1. Home>
  2. Over ons>

Pers

U zoekt als journalist informatie over tewerkstelling, absenteïsme, flexibele verloning, loon- of personeelsbeleid, engagement op de werkvloer, diversiteit, langer werken of work-life balance? U bent benieuwd naar de impact van digitalisering en robotisering op de arbeidsmarkt? En hoe u freelancers inpast in een team met vaste medewerkers? U vraagt zich af hoe bedrijven medewerkers optimaal kunnen inzetten? U zoekt trends in personeelszaken of HR in het algemeen? U wilt weten hoe het nu precies zit met het arbeidsrecht of zoekt duiding rond nieuwe wetsvoorstellen of wetten rond arbeid? U wilt meer weten over internationale tewerkstelling?

SD Worx is als sociaal secretariaat marktleider in België. Het is actief in tien landen, de nummer 2 in Europa en staat wereldwijd in de top 5. Meer dan 65.000 grote en kleine organisaties, actief in diverse sectoren, zijn klant. Dat biedt een schat aan informatie over de beroepsbevolking, in België en wereldwijd.

Aarzel niet om contact op te nemen. Onze persverantwoordelijke wijst u graag de weg!

Perscontact België

Eva de Schryver
Eva De Schryver
eva.deschryver@sdworx.com
+32 (0)496 02 67 08

Belgische werknemers hebben gemiddeld 2 weken vakantie nodig om de batterijen op te laden

Belgische werknemers hebben gemiddeld minimaal 2 weken vakantie nodig om de batterijen op te laden

Belgische werknemers hebben gemiddeld minimaal iets meer dan twee weken of 16 dagen vakantie nodig om de batterijen op te laden.  De meerderheid verkiest een lange vakantie boven een korte. Die vragen we gemiddeld een maand op voorhand aan. Bijna zes op tien Belgen hebben de mogelijkheid vakantie op te nemen als ze daar nood aan hebben. Meer dan vier op tien (42%) Belgische werknemers hoeven hun vrije dagen niet op voorhand aan te vragen: daarmee scoren Belgen het hoogst in Europa. Dat blijkt uit onderzoek gevoerd door de Europese HR- & payrolldienstenleverancier SD Worx bij 10.119 Europese werknemers, waaronder 1.098 Belgen. 

Geen grote vakantierush

Geen grote vakantierush tot nu toe

Na twee jaar van periodieke fluctuaties, lijken de Belgen hun vakantiedagen opnieuw minder op te sparen. We nemen iets meer vakantiedagen op dan in 2019, maar een grote rush of stormloop is het (nog) niet. In de eerste vijf maanden van het jaar kennen we een licht positief saldo (+0,52%) ten opzichte van 2019. Vooral jongeren (-25 jaar) en 60-plussers nemen tot nu toe vakantie. De hoogste ‘terugval’ in opgenomen vakantiedagen ten opzichte van 2019 zien we bij buitenmonteerders van bruggen en diensten voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing. Dat blijkt uit de Employment Tracker, die elke maand de salarisgegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen werknemers in de privé in België analyseert.

Nederland

Belgische grensarbeiders werken het meest in Luxemburg en Nederland

Volgens de meest recente cijfers van het Riziv werken bijna 88.000 Belgen in het buitenland, goed voor 63% van alle grensarbeiders. Dit is een daling van bijna 4% t.o.v. 2019, vóór de coronacrisis. Daarnaast komen er ook heel wat buitenlandse grensarbeiders naar ons land om te werken. Een goede 52.000 grensarbeiders uit onze buurlanden maken dagelijks de omgekeerde beweging. Tijdens de coronapandemie konden deze werknemers thuiswerken, zonder dat dit een impact had op hun sociale zekerheid of belastingen. Dit zal vanaf 30 juni veranderen, waarschuwt SD Worx, de grootste loonberekenaar en hr-dienstverlener in België.

Zomerse aanwervingsplannen

Zomerse aanwervingsplannen van kmo’s kelderen

Kmo’s (tot 250 werknemers) zien hun aanwervingsplannen voor het derde kwartaal van 2022 minder positief in, dan vorig kwartaal. Tussen juli en september van dit jaar wil 38% van de Belgische kmo’s personeel aanwerven, terwijl dit in maart nog 43% was. Dit betekent een terugval tot op het niveau van september 2021. De heropleving sinds juni 2021 lijkt teniet gedaan. De ontslagintenties zijn opnieuw gestegen tot bijna 10%. Dit zijn de eerste inzichten op basis van een bevraging bij 435 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken naar hun tewerkstellingsplannen van het derde kwartaal.

