1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Verloning en loonkosten>
vragen stellen

De loonnorm, wat is dat? Zeven vragen

Het stond in alle kranten: bedrijven die winst maken, kunnen de komende twee jaar een eenmalige energie- of koopkrachtpremie van 500 euro toekennen (750 euro bij uitzonderlijk hoge winst). Op die manier wordt niet aan de loonnorm van 0% geraakt. Maar wat is dat nu juist, de loonnorm? Anneleen Verstraeten, Juridisch adviseur bij SD Worx, verduidelijkt het principe in zeven vragen.

Het loonoverleg is altijd een harde noot om te kraken, maar deze keer stonden de sociale partners wel erg ver van elkaar. Dus kwam het dossier op het bord van de federale regering. Die probeerde de gemoederen te sussen met een nieuwe energie- of koopkrachtpremie. Maar de eerste reacties waren niet unaniem positief. Komt er nog een kerstoplossing uit de bus? De tijd zal het uitwijzen.

  De loonnorm: wat en waarom?

  Elke twee jaar onderhandelen de sociale partners in de Groep van Tien een interprofessioneel akkoord (IPA) waarin de loonnorm wordt vastgelegd. Deze norm bepaalt hoeveel de gemiddelde loonkosten gedurende twee jaar maximaal mogen stijgen en zorgt ervoor dat de concurrentiekracht en de werkgelegenheid in België op peil blijven. Dat is belangrijk, zeker in een klein land dat erg afhankelijk is van import en export. Normaal leggen de sociale partners de norm vast. Wanneer ze daar niet in slagen, ligt de bal in het kamp van de regering.

   1. Waarop heeft de loonnorm een impact?

   De loonnorm slaat altijd op de gemiddelde stijging van de totale loonkosten, dus niet per individuele werknemer. Binnen de toegelaten marge bepalen sectoren en ondernemingen vrij hoe en op welke wijze ze die invullen. In de praktijk zien we allerlei varianten opduiken: een verhoging van het brutoloon, een nieuw of hoger gelijkwaardig loonvoordeel, een jaarpremie, een storting in het aanvullend pensioenplan, een of meerdere extra verlofdagen enzovoort.

    2. Is de loonnorm dwingend?

    De loonnorm is dan wel een ‘macro-norm’ op sectorniveau, toch is er ook een individuele impact voor jou als werkgever. Beslist jouw sector om de toegelaten marge volledig in te vullen, dan moet je de sectorale invulling toepassen voor al je werknemers. Doe je dit niet, dan riskeer je een administratieve geldboete tot 5.000 euro per werknemer, beperkt tot een plafond van 100 werknemers. Blijft een sectoraal initiatief uit, dan ben je zelf aan zet. De voorbije jaren kozen de meeste sectoren ervoor om de loonnorm zelf in te vullen.

     3. Hoe verhouden de loonindexering en loonnorm zich tegenover elkaar?

     De loonnorm laat de reglementering rond loonindexering ongemoeid. Loonindexeringen die het gevolg zijn van de hoge inflatiecijfers – gaan dus nog steeds door. Stijgen de lonen, dan stijgen ook de loonkosten. Maar dat is toegelaten, en niet in strijd met de spelregels van de loonnorm.

      4. Betekent een loonnorm van 0% een volledige loonstop of is er toch nog manoeuvreerruimte?

      Is je verloningssysteem gebaseerd op een baremastructuur, bv. sectorale minimumlonen of ondernemingsbarema’s, dan moet je dit uiteraard respecteren. Baremieke loonsverhogingen zijn niet in strijd met de loonnorm, zelfs als die 0% bedraagt. Ook een niet-recurrente resultaatsgebonden bonus (cao 90) of een winstpremie blijven toegelaten – ook als je die voor het eerst invoert. Een loonnorm van 0% biedt zelfs ruimte voor een loonbeleid, zolang je gemiddelde loonkosten niet stijgen. Het Flex Income Plan™ is een interessant alternatief om je medewerkers meer keuzevrijheid te geven in de samenstelling van hun loonpakket, tegen dezelfde loonkosten.

       5. Is de verderzetting van eerder toegekende voordelen in strijd met de loonnorm?

       Niet noodzakelijk. Een voorbeeld daarvan zijn de vele ondernemingen en sectoren die in het verleden bonussystemen of ecocheques toekenden. Het verderzetten van die bestaande voordelen doet de gemiddelde loonkosten niet stijgen. Ze afschaffen creëert dan weer financiële ruimte voor alternatieven.

        6. Geldt de loonnormwet voor iedereen?

        Nee, deze wet is enkel van toepassing voor werknemers in de privésector. Zelfstandigen en bestuurders vallen er dus niet onder. Voor overheidsambtenaren geldt een apart systeem.

         7. Moeten we de nieuw aangekondigde energie- of koopkrachtpremie nu al in onze budgetten voorzien?

         Het is zo goed als zeker dát de premie er komt. De federale regering sloot hierover een principeakkoord. De vorm en voorwaarden worden de komende weken uitgewerkt. Hopelijk komt er begin 2023 meer duidelijkheid. Zoals gewoonlijk, volgen we dit op de voet en brengen we je op de hoogte zodra de details bekend zijn. We raden wel aan om de premie nu al mee te nemen in je budgettering voor 2023-2024. Zo ben je voorbereid, wat er ook finaal wordt beslist.

          Vragen over de loonnorm?

          Voor advies of een berekening rond de toepassing van de loonnormwet en het te voeren loonbeleid kun je terecht bij onze legal consultants.

           Contacteer ons
           Anneleen Verstraeten

           Anneleen Verstraeten

           Juridisch Adviseur

           Anneleen Verstraeten studeerde in 2002 af als Master in de Rechten. Ze startte in 2003 bij SD Worx als juridisch adviseur. In die rol ondersteunde zij zowel kmo’s als grote ondernemingen in Vlaanderen binnen verschillende sociaaljuridische onderwerpen. Sinds enkele jaren liggen haar focus en hart bij de kmo-afdeling. Daar is ze als juridisch adviseur, legal kmo consultant én interne en externe opleider op verschillende fronten actief.