1. Home>
  2. SD Worx>

Pers

U zoekt als journalist informatie over tewerkstelling, absenteïsme, flexibele verloning, loon- of personeelsbeleid, engagement op de werkvloer, diversiteit, langer werken of work-life balance? U bent benieuwd naar de impact van digitalisering en robotisering op de arbeidsmarkt? En hoe u freelancers inpast in een team met vaste medewerkers? U vraagt zich af hoe bedrijven medewerkers optimaal kunnen inzetten? U zoekt trends in personeelszaken of HR in het algemeen? U wilt weten hoe het nu precies zit met het arbeidsrecht of zoekt duiding rond nieuwe wetsvoorstellen of wetten rond arbeid? U wilt meer weten over internationale tewerkstelling?

SD Worx is als sociaal secretariaat marktleider in België. De 7.500 werknemers van SD Worx zijn actief in zesentwintig landen: België (HQ), Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Noorwegen, Polen, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Meer dan 90.000 grote en kleine organisaties, actief in diverse sectoren, zijn klant. Dat biedt een schat aan informatie over de beroepsbevolking, in België en wereldwijd. SD Worx realiseerde in 2023 een geconsolideerde omzet van 1,058 miljard euro. 

Aarzel niet om contact op te nemen. Onze persverantwoordelijke wijst u graag de weg!

Perscontact België

Eva de Schryver
Eva De Schryver
eva.deschryver@sdworx.com
+32 (0)496 02 67 08

happy-young-colleagues-sitting-office-coworking

Fiets haalt auto (eindelijk) in dankzij cafetariaplan

Met een cafetariaplan of flexibele verloning krijgen werknemers de mogelijkheid om een deel van hun klassieke verloning in cash (via bonus of dertiende maand in sommige sectoren) naar keuze om te zetten in een ander voordeel, bv. een bedrijfsfiets, stationsparking, terugbetaling individueel pensioensparen, extra vakantiedagen, verzekering voor medische zorgen en dit volgens het plan van de werkgever. 

PR11424HERO_1200x800

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen stijgt

SD Worx waarschuwt voor een stijging van de tijdelijke werkloosheid om economische redenen bij bedienden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het grootste paritaire comité met ongeveer 500.000 bedienden (PC 200), maar ook in de maakindustrie. Normaal zijn het vooral sectoren met arbeiders, die tijdelijke werkloosheid inroepen als er onvoldoende werk is. Een recordaantal van een op vijf arbeiders was tijdelijk werkloos in 2023. Ook blijft het aandeel werkgevers in 23 verder stijgen tot een op de tien werkgevers (10%). Voor de eerste drie maanden van 2024 gaat het om zes  procent van de werkgevers en dertien procent van de arbeiders  . Ook het gemiddeld aantal dagen is gevoelig toegenomen tot 15 per jaar in 2023. Dit berekent HR-specialist SD Worx op basis van de meest recente loondata tot en met maart 2024 van 1,2 miljoen werknemers in de privésector bij 37.000 Belgische werkgevers.

BE240402_HERO

Vier op de tien Brusselse kmo’s willen aanwerven in tweede kwartaal

De tewerkstellingsintenties van Brusselse kmo-werkgevers voor het tweede kwartaal van 2024 zijn opnieuw hoog. Samen met de kmo’s van Oost-Vlaanderen zijn hun aanwervingsintenties het hoogst: 42% zegt personeel te gaan aanwerven voor eind juni. Slechts 7% van de kmo’s overwegen er ontslag. De cijfers zijn gebaseerd op de meest recente kmo-bevraging van SD Worx van maart 2024 van 870 kmo-bedrijfsleiders. SD Worx houdt al sinds 2010 de vinger aan de pols via een driemaandelijkse kmo-bevraging.

Blog26324_1200x800

Negen op de tien Belgische werkgevers vertrouwen op externe hulp voor loonadministratie: Belgen zijn Europees kampioen

Slechts zeven procent van de Belgische werkgevers beheert zijn salarisadministratie zelfstandig en vertrouwt daarbij op zijn eigen experts en software. Meer dan acht op de tien Belgische bedrijven (84%) kiezen ervoor om hun payrolladministratie deels uit te besteden en deels intern te beheren met eigen experts of software. Acht procent  besteedt het geheel uit. Werkgevers in België en het Verenigd Koninkrijk vertrouwen het meest op een gespecialiseerde payrolldienstenleverancier. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek uitgevoerd in februari 2024 door hr-expert SD Worx. 

