1. Home>
  2. SD Worx>

Pers

U zoekt als journalist informatie over tewerkstelling, absenteïsme, flexibele verloning, loon- of personeelsbeleid, engagement op de werkvloer, diversiteit, langer werken of work-life balance? U bent benieuwd naar de impact van digitalisering en robotisering op de arbeidsmarkt? En hoe u freelancers inpast in een team met vaste medewerkers? U vraagt zich af hoe bedrijven medewerkers optimaal kunnen inzetten? U zoekt trends in personeelszaken of HR in het algemeen? U wilt weten hoe het nu precies zit met het arbeidsrecht of zoekt duiding rond nieuwe wetsvoorstellen of wetten rond arbeid? U wilt meer weten over internationale tewerkstelling?

SD Worx is als sociaal secretariaat marktleider in België. De 7.000 werknemers van SD Worx zijn actief in tweeëntwintig landen: België (hoofdkantoor), Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Mauritius, Nederland, Noorwegen, Polen, Roemenië, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Meer dan 82.000 grote en kleine organisaties, actief in diverse sectoren, zijn klant. Dat biedt een schat aan informatie over de beroepsbevolking, in België en wereldwijd.

Aarzel niet om contact op te nemen. Onze persverantwoordelijke wijst u graag de weg!

Perscontact België

Eva de Schryver
Eva De Schryver
eva.deschryver@sdworx.com
+32 (0)496 02 67 08

programming background with person working with codes computer

Digitalisering van de organisatie hoger op Belgische werkgeversagenda dan Europees gemiddelde

Digitalisatie staat hoog op de agenda van Europese bedrijven: twee op de drie zet in op digitalisering van hun organisatie. In België ligt dit zelfs hoger, met 72%. Op vlak van HR is in ons land 6 op de 10 bedrijven begaan met digitalisatie. Al is daar nog ruimte voor verbetering, want slechts drie op de tien werkgevers bieden bijvoorbeeld een mobiele toegang naar hun centraal HR-platform. Daar liggen nog kansen voor bedrijven, want 95% van de Vlaamse volwassenen heeft een smartphone (bron: digimeter 2022). Als bedrijven investeren in HR-technologie, dan zijn de investeringen wel strategisch doordacht en meer gericht op de individuele medewerker, zoals voor team werking of training & ontwikkeling. Dat blijkt uit de nieuwe studie in opdracht van de Europese payroll- en HR-dienstenverlener SD Worx bij 4.833 werkgevers en 16.011 werknemers in zestien Europese landen

man carrying cardboard box side view

Wetswijziging maakt herstructureringen tot 20% duurder voor werkgever

Door een wetswijziging zijn herstructureringen met collectief ontslag sinds 1 januari 2023 gemiddeld vijf procent duurder, met uitschieters tot meer dan 20%. Deze bijkomende ontslagkost staat los van de gestegen kost door indexatie en baremieke verhogingen en is het gevolg van een recente wetswijziging dat een terugbetaling van de meerkost door de RVA afschaft. SD Worx, die één op drie collectieve ontslagen begeleidde in 2022, berekende de impact aan de hand van een reële steekproef van ontslagen medewerkers via collectief ontslag in de periode van 2021-2022.

3d rendering business meeting working room office building

Minstens één op vijf werkgevers kiest nu al voor elektronisch stemmen

Exact 1 jaar voor datum stelt HR-dienstverlener SD Worx vast dat minstens een op vijf werkgevers e-voting willen aanbieden bij de sociale verkiezingen van volgende jaar. Tussen 13 en 26 mei 2024 kiezen werknemers van bedrijven vanaf 50 werknemers nieuwe afgevaardigden in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Bij bedrijven met meer dan 100 werknemers worden ook de leden voor de Ondernemingsraad (OR) verkozen, en dit per technische bedrijfseenheid. Werkgevers bereiden zich volop voor.

ESG CSR Illustration

SD Worx publiceert uitgebreid milieu-, sociaal en governancerapport (ESG)

SD Worx, de toonaangevende Europese leverancier van hr-oplossingen, heeft een uitgebreide versie van zijn ESG-rapport (Environmental, Social and Governance) gepubliceerd. Het ESG-verslag bevat specifieke hoofdstukken over de ESG-strategie, de ambities en het bestuur. Het presenteert een materialiteitsanalyse en geeft aan hoe SD Worx maatschappelijke impact creëert en zijn klanten ondersteunt bij het beheer van hun ESG-initiatieven en activiteiten.

Euros reward

Helft werknemers heeft geen probleem met open communiceren over loonpakket

Zowat de helft (47%) van de Belgische werknemers vindt het geen probleem om open en transparant te communiceren over de inhoud van hun loonpakket. Een kwart houdt dit liever voor zichzelf en 28% heeft hier niet echt een mening over. De Kroaten zijn met 59% het meest openhartig over hun loon. De Denen met 38% het meest terughoudend om hier open over te zijn. Dat blijkt uit internationaal onderzoek naar verloning door SD Worx, de toonaangevende Europese HR-dienstverlener, bij 16.000 werknemers in zestien landen. Voor Europese bedrijven geldt binnenkort een nieuwe wetgeving waarbij meer openheid over het loonpakket geboden is vanuit de werkgever, zodat werknemers eenvoudiger salarissen kunnen vergelijken – en een eventuele loonkloof ook zichtbaar wordt.

people biking office

Meer Belgen fietsen (betaald) naar het werk

Bijna één op drie Belgische werkgevers gaf in 2022 een fietsvergoeding (29%). Vijf jaar eerder was dit ongeveer de helft (of 16% in 2017). Ook het aandeel Belgen met een fietsvergoeding verdubbelde op vijf jaar tijd: van 7% in 2017 tot 14% in 2022. Ook de gemiddelde fietsvergoeding steeg licht met 5% in 2022.

Shopping cart and a laptop in the background

Bijna één op tien kmo’s wil alle medewerkers koopkrachtpremie geven

Bijna één op tien kmo’s (9,2%) is van plan zijn medewerkers de nieuwe eenmalige koopkrachtpremie te geven. De ministerraad keurde een voorontwerp van wet en ontwerp van KB al goed eind december 2022. Die koopkrachtpremie onder de vorm van een consumptiecheque bedraagt maximaal 500 euro bij goede resultaten en maximaal 750 euro bij uitzonderlijk goede resultaten in 2022. De meerderheid van de kmo’s (57%) geeft aan dit niet van plan te zijn, voornamelijk omdat zij geen financiële ruimte meer hebben door de automatische loonindexatie (67%) of omdat de financiële resultaten het niet toelaten (20%). Eén op de drie is nog onbeslist (34,4%). Dit zijn de laatste inzichten uit de driemaandelijkse bevraging van SD Worx van maart 2023 bij 731 kmo-bedrijfsleiders.

luxury business meeting

België op plaats 12 in Europese Payroll Proficiency Index (SD Worx)

De vernieuwde Payroll Proficiency Index van de Europese HR-dienstenverlener SD Worx brengt in kaart hoe werkgevers hun payroll processen beheren. Er werden elf nieuwe landen toegevoegd aan de Index, zodat SD Worx nu zicht heeft op zestien landen. Er zijn verschillende elementen die het payrollproces bemoeilijken of juist vereenvoudigen.  België zakt naar plaats 12 in Europese Payroll Proficiency Index (SD Worx), waarbij meer dan 4500 Europese werkgevers hun inbreng gaven.