1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Wellbeing & gezondheid>
Je bedrijfscultuur in kaart brengen en verbeteren

Je bedrijfscultuur in kaart brengen en verbeteren: een 5-stappenplan

Een motiverende en inspirerende bedrijfscultuur doet je team stralen. Niet alleen neemt hun werkgeluk toe en zie je het ziekteverzuim dalen, ook de productiviteit en klantentevredenheid krijgen een boost. Maar misschien heb je nog nooit echt stilgestaan bij de cultuur die op je werkvloer leeft. Kom te weten hoe je je bedrijfscultuur vat, waar nodig bijstuurt en duurzaam verankert.

Cultuur is een belangrijke driver van werkgeluk en retentie. Of omgekeerd: van frustraties, stress en verzuim als er iets grondig aan schort. Daarnaast zijn je bedrijfswaarden een handige toetssteen als je gaat werven, nieuwe leidinggevenden opleidt of een remuneratiebeleid uitstippelt.

Nog meer argumenten om je bedrijfscultuur onder de loep te nemen?

Of collega’s eerder formeel of net heel vriendschappelijk met elkaar en klanten omgaan, de mate van vrijheid qua werktijden en -locatie, leiderschapsstijl … Het zijn stuk voor stuk bouwstenen van de cultuur die je medewerkers dagelijks beleven op je werkvloer. Veel elementen daarvan zijn onuitgesproken, evolueren in de tijd en zijn nergens opgetekend. Dit kun je veranderen in 5 stappen.

  Stap 1: Breng je bestaande bedrijfscultuur in kaart

  Daarvoor luister je naar je medewerkers, over alle afdelingen en niveaus heen. Hoe ervaren zij de dagelijkse samenwerking binnen de teams en met hun leidinggevende? Wat vinden ze van de flexibiliteit, de mate van autonomie of controle of de communicatie? Ervaren ze een drempel om zich uit te spreken? Zijn ze bang om fouten te maken? Enzovoort. Zo kom je te weten welke sociale normen en waarden er schuilgaan achter de houding en het gedrag van je medewerkers.

  In een kleine organisatie ga je voor deze oefening gewoon met iedereen rond de tafel zitten. Grotere bedrijven werken vaker met een steekproef per afdeling of ze laten de medewerkers hun mening geven via een enquête. Bijkomend voordeel van een survey: met een druk op de knop voer je herhaalmetingen uit. Doe je dat regelmatig, dan kun je ingrijpen voor bepaalde issues ontsporen en je cultuur onder druk zetten.

   Luister naar je medewerkers, over alle afdelingen en niveaus heen.

    Stap 2: Bepaal welke bedrijfswaarden je nastreeft

    In lijn met je merkwaarden som je je ideale bedrijfswaarden op. Let wel: het heeft geen zin om een droombeeld op te hangen. Ga dus voor maximaal vijf kernwaarden die herkenbaar zijn voor het team en voor hen bereikbaar zijn. Je bestaande cultuur vormt hierbij het uitgangspunt.

    Vervolgens zet je die waarden af tegen de cultuur zoals je medewerkers ze vandaag beleven. Op basis van die oefening komen verbeterpunten aan het licht. Stel: je streeft een cultuur na van openheid en transparantie, maar je medewerkers ervaren toch soms een drempel om hun mening te uiten. In dat geval weet je dat de leiderschapsstijl binnen de organisatie anders moet.

     Stap 3: Vertaal je bedrijfswaarden naar concrete acties

     Om ervoor te zorgen dat je waarden geen dode letter blijven, is meer nodig dan een affiche aan het onthaal. Gebruik ze als toetssteen voor je volledige bedrijfswerking, van je operationele processen tot je hr-beleid. Zo past een variabel verloningssysteem, op basis van individuele prestaties, allicht beter in een prestatiegerichte werkomgeving en een systeem gebaseerd op teamresultaten eerder in een familiegerichte organisatie. Meer tips over hoe je je bedrijfscultuur vertaalt in concrete acties lees je in deze blog.

      Dat interne communicatie een cruciale rol speelt in dat hele proces, staat buiten kijf. Het streefdoel is dat iedereen de betekenis van de bedrijfswaarden kent en weet hoe hij ze kan toepassen in zijn dagelijkse job en omgang met collega’s. Grijp daarom elke gelegenheid aan om de bedrijfswaarden onder de aandacht te brengen bij je medewerkers.

       Grijp elke gelegenheid aan om de bedrijfswaarden onder de aandacht te brengen.

        Stap 4: Laat ambassadeurs het goede voorbeeld geven

        Naast aandacht voor de waarden in je interne communicatie staat of valt een motiverende bedrijfscultuur met het gedrag van het management, de leidinggevenden en andere mensen met een voorbeeldrol binnen de organisatie. Maak hen erop attent dat de rest van het team zich spiegelt aan hun houding. Zij kunnen dus mee de bedrijfscultuur maken, maar ook kraken.

        Je ambassadeurs zet je bijgevolg in om de bedrijfswaarden onder de aandacht te houden, zowel intern als extern. Want zodra de aandacht verslapt, dreigen mensen terug te vallen in hun oude gewoontes. De ambassadeurs belonen het juiste gedrag, maar durven medewerkers ook aan te spreken op houdingen die niet stroken met de cultuur. Ook aan klanten, leveranciers en iedereen die met je organisatie in contact komt, tonen je ambassadeurs hoe het er bij jullie aan toe gaat.

         Stap 5: Blijf de evolutie van je bedrijfscultuur bewaken

         Een bedrijfscultuur uitrollen en duurzaam verankeren in je organisatie vraagt veel inspanningen en vooral geduld. En af en toe zul je beslissingen moeten nemen in functie van je bedrijfswaarden. Acties, initiatieven of processen die er niet langer mee in lijn liggen, zet je beter stop. Met kandidaten van wie de persoonlijke waarden niet matchen met je bedrijfswaarden, ga je niet in zee. En misschien zul je zelfs ooit afscheid moeten nemen van een medewerker met wie de klik er niet meer is.

         Je waarden bewaken doe je tot slot door geregeld de temperatuur op te meten. Een vaste survey bied je de nodige inzichten in de bekendheid van de bedrijfswaarden, hoe de medewerkers ze beleven in hun dagelijkse job, hoe ze zich voelen binnen hun eigen rol en team enzovoort. Zo blijf je je motiverende en inspirerende bedrijfscultuur bewaken en stuur je gaandeweg bij waar nodig.

          Wie een voorbeeldrol vervult, kan de bedrijfscultuur mee maken of kraken.

           Op zoek naar advies over een cultuur die motiveert en inspireert?

           Neem contact op met onze experts, zij beantwoorden graag al je vragen.

            Contacteer ons