1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Personeelsadministratie>
HR2024_1200x800

Human resources in 2024: wat mogen we verwachten?

2024 brengt weer heel wat hr-wijzigingen met zich mee. Opportuniteiten of verplichtingen: dit weten we nu al.

  Federal Learning Account: registratieplicht voor opleidingen

  Vanaf 2024 moet je alle formele én informele opleidingen van je medewerkers registreren in de digitale databank Federal Learning Account (FLA). Die databank centraliseert info over het opleidingsrecht, de gevolgde opleidingen, het openstaande saldo en de sectorale afspraken rond opleidingen.

  De overheid zal een aantal gegevens in de FLA zelf berekenen en registreren. Als werkgever registreer je de opleidingen en controleer je gegevens zoals het opleidingsrecht en persoonsgegevens. Die moet je binnen de maand na het kwartaal actualiseren. Doe je dat niet, dan kom je op een publieke lijst terecht.

  Wellicht gaat de wetgeving pas in op 1 april 2024. Na de inwerkingtreding krijg je zes maanden de tijd om de eerste gegevens te verifiëren en aan te vullen. Voorlopig zijn er nog veel onduidelijkheden, we blijven dit voor je bijhouden.

   Wellbeing en gezondheid

   De afschaffing van het ziektebriefje voor één dag wordt in 2024 wellicht uitgebreid naar driemaal drie dagen (nu: driemaal één dag) per jaar, zonder uitzonderingen (nu is er een uitzondering voor bedrijven met minder dan 50 werknemers als ze die uitzondering expliciet opnemen in hun arbeidsreglement of ondernemings-cao). Minister Petra De Sutter diende daartoe een wetsvoorstel in.

   Onder kmo’s is er weinig enthousiasme voor zo’n uitbreiding. Voorlopig verandert er nog niets. Meer info over de huidige regeling vind je hier.

   Het bedrag van de werkhervattingspremie verhoogt van 1000 euro naar 1725 euro. Die premie kun je sinds april 2023 krijgen voor de aanwerving of re-integratie van een langdurig zieke in een systeem van progressieve werkhervatting.

   Beëindig je een arbeidsovereenkomst vanwege medische overmacht? Dan moet je binnenkort (ten laatste op 1 april 2024) geen outplacementbegeleiding meer aanbieden, maar wel 1800 euro in het Terug-naar-werkfonds storten. Daarnaast zul je enkele identificatiegegevens aan het RIZIV moeten bezorgen. De concrete details volgen nog.

    Aanwerving

    Vanaf 1 januari verdwijnt de RSZ-doelgroepvermindering voor de vierde, vijfde en zesde aanwerving. De doelgroepvermindering voor de eerste aanwerving wordt verder begrensd, op maximaal 3100 euro per kwartaal. De bestaande verminderingen voor de aanwerving van de tweede en derde aanwerving worden ongemoeid gelaten. Meer info vind je in ons blogartikel.

    Ook de Vlaamse overheid snoeit in de regionale RSZ-doelgroepverminderingen. De vermindering voor aanwerving van 58-plussers zal verdwijnen, wellicht vanaf 1 juli. De vermindering voor zittende oudere werknemers blijft bestaan, maar de minimumleeftijd wordt versneld verhoogd. Vanaf 1 januari 2024 wordt die 61 jaar, wellicht wordt het op 1 juli 2024 62 jaar en dooft de vermindering in de volgende jaren verder uit.            

    De doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren (-25 jaar) verdwijnt ook vanaf 1 juli. Wie voordien instapte, blijft genieten van de vermindering voor 2 jaar.

    De flexi-jobs worden theoretisch uitgebreid naar alle sectoren. 12 extra sectoren komen in aanmerking maar kunnen afwijken via een opt-out in een sectorale cao. Alle sectoren die nog niet in aanmerking kwamen voor flexi-jobs, kunnen via een sectorale cao beslissen om ze in te voeren (opt-in). In ons blogartikel gaan we er dieper op in.

     Mobiliteitsbudget

     Vanaf 1 januari komen er duidelijke berekeningsformules voor het mobiliteitsbudget en de kosten van de besteding in pijler 1 (de keuze voor een groenere bedrijfswagen). Werkgevers kunnen kiezen tussen een berekening op basis van een werkelijke of een forfaitaire waarde. Deze aanvulling in de wetgeving zorgt alvast voor de nodige houvast en rechtszekerheid. Verder moet je het volledige mobiliteitsbudget virtueel ter beschikking stellen op een mobiliteitsrekening. Je leest er alles over in ons blogartikel.

      Sociale verkiezingen

      Telt je bedrijf gewoonlijk gemiddeld minstens 50 werknemers? Dan kiezen die werknemers in mei 2024 nieuwe afgevaardigden in het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW): de zogeheten sociale verkiezingen. Vanaf gewoonlijk gemiddeld 100 werknemers wordt ook een ondernemingsraad gekozen.

       Verkiezingen

       Op 9 juni 2024 zijn er Europese, federale en gewestelijke verkiezingen en op 13 oktober 2024 vinden de lokale en provinciale verkiezingen plaats. Moet je werknemer op die dagen werken? Om te stemmen kan hij afwezig zijn zonder loonbehoud, of een stem uitbrengen bij volmacht. Heeft je werknemer een mandaat als bijzitter, dan is er in elk geval recht op afwezigheid, met loonbehoud (onder de vorm van klein verlet).

        Voorzitters en secretarissen in een stembureau of bureau voor stemopneming hebben ook recht op afwezigheid, weliswaar zonder loonbehoud.

         Wetgeving rond vakantie

         Vanaf 1 januari zijn er enkele ingrijpende wijzigingen in de vakantiewetgeving:

         • het enkel vertrekvakantiegeld voor bedienden wordt verrekend in 2 stappen;
         • werknemers behouden hun vakantiedagen als ze ziek worden tijdens hun vakantie;
         • in bepaalde gevallen zullen werknemers niet-opgenomen vakantiedagen kunnen overdragen naar de 2 volgende jaren.

         We behandelen dit topic uitgebreid in ons blogartikel.

          Flitscontroles sociale inspectie

          Ook in 2024 voert de sociale inspectie flitscontroles uit in verschillende sectoren. Die zijn vooral informatief en preventief, maar bij ernstige inbreuken zijn zeker sancties mogelijk. De planning is als volgt:

          • januari: bouwsector (incl. elektrotechniek en metaal)
          • maart: verhuissector
          • mei: transportsector
          • juli: bewaking
          • september: groene sectoren
          • november: grootsteden (incl. carwash)

          Advies nodig bij de voorbereiding? We kunnen kmo’s helpen met een legal scan.

           Anneleen Verstraeten

           Anneleen Verstraeten

           Juridisch Adviseur

           Anneleen Verstraeten studeerde in 2002 af als Master in de Rechten. Ze startte in 2003 bij SD Worx als juridisch adviseur. In die rol ondersteunde zij zowel kmo’s als grote ondernemingen in Vlaanderen binnen verschillende sociaaljuridische onderwerpen. Sinds enkele jaren liggen haar focus en hart bij de kmo-afdeling. Daar is ze als juridisch adviseur, legal kmo consultant én interne en externe opleider op verschillende fronten actief.