1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Horeca>
opdienen restaurant

Hogere loonkosten op feestdagen: dit moet je weten

Op feestdagen werken is in principe verboden, maar voor de horeca geldt een uitzondering. In ruil krijgen je medewerkers extra betaald. Concreet hebben voltijdse werknemers die werken op een feestdag recht op drie zaken:

 1. loon voor hun gepresteerde uren;
 2. een toeslag van 2 euro per gewerkt uur bovenop dat loon, met een maximum van 12 euro per dag;
 3. een dag betaalde inhaalrust.

  Wanneer kan een medewerker betaalde inhaalrust opnemen?

  Je vaste medewerkers moeten hun betaalde inhaalrust opnemen binnen de 6 weken na de feestdag. Ze krijgen inhaalrust voor elke gewerkte feestdag. Zo heeft iedere voltijdse medewerker op jaarbasis recht op 10 betaalde feestdagen. Op het einde van een jaar moeten er dan ook 10 feestdagen (of de recup ervoor) ingeboekt zijn in je payrollsysteem. Ook parttimers hebben recht op inhaalrust, die wordt berekend volgens de prestaties.

  Verlies het aantal ingeboekte feestdagen niet uit het oog: tijdens een controle nemen inspecteurs die steevast onder de loep, en dat tot drie jaar terug. De financiële gevolgen bij onjuistheden zijn niet min: je moet niet alleen inhaalrust geven aan je medewerkers voor de ontbrekende feestdagen, er hangen ook fikse boetes aan vast.

   Wat met andere werknemersstatuten?

   Door de toeslagen en de verplichte inhaalrust hangt er aan de tewerkstelling van vaste medewerkers op feestdagen een serieus kostenplaatje vast. De verschillende flexibele werknemersstatuten, daarentegen, vallen een stuk voordeliger uit:

   • Een jobstudent mag elk kalenderjaar 475 uren werken aan een verlaagde werkgeversbijdrage van 5,42%, ook op feestdagen. Hij heeft wel recht op de toeslag van 2 euro per uur en inhaalrust.
   • Schakel je een flexi-jobber in, dan betaal je een werkgeversbijdrage van 25%. Op een feestdag komt daar nog de toeslag bij. Als de flexi-jobber een dagcontract heeft, valt de dag inhaalrust weg. Bij een langdurig contract heeft hij wel recht op recup.
   • Een gelegenheidsmedewerker mag niet meer dan 2 opeenvolgende dagen in je zaak werken. Tijdens de eerste 50 dagen van het kalenderjaar betaal je sociale bijdragen op een forfaitair loon dat lager ligt dan de normale vergoeding. Zet je een gelegenheidsmedewerker in op een feestdag, dan krijgt hij een toeslag, maar geen inhaalrust.

    Conclusie

    Je zaak al dan niet openen op een feestdag is voor sommige horeca-uitbaters een moeilijke knoop om door te hakken. De loonkosten voor je vaste medewerkers liggen immers een pak hoger. Wel kun je opteren om jobstudenten, flexi-jobbers of gelegenheidsmedewerkers in te zetten. Je vaste payrollconsulent bekijkt samen met jou wat de beste optie is.

     Op de hoogte blijven van wat er leeft in de hr-wereld?

      Schrijf je in op onze nieuwsbrief