1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Payroll>
coworkers

Begrotingsakkoord 2024: 5 uitgelichte maatregelen

Op 9 oktober 2023 bereikte de federale regering een akkoord over de begroting voor 2024. Let wel, dit is nog maar een politiek akkoord, de juridische (ontwerp)teksten moeten nog volgen. We gaan hier dieper in op 5 maatregelen die impact hebben op jou als werkgever. Ze treden in werking op 1 januari 2024.

  1. Uitbreiding systeem flexi-jobs

  • In 12 extra sectoren zoals onderwijs, kinderopvang, vastgoed, de begrafenissector, de verhuissector en een deel van de voedingssector worden flexi-jobs mogelijk. Maar deze sectoren kunnen nog beslissen om geen flexi-jobs in te voeren door een ‘opt-out’ via een sectorale cao. Omgekeerd kunnen niet-vermelde sectoren via een sectorale cao toch beslissen om flexi-jobs in te voeren (opt-in). 
  • Sterkere sociale bescherming: ook voor flexi-jobbers gelden nu de sectorale barema’s. Behalve in de horeca, waar een lager flexi-loon blijft gelden.
  • Inkomensplafond: niet-gepensioneeerde flexi-jobbers mogen max. 12.000 euro per jaar bijverdienen om de fiscale vrijstelling te genieten. 
  • Hogere patronale bijdrage: van 25% naar 28%.
  • Nieuwe wachtperiode: werknemers die overschakelen van een voltijdse naar een 4/5 job, mogen pas na een half jaar een flexi-job uitvoeren

   Benieuwd hoe het systeem van flexi-jobs nu al wordt ingezet? 
   In ons recente persbericht maken we een stand van zaken.

    2. Stijging minimumlonen via lastenverlaging werknemers en werkgevers

    Op 1 april 2024 stijgt het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) (+35 euro bruto, onder voorbehoud van indexering). Via een versterking van de zeerlagelonencomponent worden de gestegen loonkosten van werkgevers gecompenseerd. Aan werknemerszijde komen er wijzigingen aan de sociale en de fiscale werkbonus. Wie het minimumloon verdient, krijgt dan 50 euro netto meer per maand. Met een maandinkomen van minder dan 2200 euro bruto, is dat 35 euro netto extra per maand. Het effect is er tot brutomaandlonen van 2700 euro (maandelijks 12 euro netto erbij).

     3. Andere berekening activeringsbijdrage bij vrijstelling prestaties met loonbehoud

     • Wie werknemers vrijstelt van prestaties terwijl ze toch (een deel van) hun loon behouden, moet sinds enkele jaren bovenop de normale socialezekerheidsbijdragen een activeringsbijdrage betalen. Deze activeringsbijdrage wordt nu verhoogd met 30%.
     • Om in aanmerking te komen voor een verlaging van 40% op die activeringsbijdrage, moeten de betrokken werknemers een outplacementbegeleiding krijgen. Een opleiding volstaat niet meer.
     • De activeringsbijdrage is voortaan vereist zodra de betrokken werknemers minder dan 1/3 van een voltijdse tewerkstelling werken per kwartaal. 

      4. Verhoging werkhervattingspremie van 1000 naar 1725 euro

      Sinds april 2023 kun je een werkhervattingspremie van 1000 euro krijgen voor de aanwerving of re-integratie van een langdurig zieke werknemer in een systeem van progressieve werkhervatting. De premie zal stijgen naar 1725 euro.

       5. Minimale tewerkstelling nodig voor RSZ-doelgroepvermindering voor collectieve arbeidsvermindering

       Vanaf volgend jaar geldt een nieuwe voorwaarde voor de huidige doelgroepvermindering van sociale bijdragen ten voordele van de werkgever. Het voordeel wordt namelijk beperkt tot werknemers die gemiddeld minimaal 28 uur per week werken.

        Onze experts staan voor jou klaar

        Hulp nodig bij de voorbereiding of bij de concrete uitwerking van maatregelen? 

        We helpen je graag! 

         Geef ons een seintje en reken op ons.
         Geert Vermeir

         Geert Vermeir

         Juridisch Expert

         Geert Vermeir werkt voor het juridisch kenniscentrum van SD Worx. Met zijn rechtendiploma op zak (KULeuven), begon hij te werken als Legal Advisor en later als Knowledge Manager bij Securex. Na een decennium bij Securex trad hij in april 2008 in dienst bij SD Worx als Senior Legal Advisor. Sinds juli 2014 werkt hij voor het juridisch kenniscentrum. Als expert op vlak van arbeidsrecht en sociale zekerheid deelt hij zijn kennis onder andere als trainer in sociaaljuridische opleidingen.