1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Starten met personeel>
collega's fistbumping

De doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen: de voorwaarden helder uitgelegd

Om jobcreatie te stimuleren, riep de overheid een rits steunmaatregelen in het leven. De doelgroepvermindering eerste aanwervingen is er een van en tempert, ondanks wat de naam doet vermoeden, de loonkosten tot en met de zesde medewerker.

  Wil je graag een infogesprek rond deze materie en je opstart?

  Ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.

   Ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.

   Wat houdt de vermindering precies in?

   Werf je een eerste werknemer aan, dan betaal je op zijn loon geen patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid. Dat komt in de private profitsector in de meeste gevallen neer op een maandelijkse besparing van 25%. De vrijstelling is voor onbepaalde duur, er is dus geen beperking in de tijd.

   Daarenboven krijg je een mooie, weliswaar tijdelijke RSZ-korting voor de 2e tot en met de 6e medewerker:

   • Voor je 2e werknemer geniet je gedurende 13 kwartalen (in een periode van 20 kwartalen) van een RSZ-vermindering van in totaal 13.750 euro (1550 euro tijdens de eerste vijf kwartalen, 1050 euro gedurende de 4 kwartalen die daarop volgen en 450 euro voor de laatste 4).
   • Voor je 3e tot 6e werknemer geniet je eveneens gedurende 13 kwartalen (in een periode van 20 kwartalen) van een RSZ-vermindering van 11.250 euro (1050 euro tijdens de eerste 9 kwartalen en 450 euro voor de laatste 4).

   De verminderingen zijn niet gebonden aan een bepaalde werknemer. Je kan dus elk kwartaal kiezen voor welke werknemer je een vermindering toepast. Het is best mogelijk dat de werknemer die oorspronkelijk het recht opende, niet meer in dienst is.

   De volledige vrijstelling van basisbijdragen geldt voor een eerste werknemer voor onbepaalde duur.

    Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

    Om van de levenslange en volledige vrijstelling van patronale basisbijdragen voor je eerste medewerker te genieten, mag je:

    • nog nooit eerder onderworpen geweest zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers;
    • of niemand tewerkgesteld hebben in het jaar vóór het kwartaal van de aanwerving.

    Hierop gelden wel een aantal uitzonderingen. Met volgende profielen mag je wel al gewerkt hebben:

    • jongeren tot 31 december van het jaar dat ze 18 worden;
    • leerlingen die duaal leren;
    • dienstboden;
    • gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw;
    • werknemers die niet onder de socialezekerheidswet van 1969 vallen (bv. jobstudenten met solidariteitsbijdragen, IBO-contracten, vrijwilligers, bepaalde stagiairs).

    Voor de korting op de loonkosten voor de tweede medewerker geldt dat je in de vier kwartalen vóór het kwartaal van aanwerving nooit meer dan één werknemer tegelijkertijd in dienst hebt gehad. Voor de derde ligt het maximum op twee personeelsleden tegelijk in dienst, etc.

     Kan ik combineren met andere doelgroepverminderingen?

     Combinatie van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen met andere doelgroepverminderingen – bijvoorbeeld voor oudere medewerkers of laaggeschoolde jongeren – is niet mogelijk. Met de structurele vermindering is cumulatie wel mogelijk.

      Uitsluiting bij vervanging binnen de TBE

      Vandaag zijn bedrijven steeds vaker netwerken van verschillende juridische entiteiten. Maar bestaat er tussen die entiteiten een sociale en economische samenhang, dan worden ze als één technische bedrijfseenheid (TBE) beschouwd.

      Om oneigenlijk gebruik van de maatregel tegen te gaan, besliste de overheid dat de doelgroepvermindering niet toegestaan wordt als de 1e (2e, 3e, 4e, 5e of 6e) werknemer iemand vervangt die in de loop van de 12 maanden (dag op dag) ervoor in dezelfde TBE werkte. Er moet met andere woorden sprake zijn van meertewerkstelling binnen de TBE.

      Het is niet altijd eenvoudig te beoordelen of er sprake is van een TBE. Een grondig onderzoek door gespecialiseerde juristen kan het risico op terugvordering van de bijdrageverminderingen zeker beperken.

       Rekenvoorbeeld

       Stel, Dieter startte vorig jaar als zelfstandig IT-specialist en helpt kmo’s om vlot te werken met digitale tools. De zaken lopen goed en Dieter beslist om dit jaar nog 2 collega’s te aan te werven, Sara en Tim. Beiden hebben al wat ervaring en krijgen een startloon van 3000 euro bruto. Dat zal Dieter het volgende kosten:

        doelgroepvermindering rekenvoorbeeld

         Je eerste werknemer aanwerven: een goede voorbereiding is het halve werk

         Onze startersadviseur begeleiden je opstart van A tot Z. 

          Neem een kijkje naar ons aanbod voor starters.