1. Home>
  2. SD Worx>

Pers

U zoekt als journalist informatie over tewerkstelling, absenteïsme, flexibele verloning, loon- of personeelsbeleid, engagement op de werkvloer, diversiteit, langer werken of work-life balance? U bent benieuwd naar de impact van digitalisering en robotisering op de arbeidsmarkt? En hoe u freelancers inpast in een team met vaste medewerkers? U vraagt zich af hoe bedrijven medewerkers optimaal kunnen inzetten? U zoekt trends in personeelszaken of HR in het algemeen? U wilt weten hoe het nu precies zit met het arbeidsrecht of zoekt duiding rond nieuwe wetsvoorstellen of wetten rond arbeid? U wilt meer weten over internationale tewerkstelling?

SD Worx is als sociaal secretariaat marktleider in België. De 6.550 werknemers van SD Worx zijn actief in negentien landen: België (hoofdkantoor), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Kroatië, Mauritius, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Meer dan 80.000 grote en kleine organisaties, actief in diverse sectoren, zijn klant. Dat biedt een schat aan informatie over de beroepsbevolking, in België en wereldwijd.

Aarzel niet om contact op te nemen. Onze persverantwoordelijke wijst u graag de weg!

Perscontact België

Eva de Schryver
Eva De Schryver
eva.deschryver@sdworx.com
+32 (0)496 02 67 08

Groeivertraging bij kmo’s betekent minder personeel in vierde kwartaal

Groeivertraging bij kmo’s betekent minder personeel in vierde kwartaal

De aanwervingsplannen van kmo’s (tot 250 werknemers) dalen voor de tweede keer op rij, terwijl de plannen voor ontslag stijgen. Tussen oktober en eind december van dit jaar wil 31% van de Belgische kmo’s personeel aanwerven, terwijl dit in juni nog 38% was, wat ook al een terugval was na het recordpercentage van 43% in maart. De daling is het sterkst in Vlaanderen, in de dienstensector en bij de kleine kmo’s (5-19 werknemers).  De grotere kmo’s en kmo’s in Brussel passen hun aanwervingsplannen minder significant aan. De ontslagintenties zijn opnieuw gestegen tot één op zes kmo’s (16,6%). Dit zijn de eerste inzichten op basis van een bevraging bij 573 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken naar hun tewerkstellingsplannen van het vierde kwartaal.

Eén op vijf kmo’s in industrie en bouw wil tijdelijke werkloosheid inroepen

Eén op vijf kmo’s in industrie en bouw wil tijdelijke werkloosheid inroepen

De Belgische kmo’s (tot 250 werknemers) nemen uiteenlopende besparingen onder de loep. De meest populaire besparingen situeren zich op vlak van energie, maar door de gestegen loonkosten zullen deze niet volstaan. Dit blijkt uit een recente bevraging die SD Worx in september deed bij 573 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken. De stijgende loonkosten zijn de grootste uitdaging, zeker naarmate de kmo meer personeel telt. Dat betekent concreet voor sommigen: besparen op personeelskosten door personeel minder te vervangen, tijdelijke werkloosheid in te roepen, met minder mensen te werken of zelfs personeel te ontslaan.

2022: mobiliteitsbudget op nieuw elan dankzij telewerk

2022: mobiliteitsbudget op nieuw elan dankzij telewerk

Op basis van de eerste zeven maanden van 2022 komt er een nieuw record in zicht van het aandeel werknemers met een mobiliteitsbudget. Eind juli 2022 gaat het om 0,022 % terwijl het vorig jaar nog 0,015 % was. Door de kleine aantallen blijft het mobiliteitsbudget nog een differentiator in de war for talent. De grootste opname gebeurt in december. Voorlopig gaat het enkel over bedienden met een bedrijfswagen. Een belangrijke troef is dat wie (voor meer dan 50%) van thuis uit werkt nu ook zijn huur of hypothecaire lening kan financieren met zijn mobiliteitsbudget. Dit is niet meer beperkt tot mensen die binnen een straal van de 10 km van het werk wonen. Dat blijkt ook uit twee praktijkverhalen van Vlaanderen Connect en BIBM uit Brussel die vlot hun weg vonden naar dit instrument.

