1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Sociale inspectie>
inspectie

Controles korting bedrijfsvoorheffing: bereid je voor

Naar goede gewoonte neemt de fiscus ook dit jaar de verschillende kortingen op de bedrijfsvoorheffing onder de loep. En nu het Rekenhof de dienst op de vingers tikte, dreigen die controles nog strenger te worden. Een goede raad: stel tijdig orde op zaken.

Sinds het begin van de jaren 2000 kun je als werkgever in bepaalde gevallen genieten van een volledige of gedeeltelijke vrijstelling voor het doorstorten van bedrijfsvoorheffing – een voorschot op de belasting op de beroepsinkomsten van werknemers. In theorie hou je als werkgever dat bedrag in op de lonen die je je medewerkers betaalt. Maar in de praktijk is het je sociaal secretariaat dat de belasting opzijzet en aan de Schatkist stort.

Momenteel bestaan er tien vrijstellingen, onder meer voor overurenonderzoek en ontwikkelingnacht- en ploegenwerkinvesteringen in een steunzone en startende ondernemingen. Elk met haar eigen aanvraagprocedure en administratieve opvolging. In Ella vind je een uitgebreid overzicht en de voorwaarden waaraan je moet voldoen (enkel voor abonnees).

Controle loopt mank

Begin 2019 lanceerde het Rekenhof een vernietigend rapport over hoe de federale overheidsdienst Financiën controle uitvoert op deze vrijstellingen. Daarop volgt nu een tegenbeweging vanuit de fiscus met intensievere en vooral strengere controles. Vooral de vrijstellingen voor onderzoek en ontwikkeling, en nacht- en ploegenarbeid in het aanslagjaar 2018 liggen in het vizier, maar ook bedrijven die gebruikmaken van de vrijstelling voor werken in onroerende staat en investeringen in een steunzone kregen al controleurs over de vloer.

  Blijft jouw vrijstelling op de bedrijfsvoorheffing ook na fiscale controle overeind?

  Een goede administratieve afhandeling van de korting op de bedrijfsvoorheffing is geen sinecure, zoveel is duidelijk. En al zeker niet wanneer je verschillende vrijstellingen combineert. Ben je zeker dat je alle vereiste documenten hebt ingediend? En stel dat de controleur mogen aan je deur staat, heb je hiervoor dan de nodige bewijzen binnen handbereik?

  De beste voorbereiding op zo’n controle is ondersteuning. Wil je op zeker spelen, roep dan de hulp in van de specialisten van SD Worx. Tijdens een audit gaan we na hoe ‘inspectieproof’ je onderneming is en brengen we alles in orde, zodat je een inspectie met verve doorstaat.

   Op de hoogte blijven van wat er leeft in de HR-wereld?

    Schrijf je in op onze nieuwsbrief
    els

    Els Rens

    Business Manager Tax, Flex Income Plan & Warrants

    Els Rens is Business Manager Tax, Flex Income Plan en Warrants en werkt ondertussen ruim 20 jaar bij SD Worx. Met haar teams adviseert ze bedrijven over onder meer internationale tewerkstelling, verminderingen op de bedrijfsvoorheffing, cafetariaplannen en loonkostenoptimalisaties.