1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Wellbeing & gezondheid>
Werkgeluk

Het abc van gelukkige medewerkers: wat is werkgeluk en welke factoren spelen mee?

Een plek waar medewerkers zich gelukkig voelen: voor ruim 6 op de 10 Belgische bedrijven is het een prioritair aandachtspunt om talent aan te trekken en te behouden. Dat blijkt uit ons The Perfect Match-onderzoek. Een werkgever die werkgeluk centraal plaatst, is een aantrekkelijke werkgever. Daar zijn de meeste bedrijven het over eens. Minder eensgezindheid is er over de definitie van zo’n subjectief topic. Wat houdt werkgeluk precies in en welke factoren bepalen werkgeluk? Je leest het hier.

“Ben je gelukkig op het werk?” Toegegeven: een eenduidig antwoord op die vraag bestaat niet. Werkgeluk is immers voor een groot deel persoons-, tijds- en contextgebonden, moeilijk meetbaar en hangt af van uiteenlopende factoren. Ook dragen bedrijven en medewerkers in heel wat aspecten een gedeelde verantwoordelijkheid.

Toch kunnen we drie basisingrediënten onderscheiden. En laat ze in het Engels nu net met de eerste drie letters van het alfabet beginnen: autonomy, belonging en contribution. Samen vormen ze een ideale cocktail van jobinhoudelijke, organisatorische en relationele toetsen waarmee je werkgeluk centraal plaatst in je personeelsbeleid. Dit is waar ze voor staan:

  1. Autonomy: georganiseerde vrijheid

  Iedereen heeft in meer of mindere mate behoefte aan autonomie: een zeker gevoel van controle over je werkleven en jobinvulling. Concreet wil dat zeggen dat medewerkers de vrijheid krijgen om op hun manier en volgens hun persoonlijke waarden te werken naar de specifieke doelstellingen die bij hun job komen kijken. En dat ze tegelijk voldoende – maar niet te veel – uitgedaagd worden in hun professionele parcours.

  Hoe je die vrijheid organiseert en werkbaar maakt? Veel hangt af van de sector en de job. Maar een kader voor flexibel werken is sowieso een goed startpunt. Dat steunt doorgaans op vier pijlers: flexibele werktijd, werkplek, jobinvulling en arbeidsrelaties.

   2. Belonging: verbondenheid op alle niveaus

   Medewerkers de beweegruimte bieden om – binnen een helder kader – hun ding te doen is cruciaal voor hun werkgeluk, zoveel is duidelijk. Maar, alleen is maar alleen … Een andere vereiste voor geluk op het werk is dan ook verbondenheid. Niet alleen met directe collega’s, teamleden en leidinggevenden, maar ook met de werkorganisatie en de bedrijfswaarden.

    Dit zijn enkele basisingrediënten om dat gevoel van ‘erbij horen’ en ‘er zijn voor elkaar’ te concretiseren binnen je organisatie:

    Goedgeoliede teams

    Engagerend leiderschap

    Een inspirerende cultuur

    • duidelijke rollen en taakverdeling
    • efficiënte manieren om samen te werken en feedback te delen (zowel virtueel als op de fysieke werkvloer)
    • gedeelde streefdoelen en objectieven
    • people managers die de klemtoon leggen op vertrouwen
    • duurzaam talentbeheer dat rekening houdt met persoonlijke sterktes en ambities in verschillende fases van de carrière
    • een heldere identiteit en gemeenschappelijk verhaal over waar je bedrijf voor staat
    • de mogelijkheid voor medewerkers om hun mening te delen over wat de organisatie wil bereiken en hoe

     

    Ook de fysieke en sociale werkomgeving kan een gevoel van verbondenheid maken of kraken. Bepaalde werkplekken zijn functioneler ingericht dan andere en nodigen makkelijker uit tot spontane ontmoetingen, gesprekken en informele teambuildingmomenten. Denk aan bedrijven en organisaties met open en/of aanpasbare ruimtes om in groep samen te werken, ontspannen of lunchen.

    Maar ook technologie verdient hierbij aandacht. Pak je digitalisering op een doordachte manier aan, dan stelt het je medewerkers in staat om beter en efficiënter samen te werken. Meer nog: in een hybride werkomgeving helpt de juiste technologie ook om de sociale cohesie te bevorderen tussen collega’s op kantoor en hun telewerkende teamleden.
     

     3. Contribution: impact én erkenning

     Weinig heeft zoveel invloed op ons gemoed als het gevoel effectief iets betekend te hebben en er ook nog eens waardering voor te krijgen. Krijgen medewerkers inzicht in hoe ze bijdragen tot de algemene bedrijfsdoelstellingen (of zelfs het bredere maatschappelijke plaatje), dan werkt dat al snel aanstekelijk en engagerend.

     Maar voor wat hoort wat. Erkenning tonen voor de inspanningen van medewerkers kan heel wat vormen aannemen. Van een motiverend loonbeleid over inspirerend mentorschap dat het beste in anderen naar boven haalt tot duurzaam talentmanagement.

     Bovendien levert erkenning op het werk vaak wederzijdse voordelen op. Stel, je medewerkers krijgen structureel de kans om te blijven groeien en bij te leren. Enerzijds is dat een signaal dat hun werk en verdere ontwikkeling er effectief toe doen. Want waarom zou je er anders in investeren? Anderzijds creëer je zo een kader voor vernieuwing binnen je teams, interne mobiliteit en hogere inzetbaarheid. Een win-win, dus.

      Van abc naar 1-2-3

      En zo gaat dat met nagenoeg alle aspecten van werkgeluk: wie gelukkig is, maakt ook anderen gelukkig. Klaar om het thema ook centraal te plaatsen binnen jouw bedrijf of organisatie?

      Ontdek de concrete en praktische next steps voor een vliegende start.