72% of European employees think remote working offers benefits for work-life balance

Helft telewerkers voelt zich wél verbonden met collega’s, maar één op drie niet

Wie telewerkt kan zich zeker verbonden voelen met collega’s. De helft van de Belgen (51,3%) verliest door telewerk niet het contact met collega’s. Voor ongeveer één op drie werknemers (34,8%) is dit wel het geval. In totaal geeft 36% aan meer contact te willen met collega’s. Maar er zijn evenveel tegenpolen: 37% heeft er geen behoefte aan. Anders staat het met de nood aan contact met de leidinggevende. Slechts één op vijf (19%) wil graag meer contact met de leidinggevende. De meerderheid (56,4%) heeft daar geen behoefte aan. Wat opvalt: bijna dubbel zoveel leidinggevenden (36%) hebben nood aan meer contact met hun baas én ze staan open voor meer tips. Dit weten we uit internationaal onderzoek van SD Worx in 10 landen, onder meer bij meer dan 1.000 werkende Belgen.

Eén op vijf Belgische werknemers pendelt meer dan 2 uur per dag

Eén op vijf Belgische werknemers pendelt meer dan 2 uur per dag

Met het oog op de internationale week van de mobiliteit (16-22 september) onderzocht SD Worx het woon-werkverkeer in 10 landen. Een op vijf van de Belgische werknemers pendelt meer dan twee uur per dag en behoort daarmee tot de ‘top pendelaars’ in Europa, samen met Italië, Frankrijk, Duitsland, de UK en Spanje. Hoewel we in België vooral in eigen provincie werken, zitten de Belgen in de Europese kopgroep met de grootste pendelafstand. In alle onderzochte landen primeert nog steeds de ‘eigen wagen’. In Vlaanderen is de fiets aan een opmars bezig, maar zitten we nog niet op het niveau van Nederland. In Brussel is het openbaar vervoer van metro, tram en bus de numero uno voor woon-werkverkeer. Ondertussen weten we dat een op drie Belgen zijn woon-werk verplaatsingen tot minder dan drie dagen per week kan beperken.

Kwart Vlaamse kmo’s overweegt werk te weigeren

Kwart Vlaamse kmo’s overweegt werk te weigeren

Slechts één op vijf Vlaamse kmo’s tot 250 werknemers krijgt voldoende instroom van gekwalificeerde kandidaten; de helft van de kmo’s krijgt onvoldoende instroom. Vooral industrie en bouw kennen minste instroom. In Vlaanderen gaat één op drie kmo’s mensen met minder ervaring aanwerven en bijscholen; één op drie wil samenwerken met freelancers. Voor een kwart is de situatie zo moeilijk, dat ze overwegen werk te weigeren. In Brussel is de situatie beter met een op de drie kmo’s (32,7%) die voldoende instroom krijgen. Dit zijn inzichten op basis van een bevraging bij 612 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken in juni 2022 naar hun tewerkstellingsplannen van het derde kwartaal.

Bruce Fecheyr

SD Worx stelt Bruce Fecheyr-Lippens aan als Chief People Officer

HR- en payroll-dienstenleverancier SD Worx heeft Bruce Fecheyr-Lippens aangesteld als Chief People Officer. Bruce maakt deel uit van het Executive Committee en rapporteert aan CEO Kobe Verdonck.

8% van de Brusselse kmo’s wil starten met mobiliteitsbudget

8% van de Brusselse kmo’s wil starten met mobiliteitsbudget

Drie jaar na de start is er weinig animo voor het federale mobiliteitsbudget, waarmee werkgevers en werknemers voor meer duurzame mobiliteit kunnen kiezen. De meerderheid van Brusselse en Vlaamse kmo’s kent het concept maar vindt het nog niet aan de orde. In Vlaanderen gaat slechts twee procent ermee aan de slag; in Wallonië minder dan 1%. Brusselse kmo’s zijn met acht procent of één op twaalf kmo’s de kampioenen van de klas. Ongeveer vier op tien kmo’s in Vlaanderen en Brussel zeggen er neen tegen. De helft van de kmo’s wacht  met de omschakeling wegens te veel blokkerende factoren. Dit zijn inzichten op basis van een bevraging bij 612 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken in juni 2022 naar hun tewerkstellingsplannen van het derde kwartaal.

Meer dan 10% loonindexering in januari 2023

Meer dan 10% loonindexering in januari 2023

Sectoren waar het loon éénmaal per jaar indexeert (vaak vanaf januari), stevenen af op een historisch hoge indexering van meer dan 10% in januari 2023. Dat blijkt uit de maandelijkse inschatting op basis van de macro-economische inflatiecijfers van HR dienstverlener SD Worx, die meer dan een derde van alle lonen in de privésector in België berekent. Een prognose biedt geen zekerheid maar het is al duidelijk dat de hoge inflatie van de laatste én de komende maanden zorgt voor ongezien snelle en hoge loonindexeringen. In vergelijking met de laatste 10 à 15 jaren lag het ‘normale’ indexeringstempo gemiddeld lager dan 2% op jaarbasis.