1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Studenten>
werknemers restaurant

Jobstudenten tewerkstellen in de horeca: dit zijn de voorwaarden

1. Wie mag werken als jobstudent?

Iemand kan als jobstudent aan de slag als hij of zij:

 • 16 jaar oud is (of 15 jaar is én de eerste graad van het middelbaar onderwijs heeft afgerond);
 • een volledig leerplan volgt voor secundair, hoger of universitair onderwijs.

Ook jongeren die deeltijds naar school gaan kun je inschakelen als jobstudent. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

 • de studentenjob maakt geen deel uit van de stage of het praktijkgedeelte van de opleiding;
 • de jobstudent werkt enkel buiten de uren dat hij of zij zijn opleiding volgt;
 • hij of zij ontvangt geen werkloosheids- of inschakelingsuitkering – een uitkering voor werkloze jongeren die nog niet (voldoende) gewerkt hebben.

  Mag mijn jobstudent nog blijven werken als hij afgestudeerd is?

  Wanneer iemand afstudeert in juni, mag hij of zij maar tot en met 30 september van dat jaar als jobstudent werken. Daarna valt de verlaagde sociale zekerheidsbijdrage van 5,42% weg en betaal je als werkgever de volle pot. De voormalige jobstudent heeft dan immers het statuut van een gewone medewerker.

   2. Hoeveel mag een jobstudent jaarlijks werken?

   Een jobstudent mag elk kalenderjaar 600 uren werken aan een verlaagde werkgeversbijdrage van 5,42%. Overschrijdt hij of zij die grens, dan ben je vanaf het 601e uur de gebruikelijke socialezekerheidsbijdragen verschuldigd, zo’n 32% van het brutoloon. De jobstudent valt dan namelijk onder het statuut van een normale werknemer.

   Je hebt er dus alle belang bij om na te gaan hoeveel uur je jobstudent al heeft gewerkt. Via de onlinedienst Student@work kan de student een attest aanvragen. Zo zie je in een oogopslag het aantal gewerkte uren.

    Op is op?

    Als de student zijn 600 uren heeft opgebruikt, kun je hem voor 50 dagen inschakelen als een gelegenheidsmedewerker. Je betaalt dan minder sociale bijdragen dan voor een vaste werknemer. Voor gelegenheidswerknemers kun je checken hoeveel dagen ze al via dat statuut hebben gewerkt via Horeca@work.

     3. Hoeveel mag een jobstudent wekelijks werken?

     Jobstudenten mogen evenveel werken als een gewone medewerker. Voor minderjarigen gelden er wel aparte regels. Zij mogen nooit 6 dagen aan een stuk werken. Bovendien stopt hun shift ten laatste om 11 uur ’s avonds en gelden er specifieke vervoersregels. Daarnaast krijgen minderjarige jobstudenten na 4,5 uur werken een verplichte pauze van 30 minuten. Na 6 uur is dat 60 minuten.

      4. Kan ik een (voormalige) jobstudent voor een lange tijd aanwerven?

      Een jobstudent mag niet langer dan 12 maanden bij dezelfde werkgever werken. Je kunt hem of haar wel opeenvolgende jaren tewerkstellen, maar dan moet er tussen de studentenovereenkomsten een werkelijke onderbreking zijn.

      Wil je een afgestudeerde jobstudent onmiddellijk na zijn of haar vakantiejob van het derde kwartaal vast in dienst nemen vanaf het vierde kwartaal? Dat kan, op voorwaarde dat de jobinhoud als vaste werknemer duidelijk verschilt van die van de studentenjob. Zo wil de wetgever vermijden dat de studentenjob gebruikt wordt als proefperiode. Een student die afstudeert in juni en al in juli als vaste werknemer in dienst treedt, mag wel dezelfde functie hebben.

      Je merkt het: aan de tewerkstelling van jobstudenten hangen enkele speciale spelregels vast. Toch is het het overwegen waard. Ze zorgen immers voor de broodnodige extra handen die je af en toe nodig hebt, terwijl je je loonkosten onder controle houdt.

       Vicky Demiddel

       Vicky Demiddel

       Horeca-expert

       Vicky is horeca-expert en werkt in totaal al 8 jaar als payrollconsulent binnen de kmo-divisie van SD Worx.