werkvloer

Een op de drie Belgische bedrijven investeerde al in kunstmatige intelligentie (AI) op de werkvloer. Eén op de vijf werknemers vreest dat AI wel eens een groot deel van hun taken kan overnemen. Dat blijkt uit een recent grootschalig Europees onderzoek door HR-dienstenverlener SD Worx bij meer dan vijfduizend bedrijven en achttienduizend medewerkers uit achttien Europese landen, waaronder 300 Belgische werkgevers en 1.000 Belgische werknemers. Hoewel de rol van AI steeds belangrijker wordt, zien Belgische én Europese bedrijven het gebruik ervan in HR-activiteiten helemaal niet als een van hun grootste uitdagingen voor 2024. Slechts één op twintig Belgische werkgevers zet het in hun top vijf.

PR_ParentalLeave_1200x800

Ouderschapsverlof verder in stijgende lijn

Betaald ouderschapsverlof zet in 2024 opnieuw hoger in dan in 2023. De stijging is vooral merkbaar bij de papa’s, met een toename van 14%. Dat is bijna twee keer zoveel als bij de mama’s (+7%). Deze ontwikkeling duidt op een inhaalbeweging, waardoor de kloof tussen mama’s en papa’s kleiner wordt, hoewel nog steeds bijna twee keer zoveel mama’s (betaald) ouderschapsverlof opnemen. Meer dan de helft van de ouders (51%) kiest voor een vermindering met één dag per week, de zogenaamde 1/5de onderbreking, die het populairst is. Daarna volgt de 1/10e onderbreking, vooral in trek bij papa’s. Bij mama’s is het halftijdse ouderschapsverlof de snelgroeiende opnamevorm, om werk en gezin te combineren. Dat blijkt uit de recente cijfers van de RVA, voor De Zondag geanalyseerd door hr-specialist SD Worx.

PR_4DayWorkWeek_1200x800

Elke week 1 mei vieren met een dag minder werken? Onhaalbaar voor negen op tien Vlaamse kmo’s

Een op zeven Vlaamse kmo’s (15%) staat open voor een werkregime waarbij medewerkers hun voltijdse werkweek van 38 uur concentreren op vier dagen. Dit in tegenstelling tot het voorstel om voltijds werken in te korten tot 32u of vier dagen. Op dit moment toont slechts een kleine minderheid van 6% zich bereid om een systeem te testen waarbij werknemers vier dagen werken voor het loon van een vijfdaagse werkweek. Negen op tien de Vlaamse kmo’s zijn tegen, zowel op korte als op langere termijn. De vrees voor een stijgende arbeidskost is daar de grootste belemmering, zeker in de industrie en bouw of in organisaties met arbeiders. Dit zijn de bevindingen van de meest recente kmo bevraging van SD Worx, gehouden in maart 2024 onder 870 kmo-bedrijfsleiders.

PR29424_1200x800

SD Worx rondt acquisitie van Roemeense marktleider in payroll- en hr-oplossingen succesvol af

SD Worx, de toonaangevende Europese provider van hr- en payrolloplossingen, heeft de acquisitie van Romanian Software S.R.L., de marktleider in Roemenië voor payroll- en HCM-oplossingen (Human Capital Management) met succes afgerond.

Holidays

Helft Waalse kmo’s geen fan van aangepaste schoolvakantieregeling

Vooral Waalse kmo’s ervaren een negatieve impact van de gewijzigde schoolvakantie: ongeveer de helft (48,5%) ervaart moeilijkheden om personeel in te plannen en vakantie te laten nemen.  Ongeveer acht procent (7,6%) vindt het nu gemakkelijker. In Brussel is de situatie vergelijkbaar, met 35,2% van de kmo’s die moeilijkheden melden tegenover 3,6% die verbetering ziet. Grotere kmo’s lijken meer moeite te hebben met het balanceren van werk en vrije tijd. In Vlaanderen, waar de traditionele acht weken zomervakantie voor scholen nog steeds van kracht is, melden kmo’s weinig problemen. Dit zijn de bevindingen van de meest recente kmo bevraging van SD Worx, gehouden in maart 2024 onder 870 kmo-bedrijfsleiders. 

PR24424_1200x800_0

Meeste werknemers met maaltijdcheques in Vlaams-Brabant

Met meer dan zes op tien werknemers met maaltijdcheques scoren de werkgevers in Vlaams-Brabant, Limburg en West-Vlaanderen het hoogst. In welke sector je werkt speelt een grote rol, alsook de grootte van het bedrijf. De gemiddelde waarde per maaltijdcheque is €6,50, daarvan betaalt de werknemer €1,63 per stuk. De sector van de internationale handel, vervoer en logistiek (PC 226) is de absolute kampioen met 84% van de werknemers die maaltijdcheques genieten. Ook uit de internationale werknemersbevraging springen maaltijdcheques – en vergoedingen eruit als het meest favoriete loonelement van Belgische werknemers.

PR23424_1200x800

SD Worx en Protime verlengen contract met wielerploeg tot en met 2028

De Europese HR-dienstenverlener SD Worx en de Europese marktleider in tijdsregistratie en personeelsplanning Protime hebben hun contracten als hoofdsponsors van Team SD Worx – Protime opengebroken en verlengd tot en met 2028.

PR_Biking

Fiets haalt auto (eindelijk) in dankzij cafetariaplan

Met een cafetariaplan of flexibele verloning krijgen werknemers de mogelijkheid om een deel van hun klassieke verloning in cash (via bonus of dertiende maand in sommige sectoren) naar keuze om te zetten in een ander voordeel, bv. een bedrijfsfiets, stationsparking, terugbetaling individueel pensioensparen, extra vakantiedagen, verzekering voor medische zorgen en dit volgens het plan van de werkgever. 

PR11424HERO_1200x800

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen stijgt

SD Worx waarschuwt voor een stijging van de tijdelijke werkloosheid om economische redenen bij bedienden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het grootste paritaire comité met ongeveer 500.000 bedienden (PC 200), maar ook in de maakindustrie. Normaal zijn het vooral sectoren met arbeiders, die tijdelijke werkloosheid inroepen als er onvoldoende werk is. Een recordaantal van een op vijf arbeiders was tijdelijk werkloos in 2023. Ook blijft het aandeel werkgevers in 23 verder stijgen tot een op de tien werkgevers (10%). Voor de eerste drie maanden van 2024 gaat het om zes  procent van de werkgevers en dertien procent van de arbeiders  . Ook het gemiddeld aantal dagen is gevoelig toegenomen tot 15 per jaar in 2023. Dit berekent HR-specialist SD Worx op basis van de meest recente loondata tot en met maart 2024 van 1,2 miljoen werknemers in de privésector bij 37.000 Belgische werkgevers.