1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Telewerken>

De 9 meest voorkomende vragen over telewerk

-Leestijd: 3 minuten
BE_blog_telewerk_1200x800

  Q1: Is telewerk verplicht? 

  A: Ja, telewerk is opnieuw verplicht voor alle functies waarbij dit technisch gezien mogelijk is, ook in de essentiële of vitale sectoren. Kan thuiswerk niet omwille van de aard van het werk of de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten of dienstverlening, dan vervalt deze plicht. 

  Q2: Wat als mijn medewerkers niet kunnen telewerken? 

  A: Is de aanwezigheid op de werkvloer echt vereist, dan neem je de nodige preventiemaatregelen (afstandsregels, sanitaire voorschriften, mondmaskers …) om de veiligheid op de werkvloer te garanderen. Laat je hiervoor inspireren door de Generieke Gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan, aangevuld met de richtlijnen en maatregelen die gelden voor je sector.

  Q3: Moet ik aan mijn werknemers verantwoorden waarom telewerk niet mogelijk is?

  A: Je bent niet verplicht om aan werknemers te motiveren waarom telewerk onmogelijk is. Dit is wel aangewezen, zeker als hier vragen over zijn. Werknemers die menen dat hun werkgever de maatregelen niet respecteert, kunnen dit namelijk melden aan de regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk.

  Q4: Hebben de medewerkers die niet kunnen telewerken een bewijs nodig? 

  Aan werknemers voor wie telewerken onmogelijk is, bezorg je een attest waarin je vermeldt dat hun aanwezigheid op de werkvloer noodzakelijk is. De nood om aanwezig te zijn mag daarnaast ook ‘door elk andere bewijsstuk’ worden aangetoond. Dit kan zijn: het dragen van werkkledij of uniform, een badge met duidelijke vermelding van de functie van de werknemer (bijvoorbeeld ‘veiligheidsagent’) of een werfwagen met professioneel gereedschap, bijvoorbeeld voor techniekers of bouwvakkers. 

  Q5: Moet ik op het attest ‘onmogelijkheid telewerk’ ook motiveren waarom thuiswerk niet kan?

  A: Nee, dat hoeft niet. Het attest moet enkel de noodzaak om aanwezig te zijn op de werkplaats bevestigen. Je moet dus niet motiveren waarom dat zo is. Doe je dat toch, dan mag de sociaal inspecteur er wel rekening mee houden in geval van controle. 

  Q6: Wanneer moet mijn werknemer het attest ‘onmogelijkheid telewerk’ voorleggen? 

  A: Om discussies te vermijden zorg je het best dat elke werknemer die op het bedrijf aanwezig is een attest op zak heeft (ook al is een ander bewijsstuk mogelijk). We stellen vast dat de sociale inspectie hier streng optreedt. Ook voor nachtelijke verplaatsingen geldt het als bewijs, want over het hele grondgebied geldt nog altijd de nachtklok. 

  Tijdens de nachtklok – in Vlaanderen van middernacht tot 5 uur, in Brussel en Wallonië van 22 uur tot 6 uur – zijn enkel essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen mogelijk. Concreet gaat het dan om woon-werkverplaatsingen, professionele verplaatsingen of medische noodgevallen. Begeeft je werknemer zich dan op de openbare weg, dan moet hij of zij onmiddellijk de reden van de verplaatsing kunnen aantonen op vraag van de politie. Buiten de avondklok zijn niet-essentiële verplaatsingen nog altijd toegelaten, een attest is hier niet nodig.

  Q7: Welke sancties gelden bij niet-naleving van de telewerkplicht?

  A: Leef je de maatregelen niet na, dan riskeer je zware boetes. De sociale inspecteurs van het Toezicht op het Welzijn op het Werk en Toezicht op Sociale Wetten houden gerichte controles op de naleving van verplicht telewerk en het toepassen van de veiligheidsmaatregelen, indien thuiswerk onmogelijk is. Stellen zij een inbreuk vast, dan kan de administratieve geldboete oplopen van 200 tot 2.000 euro en de strafrechtelijke boete van 400 tot 4.000 euro.

  Q8: Wat als mijn werknemer weigert naar kantoor te komen, ook al kan telewerk niet?

