1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Starten met personeel>
werknemer

Een voltijds of deeltijds contract voor je eerste werknemer?

Wat houdt dat in, voltijds?

In het algemeen stemt een voltijdse tewerkstelling in België overeen met 38 arbeidsuren per week, met een maximum van 8 uur per dag. In bepaalde sectoren kan dat meer of minder zijn.

De specifieke arbeidsduur van je sector hangt af van je paritair comité (PC), net als het minimumloon. Indien je weet onder welk PC je activiteit valt, kan je de gegevens ervan raadplegen op de site van de FOD Werkgelegenheid, Werk en Sociaal overleg, met behulp van deze zoekmotor.

Als je echter niet zeker weet welk paritair comité voor je onderneming bevoegd is, neem dan contact op met je sociaal secretariaat of je juridisch adviseur: zo vermijd je dat je een ongeldige arbeidsovereenkomst sluit.

  Deeltijds: wat is toegelaten?

  Ook hier kunnen de voorwaarden verschillen afhankelijk van het paritair comité. Een deeltijds stelsel mag niet minder dan een derde van de uren van een voltijdse tewerkstelling tellen, maar er zijn uitzonderingen.

  In het algemeen moet een arbeidsperiode minimaal ook drie opeenvolgende uren omvatten. In specifieke situaties kan hiervan worden afgeweken, o.a. in de schoonmaaksector.

   Overuren?

   Het is aangewezen het aantal benodigde uren niet te nipt in te schatten, want het is verboden om je personeel meer uren te doen werken dan contractueel is overeengekomen. 

   Wel laat de wet in specifieke, onvoorziene omstandigheden overwerk toe. Raadpleeg je consulent of je jurist om na te gaan wat toegelaten is binnen je paritair comité en wat de gevolgen zijn, want daarover valt niet te onderhandelen. 

   Zo zal je vaak meer moeten betalen voor gepresteerde overuren: 50% meer op weekdagen en 100% meer op zon- en feestdagen. Bovendien heeft een werknemer recht op inhaalrust voor zijn gepresteerde overuren. 

   Deze regel geldt niet voor medewerkers met een leidinggevende of vertrouwensfunctie, personen die huishoudelijk werk verrichten en handelsvertegenwoordigers. 

    Wat als je te hoog gemikt hebt?

    Wil je een voltijds contract omvormen tot een deeltijds contract, een contract voor onbepaalde duur of voor een bepaalde duur? Tenzij dit toegelaten is door een collectieve arbeidsovereenkomst, kan je dat niet zonder het akkoord van je werknemer. 

    Indien je werknemer aanvaardt zijn arbeidsduur te verminderen, zijn er twee mogelijkheden: 

    • Je tekent een bijlage bij de arbeidsovereenkomst om de initiële arbeidsduur te wijzigen. Deze oplossing wordt niet zo vaak gekozen, omdat je medewerker dan een "vrijwillig deeltijdse werknemer" wordt en dat statuut zijn rechten op het vlak van pensioen en werkloosheid beperkt.
    • Je ontslaat je werknemer en werft hem opnieuw aan, maar nu als deeltijdse werknemer. In dat geval heeft hij het statuut van "onvrijwillig deeltijdse werknemer" en heeft hij recht op een aanvullende vergoeding van de RVA. 

    Als het om een tijdelijke daling van de arbeidsduur gaat, zijn er andere oplossingen mogelijk. Dan is het misschien voor je medewerker een geschikt moment om het tijdskrediet of ouderschapsverlof te nemen waar hij al zolang van droomt. Maar je kan hem als werkgever daartoe niet verplichten.

    Nog meer handige tips bij je eerste aanwerving? Download gratis onze brochure ‘Start je als werkgever? 10 vragen vóór je je eerste medewerker aanwerft’.

     Start je als werkgever?

     10 vragen vóór je jouw eerste medewerker aanwerft.

      Download hier het gratis e-book