1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Telewerken>
future

Future of work: Fidea rolt met SD Worx plaats- en tijdonafhankelijk werken uit

Door medewerkers meer flexibiliteit en autonomie te bieden, geef je hun betrokkenheid een flinke boost. Meer nog, je zet je in de markt als aantrekkelijke werkgever. En precies om die redenen voerde verzekeraar Fidea plaats- en tijdonafhankelijk werken in voor zijn 22 teams – in totaal 367 medewerkers. Carina Stollenwerk, Senior HR Business Partner, doet het verhaal.

Werknemers zijn vragende partij voor meer flexibiliteit en zelfstandigheid. Om hun werk-privébalans te verbeteren, onder andere. Ook bij de zoektocht naar een nieuwe job is het een van de doorslaggevende factoren voor de kandidaat om voor de ene of de andere werkgever te kiezen.

Alsmaar meer organisaties spelen met plaats- en tijdonafhankelijk werken in op die stijgende vraag. Ook verzekeringsmaatschappij Fidea sprong op de kar van het zogeheten nieuwe werken. “Maar hoe luid de roep naar flexibiliteit ook mag zijn, het vraagt van iedereen een andere mindset”, vertelt Carina Stollenwerk, Senior HR Business Partner. “Om dit veranderingstraject in goede banen te leiden, schakelden we de hulp in van SD Worx.”

Met de hulp van onze experts slaagde Fidea erin om zijn teams klaar te stomen voor het nieuwe werken. We gingen voor een stapsgewijze aanpak:

1. Kader creëren: hoe ziet de organisatie flexibel werken? En wat is er nodig om die manier van werken te laten slagen?

Eind 2015 startte de stuurgroep de voorbereidingen voor de uitrol. Carina: “Daarbij waren we als hr-team een belangrijke stakeholder. Eerst en vooral investeerde Fidea in een aantal tools, waaronder software om virtuele meetings te organiseren. We goten de basisregels in een policy en stelden die op punt met vertegenwoordigers van alle afdelingen.”

Meer weten over hoe je als bedrijf start met telewerk? Ontdek de cruciale stappen in dit artikel.

2. The proof of the pudding is in the eating

Vervolgens begon een eerste team in juni 2016 aan een testfase van zes maanden. Carina: “Ze kregen de policy mee en gingen, onder begeleiding van consultants van SD Worx, met elkaar in gesprek. Het doel was om onderling bijkomende afspraken te maken opdat de ploeg optimaal zou blijven draaien. Want wat met online bereikbaarheid? Wie is wanneer beschikbaar? En op welke momenten komt iedereen wél nog samen?” Tijdens de testfase stuurden het eerste team en de stuurgroep in nauw overleg voortdurend bij waar nodig. “Zo hadden we op het einde van de rit een kant-en-klaar draaiboek voor de overige teams.”

3. De grote ommezwaai: de hele organisatie mee in bad

Na de pilootfase rolde de stuurgroep de nieuwe manier van werken in vier golven uit voor de hele organisatie. Carina: “Zo bleef het voor iedereen werkbaar. Obstakels die hier en daar opdoken, konden we snel opsporen en van de baan helpen. Bovendien gaf het ons de tijd om de resterende 21 teams de nodige ondersteuning te bieden. Ook bij die effectieve uitrol konden we trouwens op advies en ondersteuning van SD Worx blijven rekenen.”

  De resultaten

  • 82% van de 367 medewerkers werkt vandaag 1 dag per week van thuis uit.
  • Er zijn duidelijke afspraken rond (online) bereikbaarheid en opvolging bij afwezigheid.
  • Fidea kan zich profileren als aantrekkelijke werkgever.

   Het nieuwe werken waar bedrijf en medewerkers vruchten van plukken

   Vandaag opereert het bedrijf vanuit zijn nieuwe zetel in hartje Antwerpen en is plaats- en tijdsonafhankelijk werken helemaal ingeburgerd. “De reacties van collega’s zijn zeer positief”, klinkt het bij een tevreden Carina. “De werknemers geven aan een betere balans te vinden tussen werk en privéleven en ze verliezen minder tijd met pendelen. Maar ook onze organisatie vaart er wel bij: we slagen erin om medewerkers langer aan boord te houden en kunnen nieuw talent makkelijker over de streep trekken om bij ons aan de slag te gaan.”

    Maak werk van engagement

    In de huidige context van toenemende individualisering draagt plaats- en tijdonafhankelijk werken actief bij aan je medewerkertevredenheid op peil houden en zelfs een boost geven. Deze manier van werken introduceren, is slechts één van de manieren om betrokkenheid te stimuleren. Benieuwd hoe je je medewerkers nog naar een hoger niveau kunt tillen, zodat ze je organisatie vleugels geven? Download dan zeker dit gratis e-book.

     Download hier het gratis e-book
     Jan Laurijssen

     Jan Laurijssen

     Researcher and Consultant