1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Verloning en loonkosten>
research

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling onder de loep

Voor bedrijven die willen investeren in onderzoek en ontwikkeling is ons land een aantrekkelijke uitvalsbasis, dankzij onder meer de innovatie-aftrekhet belastingkrediet en de gedeeltelijke vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Dankzij die laatste korting hoef je als privébedrijf of kennisinstelling in het beste geval maar 20% van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de lonen van onderzoekers door te storten aan de fiscus.

Van alle OESO-landen is België het meest genereus met belastingvoordelen aan bedrijven voor onderzoek en ontwikkeling (O&O). De overheid voerde ze in om de EU-doelstelling te halen: tegen 2020 de investeringen in onderzoek en ontwikkeling optrekken tot 3% van het bruto binnenlands product (bbp).

Tot 80% besparing op bedrijfsvoorheffing

Een van de interessante voordelen is de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor O&O. Deze regeling houdt in dat ondernemingen in bepaalde gevallen slechts 20% van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van onderzoekers moeten doorstorten. De rest (tot wel 80%) kun je zelf behouden (al blijven ze wel deel uitmaken van de belastbare basis).

Wie komt in aanmerking?

Volgende bedrijven en instellingen kunnen de vrijstelling aanvragen:

 1. Universiteiten, hogescholen en bepaalde wetenschappelijke fondsen;
 2. Erkende wetenschappelijke instellingen;
 3. Ondernemingen die samenwerkingsakkoorden hebben afgesloten met de twee hierboven vermelde instellingen;
 4. Young innovative companies;
 5. Ondernemingen die onderzoekers met specifieke diploma’s tewerkstellen.

In Ella vind je een gedetailleerde lijst van instellingen en de voorwaarden om aan de definitie van ‘Young innovative company’ te voldoen.

Voor doctors, masters én bachelors

Wilde je als onderneming van deze vrijstelling genieten, dan kon dat tot in 2018 enkel voor de lonen van onderzoekers met minstens een masterdiploma in bepaalde studiegebieden. Vandaag kun je ook van de vrijstelling van 80% genieten als je personeel met een bepaald academisch bachelordiploma research laat uitvoeren. De lijst van studierichtingen die in aanmerking komen, vind je in dit overzicht op Ella.

De genoten vrijstelling zal evenwel afgetopt worden tot maximaal 25% van het bedrag aan genoten vrijstelling voor onderzoekers met een doctoraats- of masterdiploma. Ook: voor 2018 en 2019 was de vrijstelling voor medewerkers met een bachelordiploma beperkt tot 40%.

Aanmeldplicht

Verder is het verplicht voor bedrijven om de projecten of programma's bij de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid (Belspo/Belgian Science Policy) aan te melden. Universiteiten, hogescholen, erkende wetenschappelijke instellingen en andere non-profitinstellingen zijn hiervan vrijgesteld.

Bij zo’n aanvraag komt een en ander kijken. In Ella vind je een lijst met de formaliteiten. De praktijk leert ons dat het de moeite loont om je te laten begeleiden bij deze procedure. Aarzel dus niet om de experts van SD Worx hiervoor in te schakelen: zij kennen de procedure op hun duimpje.

  In de praktijk

  Wil je ook van deze fiscale vrijstelling genieten? SD Worx kijkt graag voor je na of je in aanmerking komt. Is dat het geval, dan brengen we ook alles in orde. Neem dus snel contact met ons op.

   els

   Els Rens

   Business Manager Tax, Flex Income Plan & Warrants

   Els Rens is Business Manager Tax, Flex Income Plan en Warrants en werkt ondertussen ruim 20 jaar bij SD Worx. Met haar teams adviseert ze bedrijven over onder meer internationale tewerkstelling, verminderingen op de bedrijfsvoorheffing, cafetariaplannen en loonkostenoptimalisaties.