Horeca

Horeca gooit deuren open: campings op kop

Het percentage gewerkte dagen stijgt in België. 2022 is het eerste jaar sinds 2020 waarin bedrijven bijna zonder overheidsbeperkingen kunnen werken (afgezien van de sectoren waar het CST om gezondheidsredenen werd opgelegd). SD Worx stelt een stijging van het percentage gewerkte dagen vast in de eerste vier maanden van dit jaar. Dat percentage kent hetzelfde niveau als het percentage gewerkte dagen in 2019, dankzij een daling van zowel tijdelijke werkloosheid als kortdurend ziekteverzuim in de afgelopen maanden. In België ligt het % gewerkte dagen op meer dan 75%; er gaan minder dan 25% verloren aan ziekte, vakantie of werkloosheid. SD Worx ziet ook dat deze cijfers in de horeca binnen dit gemiddelde liggen. Sommige subsectoren van de horeca, zoals campings, restaurants en bars, doen het zelfs beter. Dit is een goed voorteken voor de zomer, een zeer belangrijke periode voor de horecasector. Dat blijkt uit de Employment Tracker, die elke maand de salarisgegevens van 70.000 werkgevers en bijna een miljoen werknemers in de privé in België analyseert. 

Helft verdient

Helft verdient meer dan 2985 euro bruto per maand … voor wie voltijds werkt in privésector in Vlaanderen

Op basis van de effectieve salarisgegevens van 400.000 voltijdswerkende Belgen kan SD Worx, de grootste loonberekenaar in België, een nauwkeurig beeld geven van het ‘doorsnee salaris’ van de Vlaming, in de verschillende provincies. Na het eerste kwartaal, bedraagt het bruto mediaanbedrag net geen 3000 euro, met uitzondering voor wie werkt in Brussel of in Vlaams- en Waals Brabant. De helft van de mensen die voltijds werken in privé verdient meer; de helft verdient minder. Er zijn belangrijke verschillen: Limburg kent het hoogste mediaanloon voor arbeiders; Brussel het laagste. De cijfers houden rekening met de samenstelling van de Belgische bevolking naar statuut (bedienden/arbeiders), geslacht, leeftijd, sector en bedrijfsgrootte.

Neutraal aanwervingsbeleid

7 op de 10 bedrijven in België heeft actief neutraal aanwervingsbeleid

Op 21 mei is het Internationale Dag van de Culturele Diversiteit, maar hoe zit het met de aandacht voor diversiteit op de Belgische werkvloer? Vandaag engageert 7 op 10 bedrijven in België zich voor een actief neutraal aanwervingsbeleid. Zij zetten zich bij het rekruteren in voor gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie. Dat blijkt uit representatief onderzoek door Europees marktleider in HR & payroll SD Worx bij 4371 Europese bedrijven van alle grootte, actief in verschillende sectoren. Het Belgische bedrijf Bleckmann zet actief in op een heel divers personeelsbestand met meer dan 50 nationaliteiten, alsook herintreders.

BE_PR_10May22_1200x800

Anno 2022: Belg wil graag helft van de dagen thuiswerken

In 2022 vindt 43% van de Belgen dat zijn of haar job telewerk toelaat. Daarvan wil slechts een minderheid (nl. 5,1%) nog elke dag naar het werk. Spanjaarden willen het meest thuiswerken, samen met de Finnen en de Britten. Qua ideaal aantal dagen situeert de Belg zich in de middenmoot, samen met de Italianen, de Duitsers en de Zweden. De meerderheid van de Belgen verkiest twee of drie dagen van thuis uit te werken, als de aard van het werk het toelaat. Onze favoriete thuiswerkdag is vrijdag, gevolgd door maandag. De voordelen wegen op tegen de nadelen: dan gaat het niet alleen over een beter evenwicht in de combinatie werk-gezin (79%) maar ook een verhoogde productiviteit voor individuele taken (66%), maar ook in samenwerking met anderen (60%). Bijna de helft van de Belgen (46%) geeft aan dat hun werkgever telewerk toestaat; daarmee scoort België wel het hoogst.

BE_PR_6May22_1200x800

Soepel ouderschapsverlof meest succes bij mama’s

Het voorbije jaar zijn er 9,4% meer ouders die betaald ouderschapsverlof opnemen. Mama’s nemen nog steeds meer ouderschapsverlof dan papa’s, maar ook bij de papa’s zien we een stijging. De grootste stijging bij de mama’s zien we bij de 1/10 onderbreking (stijging met 28%). Deze nieuwe formule bestaat sinds juni 2019 en laat toe voltijdse prestaties met 10% te verminderen. Ondertussen benutten bijna evenveel mannen als vrouwen deze formule. Zowel bij mama’s en papa’s blijft de 1/20ste onderbreking het meeste succes kennen, al stijgt dit niet verder. Deze vorm van flexibiliteit helpt werk en gezin beter te combineren. SD Worx baseert zich op de meest recente cijfers van de RVA (febr/maart 22).