1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Talent>
Woman Wearing Red Top Holding Silver Macbook

DE TOP 5-TRENDS IN HR VOOR 2023 OM (GEEN) REKENING MEE TE HOUDEN

De afgelopen jaren rommelde er heel wat in hr-land. De turbulente tijden houden ook in 2023 aan, met enkele wereldwijd opkomende evoluties die je personeelsbeleid op de proef kunnen stellen. Welke hr-trends voor 2023 neem je het best mee in je hr-strategie? Onze experten werpen een blik op de toekomst.

  Welke impact hebben trends op je hr-strategie?

  Als je je hr-strategie voor 2023 vormgeeft, dan focus je je vast op de samenstelling van je teams en een optimale samenwerking, ontwikkeling en sfeer in het komende jaar. Om daarvan de krijtlijnen uit te tekenen, kijk je het best verder dan de ontwikkelingen in je eigen organisatie.

  Maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag mee te maken hebben, stralen immers ook af op je medewerkers en hoe zij tegen hun job aankijken. Denk aan de energiecrisis, de stijgende inflatie, hybride werk, de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en de nasleep van COVID-19.

  Die beïnvloeden niet alleen het dagelijkse leven van je collega's, maar ook de world of work, hun drijfveren en prestaties. Reden te meer dus om je hr-strategie af te stemmen op de belangrijkste hr-trends die daardoor aangezwengeld worden.

   Hr-trends 2023: waaien ze over naar België of niet?

   Quiet quitting en The great resignation. Deze hr-trends klinken vast bekend en onheilspellend in de oren. Net als vele andere tendensen zijn ze ontstaan in het buitenland en lijken ze aan populariteit te winnen onder invloed van de actualiteit en sociale media.

   Waaien deze en andere hr-trends in 2023 ook over naar de Belgische arbeidsmarkt? Of hoef je er niet van wakker te liggen? We maken de balans op.

    1. Quiet quitting

    Tijdens de coronapandemie begonnen veel werknemers hun job door een andere bril te bekijken. De work-lifebalans won aan belang en velen stapten bewust uit de dagelijkse ratrace.

    Het afgelopen jaar resulteerde dat vooral bij Amerikaanse jongvolwassenen in quiet quitting: medewerkers nemen geen ontslag, maar ze bakenen hun taken strikt af, zijn onbereikbaar na de werkuren, kloppen geen overuren meer en nemen geen extra verantwoordelijkheden op zich als er niets tegenover staat.

    Leeft deze hr-trend ook op de Belgische arbeidsmarkt?

    Uit onze bevraging bij ruim 1000 Belgische werknemers in maart 2022 blijkt alvast van niet.

    Ellen Neirynck, People Director licht toe: "Er zijn geen aanwijzingen dat quiet quitting massaal zijn ingang vindt in Belgische bedrijven. Slechts 1 op de 10 werknemers geeft aan op de werkvloer absoluut niet meer te doen dan gevraagd."

    Loos alarm dus. Maar ook al heeft de term quiet quitting een negatieve bijklank, het betekent niet automatisch dat je medewerkers hun job niet zo nauw meer nemen.

    Een cultuur waarbij ze hun grenzen (durven te) stellen en zich focussen op de essentie, hoeft dan ook geen slecht nieuws te zijn. Het kan stress en burn-out voorkomen. Hoe dan ook zijn een open dialoog, werkbaar werk en een motiverende bedrijfscultuur belangrijke speerpunten om ook in 2023 de betrokkenheid van je medewerkers hoog te houden.

     2. The great resignation

     Ook deze hr-trend werd aangewakkerd door COVID-19 en gaat nog een stap verder dan quiet quitting. Voornamelijk Amerikaanse werknemers nemen sinds 2021 massaal ontslag op zoek naar betere arbeidsvoorwaarden: een hoger loon, meer vrije tijd en andere voordelen.

     Leeft deze hr-trend ook op de Belgische arbeidsmarkt?

     Neen, Belgische bedrijven lijken niet geteisterd te worden door een gigantische ontslaggolf.

     "Begin 2022 was er een korte vlaag van toenemende ontslagen, maar over het algemeen blijft de arbeidsmarkt stabiel. Voor Belgische werknemers is zekerheid een prioriteit, waardoor ze ook nu vrij honkvast zijn", vertelt Ellen Neirynck, People Director.

     Dat neemt niet weg dat je als werkgever nog steeds behoorlijk moeite moet doen om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Alleen zo steek je in de krappe arbeidsmarkt boven het maaiveld uit en bind je bestaande én nieuwe talenten aan je organisatie.

      3. Personality hire

      Op sociale media circuleren filmpjes van influencers die beweren aangeworven te zijn door hun opdrachtgevers 'om zichzelf te zijn'. Deze trend duikt niet alleen op bij fervente TikTokkers. Ook bedrijven die niets met het platform te maken hebben, laten zich bij sollicitaties vaker leiden door karaktereigenschappen en charisma in plaats van harde kwalificaties, stevige ervaring of relevante skills.

      Leeft deze hr-trend ook op de Belgische arbeidsmarkt?

