1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Horeca>
chefkok

Flexi-jobs voor gepensioneerden en leerkrachten: de spelregels

Met de flexi-job kreeg de horecabranche er ruim twee jaar geleden een flexibel werknemersstatuut bij, naast de studentenarbeid en gelegenheidswerknemers. Een interessante formule, maar wel een die aan strenge spelregels gebonden is.

  Flexibiliteit onder strikte voorwaarden

  Binnen deze formule mag je tijdelijke kracht onbeperkt bijverdienen in de sector tegen een laag minimumloon. Hij wordt er niet op belast en jij betaalt alleen een werkgeversbijdrage van 25%. In ruil daarvoor legt de wetgever wel enkele strikte regels op:

  • De flexi-jobber moet 3 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van zijn tewerkstelling minstens 4/5 aan de slag geweest zijn bij een of meerdere andere werkgevers.
  • Tijdens het huidige kwartaal mag hij niet 4/5 of meer aan de slag zijn in je horecazaak onder een andere arbeidsovereenkomst.
  • De flexi-job mag niet samenvallen met een periode van verbrekingsvergoeding of ontslagcompensatievergoeding ten laste van de werkgever bij wie de flexi-job wordt uitgeoefend.
  • De flexi-jobber mag niet in een opzeggingstermijn zitten.

  Voor gepensioneerden en leerkrachten zonder vaste benoeming kwam de wetgever in de problemen met de 4/5-regel. Om deze doelgroepen toch toegang te geven tot het statuut, werden er aparte voorwaarden in het leven geroepen.

   Aparte regeling voor gepensioneerden

   Is je werknemer 65 jaar of ouder op het moment dat hij bij jou start als flexi-jobber, dan kun je op beide oren slapen: hij is officieel gepensioneerd en mag dus flexi-jobben. Is hij nog geen 65, dan mag hij pas als flexi-jobber aan de slag als hij al gepensioneerd was op het einde van het tweede kwartaal dat voorafgaat aan het kwartaal van de tewerkstelling.

    Om dat te weten te komen, ga je het best te rade bij de RSZ. Zij zullen het pensioenkadaster checken, dat de gegevens bevat van alle uitbetaalde wettelijke en aanvullende pensioenvoordelen. Let wel: werknemers die onder de SWT-regeling (het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag) vallen, mogen in geen geval bijklussen, dus ook niet als flexi-jobber.

     De spelregels voor niet-vastbenoemde leerkrachten

     Net zoals andere ambtenaren mag ook onderwijzend personeel na de uren een flexi-job aannemen. Maar leerkrachten zonder vaste benoeming – de zogeheten contractuelen – zijn tijdens de zomervakantie officieel werkzoekend, zelfs al ontvangen ze een uitgesteld loon.

     Het gevolg: drie kwartalen later (in april, mei en juni van het daaropvolgende jaar) mogen ze niet werken als flexi-jobber. Vanaf 2019 telt de RSZ de zomervakantie daarom mee als gewerkte dagen. Dit jaar nog niet, maar met de nodige bewijsstukken kan je medewerker een individuele toestemming krijgen van de RSZ.

     Tot slot nog dit: de verantwoordelijkheid over het flexi-jobstatuut ligt volledig bij jou als werkgever. Schakel je iemand in die niet aan alle spelregels voldoet, dan krijg je sancties. Op voorhand grondig uitpluizen of je tijdelijke kracht in aanmerking komt voor het flexi-jobstatuut, is dus een absolute must.

      Op de hoogte blijven van wat er leeft in de hr-wereld?

       Schrijf je in op onze nieuwsbrief
       Vicky Demiddel

       Vicky Demiddel

       Horeca-expert

       Vicky is horeca-expert en werkt in totaal al 8 jaar als payrollconsulent binnen de kmo-divisie van SD Worx.