PR14324_1200x800

Al zeker 20% meer mensen met een flexi-job in 2024

De wijzigingen aan het flexi-job statuut doen de populariteit voorlopig niet afnemen. In de eerste twee maanden van 2024 telt SD Worx, als grootste sociaal secretariaat, in België al zeker 20% meer mensen met een flexi-job dan in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, vooral in sectoren als Horeca en zelfstandige kleinhandel, samen goed voor meer dan 85% van de flexi-jobs.  Zo analyseert SD Worx, op basis van de meest recente loondata tot eind februari 2024 bij 37.000 werkgevers met meer dan 1,1 miljoen medewerkers. Het zijn bijna uitsluitend kmo’s met minder dan 50 werknemers die er gebruik van maken, om pieken in werk op te vangen.

SheepBlue

Dochteronderneming van SD Worx, Protime neemt AI-technologie over en breidt mogelijkheden voor personeelsplanning uit

Protime, de Belgische marktleider in tijdsregistratie en personeelsplanning, heeft Sheepblue overgenomen, AI-gebaseerde software voor personeelsplanning, ontwikkeld door de gelijknamige start-up die in 2018 werd opgericht en zijn hoofdkwartier heeft in Wenen (Oostenrijk). De software is gespecialiseerd in shift-gebaseerde industrieën die precieze mogelijkheden voor personeelsplanning vereisen, zoals productie of logistiek.

Doorsnee salaris

Doorsnee salaris gestegen naar 3.390 euro bruto per maand voor wie voltijds werkt in privésector in Vlaanderen

De bruto maandsalarissen zijn op vijf jaar toegenomen met meer dan 20% voor wie werkt in Vlaanderen of Brussel. Wat Vlaanderen betreft, steeg het doorsnee loon het laatste jaar het meest in West- en Oost-Vlaanderen. Op basis van de effectieve salarisgegevens van meer dan 400.000 voltijdswerkende Belgen kan SD Worx, de grootste loonberekenaar in België, een nauwkeurig beeld geven van het ‘doorsnee salaris’ van wie werkt in Vlaanderen of Brussel. Sinds eind januari bedraagt het bruto mediaanbedrag bij Vlaamse werkgevers bijna 3.390 euro per maand voor een voltijdse tewerkstelling  in de privésector. Dit bedrag ligt hoger voor wie werkt in Brussel (afgerond €3.700) of in Vlaams- Brabant (afgerond €3.565), en nu ook in Oost-Vlaanderen (afgerond €3.400) en Antwerpen (afgerond €3.415). Het gaat om de mediaan; de helft van de mensen die voltijds werken in privé verdient dus meer, de helft minder. De cijfers houden rekening met de samenstelling van de Belgische bevolking naar onder meer statuut (bedienden/arbeiders), leeftijd, sector en bedrijfsgrootte. 

PR26_2_24_1200x800

Onvoldoende kandidaten voor de job? Eén op zes Limburgse kmo’s wil buitenlandse werkkrachten inschakelen

Limburgse kmo’s staan het meest open voor buitenlandse werkkrachten van alle Vlaamse provincies, als oplossing voor onvoldoende instroom van kandidaten. Zeventien procent (of eén op zes kmo’s) is de hoogste score van alle Vlaamse provincies, zo blijkt uit recent onderzoek van SD Worx bij 711 kmo-bedrijfsleiders. Een op tien Limburgse kmo’s (10%) heeft al buitenlandse werkkrachten met succes ingezet; 8% heeft al met succes medewerkers van buiten de provincie ingeschakeld. De reden: de helft van alle Limburgse kmo’s (51%) krijgt onvoldoende instroom van gekwalificeerde kandidaten voor de vacatures. De helft van de Limburgse kmo’s werkt nog niet met buitenlandse arbeidskrachten maar staat er in 2024 voor open. Voka – KvK Limburg pleit daarom voor snellere Single Permit-procedures en een goed werkende private woningmarkt voor alle buitenlandse werkkrachten, want complexe regelgeving en administratie blijven twee belangrijkste hindernissen.

PR2722024_1200x800

Omzet SD Worx overschrijdt EUR 1 miljard in 2023

SD Worx, de toonaangevende Europese leverancier van HR-oplossingen, realiseerde vorig jaar een geconsolideerde omzet van 1,058 miljard euro, een stijging van 10% ten opzichte van 2022 (962,1 miljoen euro). De geconsolideerde genormaliseerde EBITDA groeide met 32,8% van 136,7 miljoen euro in 2022 naar 181,6 miljoen euro in 2023. De geconsolideerde winst voor belastingen steeg met 6.2 miljoen euro tot 88,1 miljoen euro. De geconsolideerde nettowinst daalde van 81 miljoen euro in 2022 naar 70,1 miljoen euro in 2023. Ter herinnering: de geconsolideerde nettowinstgroei in 2022 was uitzonderlijk (stijging van 46,8 miljoen euro in 2021 tot 81 miljoen euro in 2022), beïnvloed door de meerwaarde gerealiseerd op de verkoop van de vastgoedportefeuille van SD Worx Real Estate NV aan WorxInvest.