1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Starten met personeel>
lachende medewerker

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor starters: wie komt in aanmerking?

Als werkgever ben je verplicht om bedrijfsvoorheffing (BV) in te houden op de lonen van je werknemers en deze door te storten aan de fiscus. Maar vennootschappen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen genieten van een gedeeltelijke vrijstelling hiervan.

  Voor wie geldt de BV-vrijstelling?

  Valt jouw zaak onder de ruime kmo-definitie en is ze financieel gezond? Dan kom je in aanmerking voor de vrijstelling als je op de balansdatum van de twee laatste afgesloten boekjaren hoogstens: 

   Kleine ondernemingMicro-onderneming

  • jaarlijks gemiddeld 50 VTE werknemers in dienst;
  • een jaaromzet van 9 miljoen euro (exclusief btw);
  • en een balanstotaal van 4,5 miljoen euro hebt.
  • jaarlijks gemiddeld 10 VTE werknemers in dienst;
  • een jaaromzet van 700.000 euro (exclusief btw);
  • en een balanstotaal van 350.000 euro hebt.

  Het gunstregime geldt zowel voor vennootschappen als voor eenmanszaken en natuurlijke personen. Ze is van toepassing op de ingehouden bedrijfsvoorheffing van al je werknemers. Voorwaarde is wel dat je onderneming onder het toepassingsgebied van de cao-wet valt en hoogstens 48 maanden ingeschreven is in de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO).

  Voortgezette activiteit

  Neem je een bestaande activiteit of onderneming over, dan start de termijn van 48 maanden vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de eerste inschrijving in de KBO.

   Starterslonen voor jongeren

   Om een eerste werkervaring te stimuleren, voorziet de regering ook een fiscale impuls voor werkgevers die jongeren aanwerven. Dit levert een dubbel voordeel op: jij betaalt tijdelijk een lager brutominimumloon, dankzij een voordelige netto-toeslag. Die laatste kan jij namelijk inhouden op je verschuldigde bedrijfsvoorheffing. De jongere hoeft dus niet aan nettoloon in te boeten. Daarbovenop is de netto-toeslag vrij van RSZ werkgevers- en werknemersbijdragen.

    In de praktijk

    Wil je ook van deze fiscale vrijstelling genieten? Informeer je, want de procedure is complex en administratief zwaar. Je sociaal secretariaat kan je daarbij ondersteunen. 

     Je eerste werknemer aanwerven: een goede voorbereiding is het halve werk

     Je hebt vast nog vragen bij je eerste aanwerving. Wij bundelden de tien vragen die ertoe doen bij een ideale aanwerving in de handige gids ‘Start je als werkgever? 10 vragen vóór je je eerste medewerker aanwerft’.

      Start je als werkgever?

      10 vragen vóór je jouw eerste medewerker aanwerft

       Download hier het gratis e-book