1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Personeelsadministratie>
nightshift

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid: de regeling in 3 vragen en antwoorden

Ondernemingen met ploegen- of nachtarbeid kunnen een gedeeltelijke vrijstelling tot het doorstorten van bedrijfsvoorheffing krijgen. De ‘korting’ is niet min: je bespaart als werkgever maar liefst 22,8% op de belastbare bezoldiging van de werknemers in het systeem. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Laat je je medewerkers nacht- of ploegenarbeid verrichten, dan ben je verplicht om hen een ploegenpremie uit te betalen. Daarboven op moet je vaak extra kosten maken, bijvoorbeeld voor aangepast vervoer voor de betrokken werknemers. Openbaar vervoer is op ‘atypische’ werkuren immers minder voorhanden of zelfs onbestaande.

Om die extra kosten bovenop de loonkosten te drukken, kun je genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 22,8% van het belastbaar loon (zelfs 25% bij een volcontinu arbeidssysteem). Als je voldoet aan een resem voorwaarden, welteverstaan.

  Voorwaarden: zie jij het bos nog door de bomen?

  Sinds de invoering in 2003 is de regeling herhaaldelijk gewijzigd. In 2018 nog veranderde de berekeningswijze van de vrijstelling: die is nu afhankelijk van het niveau van de groep van werknemers en niet langer op de bedrijfsvoorheffing die is ingehouden op de bezoldiging van de individuele werknemer. Ook het toepassingsgebied werd gaandeweg uitgebreid.

   Ben jij nog mee? Je zorgt maar beter van wel, want de fiscus voert met de regelmaat van de klok strenge controles uit. Daarom: een antwoord op de meestgestelde vragen.

   1. Vanaf wanneer is mijn bedrijf een 'onderneming waarin ploegenarbeid wordt verricht'?

   Dat is het geval wanneer:

   • er in minstens twee ploegen van minstens twee werknemers wordt gewerkt;
   • de ploegen hetzelfde werk uitvoeren, zowel qua inhoud als qua omvang;
   • de ploegen elkaar zonder onderbreking opvolgen;
   • er geen overlapping is van meer dan een vierde van de dagtaak tussen de opeenvolgende ploegen.

   2. Welke werknemers komen in aanmerking?

   De vrijstelling wordt enkel toegekend voor werknemers die tenminste 1/3 van hun arbeidstijd ploegen- of nachtarbeid verrichten. In welke ploeg dat concreet is, maakt niet uit. Zo komt een medewerker die altijd de namiddagshift draait net zo goed in aanmerking als iemand die wekelijks wisselt van ploeg.

   3. Hoe kan ik een aanvraag indienen?

   Om van de korting te kunnen genieten, leg je twee afzonderlijke aangiften in de bedrijfsvoorheffing voor:

   1. de eerste bevat de aan al de werknemers betaalde of toegekende bezoldigingen;
   2. in de tweede neem je alleen de belastbare bezoldigingen op van de werknemers die ploegenpremies ontvangen en waarvoor je de vrijstelling van doorstorting vraagt.

   Verder hou je een lijst bij met per werknemer de volledige identiteit en de periode waarin hij of zij ploegen- of nachtarbeid heeft verricht. Tijdens een controle zal de fiscus de juistheid van de gegevens nagaan en daartoe de nodige bewijsstukken (denk aan arbeidsreglementen en eventueel tijdsregistraties) opvragen en onderzoeken.

    Voorbeeld

    Onderneming X heeft één vestiging en in het arbeidsreglement staat dat ploeg 1 (6u – 14u) wordt opgevolgd door ploeg 2 (14u – 22u). Daarnaast zijn een aantal werknemers met een vast uurrooster (8u – 16u) die de ploegen 1 en 2 versterken (deze werknemers werken in de zogeheten 'dagploeg').

    De werknemers van ploegen 1 en 2 krijgen een ploegenpremie, de werknemers van de 'dagploeg' niet. Voor de laatste groep krijgt onderneming X dus sowieso geen korting op de bedrijfsvoorheffing.

    Ploegen 1 en 2 volgen elkaar op zonder onderbreking of overlapping, én ze voeren – als groep – hetzelfde werk uit. Onderneming X kan dus van de vrijstelling van 22,8% genieten op de bedrijfsvoorheffing op de lonen van de betrokken medewerkers.

     Ook voor werken in onroerende staat

     Werkgevers actief in sectoren die 'werken in onroerende staat' verrichten, krijgen een gelijkaardige lastenverlaging, zij het dat de percentages en definitie van de ploegenarbeid verschillen. De vrijstelling bedraagt 3% in 2018, 6% in 2019 en stijgt tot maar liefst 18% in 2020 van de belastbare bezoldigingen van de werknemers tewerkgesteld in ploegen op locatie.

     Je ontdekt de specifieke regels voor deze vrijstelling in dit Ella-artikel (enkel toegankelijk voor abonnees).

      In de praktijk

      Wil je ook van deze fiscale vrijstelling genieten? SD Worx kijkt het graag voor je na. Kom je inderdaad in aanmerking, dan brengen we ook alles in orde. Neem dus snel contact met ons op.

       Op de hoogte blijven van wat er leeft in de HR-wereld?

        Schrijf je in op onze nieuwsbrief
        els

        Els Rens

        Business Manager Tax, Flex Income Plan & Warrants

        Els Rens is Business Manager Tax, Flex Income Plan en Warrants en werkt ondertussen ruim 20 jaar bij SD Worx. Met haar teams adviseert ze bedrijven over onder meer internationale tewerkstelling, verminderingen op de bedrijfsvoorheffing, cafetariaplannen en loonkostenoptimalisaties.