1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Horeca>
werknemers restaurant

Parttimers in je horecazaak? 4 administratieve vereenvoudigingen

1. Niet alle uurroosters in het arbeidsreglement

Tot voor kort was je verplicht om alle verschillende deeltijdse uurroosters afzonderlijk te vermelden in je arbeidsreglement. Die rompslomp is voorgoed verleden tijd, want sinds begin oktober mag je als volgt te werk gaan:

 • Voor deeltijdse medewerkers met een vast werkschema hoef je geen apart uurrooster meer op te nemen. Alleen wanneer die uren worden gepresteerd terwijl je voltijdse krachten niet aanwezig zijn in de zaak, moet dat wel nog.
 • Voor elke deeltijdse kracht met een variabel werkschema vermeld je de tijdspanne waarbinnen hij of zij werkt, aangevuld met minimale en maximale dag- en weekgrenzen.

  Bijvoorbeeld: Paul stelt in zijn restaurant twee voltijdse en twee deeltijdse medewerkers tewerk. De voltijdse krachten werken van dinsdag tot en met zaterdag tussen 10 en 22 uur. De deeltijdse medewerkers hebben allebei een vast werkschema: voor de eerste is dat van 17 tot 22 uur, voor de tweede van 8 tot 14 uur. Paul moet dus enkel het uurrooster van zijn tweede deeltijdse medewerker vermelden in zijn arbeidsreglement. Dat van de eerste valt namelijk perfect binnen het tijdskader van zijn voltijdse werknemers.

   Nieuwe horecazaken passen meteen de nieuwe regel toe, anders heb je tot 2 april 2018 de tijd om je arbeidsreglement aan te passen.

    2. Bekendmaking variabele uurroosters versoepeld

    Heb je een deeltijdse medewerker in dienst met een werkschema dat varieert van week tot week, dan moet je dat minstens 5 dagen – enkel mits toestemming van je paritair comité is dat 48 uur – op voorhand aan hem of haar bekendmaken. Deze verplichting blijft logischerwijze overeind, maar de wetgever bouwt toch ook hier wat soepelheid in. De melding zelf mag voortaan elektronisch, bijvoorbeeld via sms of e-mail. En om in regel te zijn hoef je het uurrooster ook niet langer op een vaste plaats aan te plakken in je zaak.

     3. Deeltijdse arbeidsovereenkomst mag ook elektronisch

     Ook de arbeidsovereenkomsten van je deeltijdse krachten hoeven niet langer op papier in je zaak aanwezig te zijn. Voortaan is een elektronische versie voldoende. Opnieuw: een aanzienlijke vereenvoudiging op administratief vlak, zeker voor werkgevers die meer dan een horecagelegenheid runnen.

      4. Tijdsregistratiesysteem? Afwijkingsregister vervalt

      Ondanks deze versoepelingen mogen werknemers – voltijds of deeltijds, met vast of variabel uurrooster – nog steeds niet werken buiten de arbeidstijd die vermeld staat in het arbeidsreglement. Elke afwijking komt in het afwijkingsregister, dus van dat papieren document ben je nog niet verlost.  De wetgever voorziet alleen een uitzondering voor werkgevers die over een systeem beschikken waarmee de tijdsregistratie van de medewerkers elektronisch wordt bijgehouden.

      Tot slot nog dit: de algemene regel zegt dat een parttimer minstens 12,6 uur per week moet werken in blokken van minimum 3 uur. Maar de horeca kreeg hier jaren geleden een uitzondering op met deeltijdse contracten vanaf 10 uur in blokken vanaf 2 uur. Sinds het nieuwe sectorakkoord ziet het ernaar uit dat die uitzonderingsregel alleen nog mogelijk zal zijn mits een gemotiveerde melding aan het paritair comité. Hoe dat precies in zijn werk zal gaan, is voorlopig nog onduidelijk. Dus: de actualiteit daarover in de gaten houden, is de boodschap.

       Op de hoogte blijven van wat er leeft in de HR-wereld?

        Schrijf je in op onze nieuwsbrief