1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Sociaal overleg>
thuiswerken

“Zorg dat het totaalplaatje klopt”: thuis in de techniciteit van sociaal overleg

Van een sociaal onderhandelaar wordt verwacht dat hij de belangen van zijn klant met verve verdedigt. Maar elke beslissing heeft zijn gevolgen. Is een afgeklopt voorstel ook in de praktijk haalbaar en betaalbaar? Zoiets weet je als bedrijfsleider liever meteen. Je laat je daarom best begeleiden door een partner die ook op dat vlak het klappen van de zweep kent.

  Bedrijven die bijstand zoeken voor hun sociaal overleg, hebben het voor het kiezen. Jullie zijn niet meteen top-of-mind, zo blijkt?

  Jan: “Dat klopt, nochtans is sociaal overleg meer dan alleen onderhandelen. Er gaat vaak een complexe juridisch-technische puzzel aan vooraf. Neem nu een herstructurering. Dat is een ingrijpende beslissing waar je als bedrijf niet licht overgaat. Een advocaat kan dan wel de verschillende wettelijke scenario’s uitwerken, een ondernemer is vooral geïnteresseerd in het financiële plaatje. Op zo’n moment heb je nood aan een gedetailleerde budgetsimulatie.

  Een sociaal secretariaat beschikt over heel wat actuele en historische loondata, rechtstreeks uit de payroll van een onderneming. Op basis hiervan maken we een inschatting van de kosten, rekening houdend met alle mogelijke elementen en scenario’s: SWT, beschermingsvergoedingen, outplacement, enz. We monitoren het herstructureringsbudget en passen dit tijdens de onderhandelingen meteen aan in functie van de vraag. Door de theorie meteen aan de praktijk te koppelen, kunnen we het juridische advies onderbouwen met de juiste cijfers.”

   Zo’n cijfermatige aanpak is natuurlijk maar een stap in de procedure. Kunnen werkgevers ook voor de andere aspecten van het sociaal overleg bij jullie terecht?

   Jan: “Zeer zeker! Wij staan klaar met raad en daad in elke fase van het overleg. We volgen nauwgezet de reglementering en wettelijke termijnen op. Maar als een klant dat wil, bespreken we ook de individuele impact van een beslissing met de betrokken medewerkers. Want we vinden het belangrijk om iedereen gerust te stellen tijdens het proces. Sociaal overleg is immers voor een groot stuk emotie. We zijn niet enkel een klankbord bij netelige vragen, we bieden onze klanten een totaalplaatje aan van juridisch advies en bijstand in de onderhandelingen tot de nodige tools. Dat zorgt voor gemoedsrust.”

    Het sociaal overleg wordt al eens opzijgeschoven, omwille van het strakke keurslijf. Begrijp je dat?

    Jan: “Tijdens de coronacrisis zagen heel wat maatregelen het licht om kostenbesparingen te realiseren. Verschillende kwesties lagen in dat geval op tafel: kunnen de nieuwe uurroosters organisatorisch en juridisch door de beugel en welke budgettaire impact heeft bijvoorbeeld de bijbehorende ploegenpremie? Wij onderhandelen niet alleen over de nieuwe uurroosters, maar becijferen ook het financieel plaatje, communiceren de beslissing naar de werknemers, zorgen voor de aanpassing van de contracten en het arbeidsreglement. Ook in crisistijd gelden de spelregels.

    Ook bij een zogeheten ‘meervoudig ontslag’ – ontslag van meerdere werknemers dat niet aan de criteria voldoet van een collectief ontslag – moet de ondernemingsraad vooraf worden ingelicht en geraadpleegd. Ze is immers bevoegd om ‘advies, suggesties en bezwaren te uiten over alle maatregelen die het rendement van de onderneming zouden kunnen beïnvloeden’. Uiteraard kan de raad zo’n beslissing niet tegenhouden, maar sociaal overleg is wel degelijk een must.”

     Nood aan een totaalpakket van ondersteuning?

     Bij SD Worx vind je alle sociaaljuridische kennis onder één dak: juridische bijstand, strategisch advies, hulp bij de onderhandelingen, budgetberekeningen … Zo ben je zeker van een snel en correct antwoord en een gestroomlijnde procedure. Kijk hier voor meer informatie.

      janneman

      Jan Vanthournout

      manager Tax & Legal

      Jan Vanthournout is legal manager bij SD Worx en als academisch consulent verbonden aan de vakgroep sociaal recht van de Universiteit Gent.