      Ja, ook voor Belgische werkgevers openen personality hires perspectieven. Als je maar moeilijk nieuwe medewerkers vindt, kun je je talentpool verruimen door je focus te verleggen naar kandidaten wiens persoonlijkheid en waarden matchen met die van je bedrijf.

      "Zo doen we het vandaag ook bij SD Worx", vertelt People Director Talent Acquisition Christien Gebruers. "We verwachten geen en-enverhaal meer: én de persoonlijkheid én de skills. We zoeken voornamelijk veerkrachtige collega's die zin hebben om samen te werken met anderen, nieuwe uitdagingen aan te gaan en nieuwe technologieën en tendensen te ontdekken. Als de klik er is, kunnen ze echt zichzelf zijn op de werkvloer en blijven ze langer aan boord. De skills? Die brengen we hen zelf bij via opleidingen."

       4. Verjongende arbeidsmarkt

       Een vierde hr-trend die mogelijk impact heeft op je hr-strategie, stelt dat de arbeidsmarkt steeds jonger wordt. Zo zou de gemiddelde leeftijd van werknemers met vijf jaar gedaald zijn

       Leeft deze hr-trend ook op de Belgische arbeidsmarkt?

       Neen, op basis van de loongegevens van meer dan een miljoen Belgische werknemers zien we geen daling van de gemiddelde leeftijd: in 2017 was die nog 40,43 jaar in 2022 staat de teller op 40,95 jaar. Een verwaarloosbaar verschil.

       People Director Ellen Claes nuanceert: "Wat wel opvalt, is dat de huidige arbeidsmarkt een intergenerationele smeltkroes is. Liefst vier verschillende generaties zijn nu samen aan het werk – en die hebben elk hun eigen wensen en noden. Daarop inspelen met bijvoorbeeld aangepaste werkregimes, ontwikkelingsmogelijkheden of aantrekkelijke loonpakketten, geeft je als werkgever een streepje voor."

        5. Lonen onder druk door stijgende prijzen

        Het leven wordt op zowat alle vlakken duurder. Van energie over dagelijkse inkopen tot brandstof allerhande kosten stijgen sneller dan het gemiddelde gezinsinkomen. Het financieel welzijn van werknemers beschermen wordt een heet hangijzer voor hr in 2023.

        Leeft deze hr-trend ook op de Belgische arbeidsmarkt?

        Absoluut, maar ook de Belgische bedrijven zelf worstelen met financiële druk en onzekerheden. Als werkgever blijf je immers evenmin gespaard van de stijgende energieprijzen. Daarnaast zien alle sectoren in januari 2023 de loonkosten plots met minstens 10% stijgen door de automatische loonindexering. En dan is er nog de loonnorm voor 2023-2024. Die zal de toegelaten marge bepalen voor een gemiddelde stijging van de totale loonkosten.

        "Om tegemoet te komen aan de behoeften van je medewerkers, ga je in 2023 het best op zoek naar manieren om hen een waardevoller loonpakket te geven zonder dat je loonkosten stijgen", legt People Director Ellen Claes uit. "Denk aan flexibele uitbetalingsperiodes – bijvoorbeeld een of twee weken vroeger, of elke twee weken in plaats van elke maand. Of gepersonaliseerde loonpakketten met alternatieve voordelen, zoals een leasefiets, extra vakantiedagen of verzekeringen. Met het Flex Income Plan™ geef je je medewerkers bijvoorbeeld meer keuzevrijheid in de samenstelling van hun loonpakket, tegen dezelfde loonkosten.”

         Focus op (nog meer) flexibiliteit in 2023

         Wil je deze en andere aanstormende hr-uitdagingen in 2023 de baas blijven, dan wordt 'flexibiliteit' het codewoord in je hr-strategie. De war for talent is nog niet gestreden. Ook het komende jaar zal je je beste beentje moeten voorzetten om nieuwe medewerkers aan te trekken en je huidige collega's te behouden.

         "Je mindset veranderen, is een must"

         Bruce Fecheyr-Lippens, Chief People Officer: "De context van vandaag vraagt een mentaliteitswijziging: niet alleen om hr-kansen te herkennen, maar ook om ze zo goed mogelijk aan te wenden zodat je hele organisatie er baat bij heeft. De belangrijkste oefening die bedrijven in 2023 kunnen maken is er dan ook een van wendbaarheid. Zowel op het vlak van loonbeleid, work-lifebalans als inzetbaarheid. Digitale hr-tools kunnen helpen om extra flexibiliteit mogelijk te maken en tegelijk kosten te besparen."

          Laat je niet uit je lood slaan door de hr-trends voor 2023

          Het nieuwe jaar belooft weer enkele uitdagingen voor human resources. Houd je er nu al rekening mee in je hr-strategie, dan kun je er makkelijker op inspelen. Hulp nodig om de krijtlijnen te tekenen voor 2023? Of ben je benieuwd welke digitale tools je personeelsbeleid vooruit stuwen?  

           Neem contact op
           Ellen Neirynck

           Ellen Neirynck

           People Director