  A: Je werknemer kan niet op eigen houtje beslissen om thuis te blijven als telewerk onmogelijk is. Doet hij dit toch, dan is hij onwettig afwezig. In dat geval moet jij geen loon uitbetalen. Alleen als hij een geldig quarantaineattest op zak heeft, kun je hem niet dwingen om naar het werk te komen. Tijdens die quarantaineperiode ontvangt hij dan een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Las je trouwens onze meest gestelde vragen over quarantaine al? 

  Q9: Moet ik mijn medewerkers hun onkosten vergoeden voor de periode van telewerk?

  A: Momenteel is telewerk verplicht als maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. In dit geval moet je geen kostenvergoeding toekennen aan thuiswerkende werknemers. Spreek wel af wie wat voorziet of vergoedt qua werkmiddelen, bijvoorbeeld de aankoop van een laptop of ergonomisch bureaumateriaal of het gebruik van de vaste telefoon. De RSZ aanvaardt hiervoor enkel een terugbetaling aan de hand van de reële kosten, zonder forfait. 

  Wil je toch een vergoeding betalen aan werknemers die extra kosten maken, dan kun je een beroep doen op de volgende (para)fiscaal vrijgestelde forfaits voor telewerk:

  • 20 euro/maand voor professioneel gebruik van de eigen computerinstallatie (PC/laptop, printer …);
  • 20 euro/maand voor professioneel gebruik van het eigen internet; 
  • een bureauvergoeding van 129,48 euro (vanaf 1 april 2020), onder meer voor de kosten voor verwarming, elektriciteit, telefoon, klein bureaumateriaal en de inrichting van het thuiskantoor.  

  De forfaitaire bureauvergoeding geldt in principe enkel voor werknemers die op structurele of regelmatige basis van thuis uit werken. Maar de RSZ en fiscus aanvaarden deze nu ook voor medewerkers die verplicht moeten telewerken door de coronacrisis. 

  Je kunt de bureauvergoeding en de forfaits van 20 euro ook cumuleren, op voorwaarde dat je kunt aantonen dat de kosten die gedekt zijn door de telewerk-forfaits, nog niet in de bureauvergoeding vervat zitten.

   Opgelet! Heb je op ondernemingsniveau al een beleid rond structureel telewerk uitgewerkt en werd een thuiswerkvergoeding overeengekomen in een telewerkovereenkomst? Dan heeft je werknemer hier nog altijd recht op. Ook dus in deze periode van verplicht telewerk.

    Alles wat er te weten valt over telewerken voor KMO's

    Ontdek blogs, ebooks en meer interessante info speciaal voor kmo's.

    Lees meer

    Tijd- en plaatsonafhankelijk werken voor (middel)grote ondernemingen

    Ontdek meer over hoe de nieuwe manier van werken te verankeren tot een win voor werknemer én werkgever. 

    Lees meer
    DoorKatleen Jacobs-Legal Consultant
    perfect match flexibel werken
    Ebook

    Flexibel werken wordt must in war for talent

    Een professionele relatie is net als een puzzel. Om succesvol samen te werken moet het ‘klikken’, vanaf de eerste kennismaking maar liefst ook lang daarna. Wat is het geheim achter die klik?

    Wij vonden de 7 puzzelstukken die -indien juist gelegd- zorgen dat een werkgever aantrekkelijk kan zijn en een perfecte match kan creëren met zijn werknemers.
    Dit ebook behandelt het tweede puzzelstuk "flexibel werken".
    Wij zochten uit hoe je in de war for talent met flexibel werken het verschil kan maken.

    hybridewerk
    Blog

    Deels op kantoor, deels thuis: 6 tips om van hybride werken een succes te maken

    Na meer dan een half jaar verplicht thuiswerken voor mensen met een kantoorjob, breekt binnenkort een nieuwe fase aan. Vanaf 9 juni mogen we één dag per week terug naar kantoor, vanaf juli is telewerk – voorlopig – niet langer verplicht maar sterk aanbevolen. Vliegen we dan met zijn allen terug vijf dagen per week naar kantoor? "Het zou beter zijn als de slinger ergens in het midden belandt”, zegt Kim Van Houtven, Senior HR Consultant van SD Worx. Dit zijn haar tips om dat nieuwe hybride werken in goede banen te leiden.

    Door Kim van Houtven2021-06-02