1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Telewerken>

Telewerk: de 7 meest voorkomende vragen

-Leestijd: 3 minuten
BE_blog_telewerk_1200x800

Telewerk is intussen helemaal ingeburgerd. In veel organisaties kunnen medewerkers er tegenwoordig voor kiezen om een of meerdere dagen per week van thuis te werken. Een extra troef in de war for talent! Maar ken je ook alle spelregels? Mag je telewerk verplichten, hebben thuiswerkende medewerkers recht op een kostenvergoeding en hoe voer je structureel telewerk in? Hierbij het antwoord op de meest voorkomende vragen.  

  Q1: Kan ik structureel telewerk verplichten?

  A: Nee, het verplichte telewerk als gevolg van corona is achter de rug. Je kunt thuiswerk dus niet eenzijdig opleggen. Dat gebeurt altijd in onderling overleg. Zelfs als een ondernemings-cao de mogelijkheid om te telewerken toestaat, is het nog altijd de vrijwillige keuze van je medewerker of hij erop ingaat.

   Q2: Kan ik mijn medewerkers vragen om tijdelijk meer thuis te werken, bijvoorbeeld om de hoge brandstofkosten of energieprijzen te beperken?

   A: Meer telewerk in uitzonderlijke omstandigheden kan, op voorwaarde dat beide partijen hiermee akkoord gaan. Opnieuw geldt hier: je kunt dit voorstellen, maar niet verplichten. Ga hierover dus eerst in gesprek met je medewerkers en stem onderling af welke dagen het meest geschikt zijn om te telewerken.

    Q3: Wat als mijn medewerkers zelf vragen om occasioneel te telewerken?

    A: Telewerk is geen absoluut recht. Is het in je organisatie niet mogelijk om structureel van thuis te werken, dan kunnen medewerkers dit niet afdwingen of daartoe op eigen houtje beslissen. Maar medewerkers mogen wel de vraag stellen om occasioneel te telewerken in geval van overmacht of om persoonlijke redenen (bv. een tandartsbezoek dat niet buiten de kantooruren kan worden gepland). Jij kan dit wel of niet goedkeuren. Let wel: als je het thuiswerk weigert, moet je dit schriftelijk motiveren aan je medewerker. 

     Q4: Hebben medewerkers die telewerken recht op een kostenvergoeding?

     A: Aan thuiswerk zijn kosten verbonden. Werkgevers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, hun werknemers daarin tegemoetkomen. De maximale bureauvergoeding bij regelmatig en structureel thuiswerk (minstens equivalent van 1 werkdag per week) bedraagt sinds 1 januari 2023 iets meer dan 148 euro/maand. Die vergoeding dekt onder meer de kosten voor verwarming, elektriciteit, telefoon, klein bureaumateriaal en de inrichting van het thuiskantoor. 

     Daarnaast kun je ook een (para)fiscaal vrijgesteld forfait betalen aan werknemers die extra kosten maken door telewerk, onder meer:

     • 20 euro/maand voor professioneel gebruik van de eigen computerinstallatie (PC/laptop, printer …);
     • 20 euro/maand voor professioneel gebruik van het eigen internet;
     • max. 10 euro per maand voor het professioneel gebruik van een eigen 2e scherm, printer of scanner (5 euro per toestel, zonder gebruik eigen computer, gedurende maximum 3 jaar) ;

     De forfaitaire bureauvergoeding geldt in principe enkel voor werknemers die op structurele of regelmatige basis van thuis uit werken. Je kunt de bureauvergoeding en de forfaits van 20 euro ook cumuleren, op voorwaarde dat je kunt aantonen dat de kosten die gedekt zijn door de telewerk-forfaits, nog niet in de bureauvergoeding vervat zitten. Lees hier alles wat je moet weten over de fiscale behandeling van de telewerkvergoeding.

      Q5: Hoe voer ik structureel telewerk in?

      A: Wil je telewerk structureel verankeren in je organisatie, dan moet je voor elke telewerker een schriftelijke overeenkomst opstellen. Hierin leg je de praktische modaliteiten rond telewerk vast (locatie, regelmaat, vergoeding, bereikbaarheid enz.). In veel gevallen moet je ook een telewerkbeleid opmaken.

       Q6: Moet een telewerker altijd van thuis werken of mag die ook elders werken?

       A: Dat beslis je zelf. Eenmaal je de mogelijkheid van telewerk toestaat, kun je vrij bepalen waar het werk moet gebeuren. Kan dit enkel van thuis, of is elke plek met een stabiele wifi-verbinding toegelaten? In sommige organisaties is het zelfs mogelijk dat medewerkers ‘telewerken’ vanop hun vakantielocatie. Wat je ook beslist, de toepasselijke regels neem je best op in je telewerkbeleid. Zorg er ook voor dat elke medewerker de spelregels kent, zodat hierover later geen discussies ontstaan.

        Q7: Kunnen telewerkende medewerkers ook overuren maken?

        A: Een telewerker kan zijn werk zelf organiseren volgens de in de onderneming geldende arbeidsduur en kan in principe dus geen overuren maken. Thuiswerkers kunnen hun arbeidsdag wel anders organiseren: vroeger beginnen en langer doorwerken, bijvoorbeeld. Om de continuïteit in je arbeidsorganisatie te blijven garanderen, maak je wel duidelijke afspraken over de momenten waarop werknemers beschikbaar en bereikbaar moeten zijn. Deze afspraken neem je op in de individuele telewerkovereenkomst.

         Alles wat er te weten valt over telewerk gebundeld

         We hebben alle info over telewerk voor jou verzameld.

          Ontdek meer
          DoorKatleen Jacobs-Legal Consultant
          perfect match flexibel werken
          Ebook

          Flexibel werken wordt must in war for talent

          Een professionele relatie is net als een puzzel. Om succesvol samen te werken moet het ‘klikken’, vanaf de eerste kennismaking maar liefst ook lang daarna. Wat is het geheim achter die klik?

          Wij vonden de 7 puzzelstukken die -indien juist gelegd- zorgen dat een werkgever aantrekkelijk kan zijn en een perfecte match kan creëren met zijn werknemers.
          Dit ebook behandelt het tweede puzzelstuk "flexibel werken".
          Wij zochten uit hoe je in de war for talent met flexibel werken het verschil kan maken.

          hybridewerk
          Blog

          Deels op kantoor, deels thuis: 6 tips om van hybride werken een succes te maken

          Na meer dan een half jaar verplicht thuiswerken voor mensen met een kantoorjob, breekt binnenkort een nieuwe fase aan. Vanaf 9 juni mogen we één dag per week terug naar kantoor, vanaf juli is telewerk – voorlopig – niet langer verplicht maar sterk aanbevolen. Vliegen we dan met zijn allen terug vijf dagen per week naar kantoor? "Het zou beter zijn als de slinger ergens in het midden belandt”, zegt Kim Van Houtven, Senior HR Consultant van SD Worx. Dit zijn haar tips om dat nieuwe hybride werken in goede banen te leiden.

          Door Kim van Houtven2021-06-02