1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Mobiliteit>
car

Nieuwe uitstoottest WLTP: verhoogde belastingen op je bedrijfswagens?

Hoe groter de CO2-uitstoot van een wagen, hoe hoger de belasting: die fiscale maatregel hanteert de EU al jarenlang. Maar sinds september 2018 werd haar wetgeving nog iets strenger: zo wordt de CO2-uitstoot van alle nieuwe wagens nu berekend aan de hand van de ‘WLTP’-test, waardoor die soms 25% hoger ligt dan vroeger. Zijn bedrijfswagens daardoor fiscaal minder interessant geworden?

Vooraleer een wagen op de markt komt, wordt die eerst onderworpen aan een reeks tests. Vroeger werd de CO2-uitstoot berekend via de ‘New European Driving Cycle’-procedure, kortweg NEDC. Deze test bleek echter niet meer geschikt om vervuilingsgegevens van wagens waarheidsgetrouw in kaart te brengen. Daarom besliste de EU in 2017 om een strengere test te introduceren: de WLTP.

Wat is de WLTP?

De ‘Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure’ (WLTP) is wereldwijd de gestandaardiseerde testprocedure om de CO2-uitstoot van wagens voor personen- en goederenvervoer te berekenen.

Hoe werkt de WLTP?

In tegenstelling tot de oude NEDC-norm houdt de WLTP beter rekening met de werkelijke rijomstandigheden én alle uitrustingsopties. Een verplichte aanvullende RDE-test (‘Real Driving Emissions’) stelt de berekening verder op punt door de uitstoot van vervuilende stoffen, zoals fijnstof en stikstofoxide, op de weg zelf te meten.

Deze nieuwe procedure schept een realistisch beeld van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een voertuig. Als je beide procedures met elkaar vergelijkt, dan bekom je met de WLTP een CO2-uitstoot die gemiddeld 20 tot zelfs 25% hoger ligt dan bij de NEDC-norm.

Vanaf wanneer geldt de WLTP?

Voor (bedrijfs)wagens die vóór 1 september 2017 geregistreerd zijn, blijft de oude NEDC-norm van kracht. Voor auto’s die nadien geregistreerd zijn, geldt tot en met 31 december 2020 een overgangsperiode. Op het gelijkvormigheidsattest van deze wagens staan twee waarden vermeld: ‘WLTP’ en ‘NEDC 2.0’. Dat laatste is het WLTP-resultaat dat via een conversiesysteem naar een (lager) NEDC-resultaat wordt omgezet.

Vanaf 2021 telt enkel nog de WLTP-norm.

Wat zijn de fiscale gevolgen van de WLTP?

De CO2-uitstoot van een wagen speelt in het bijzonder een grote rol in de berekening van het belastbaar voordeel alle aard (VVA) en de solidariteitsbijdrage. Aangezien de nieuwe normen (NEDC 2.0 en WLTP) tot een uitstoot leiden die gemiddeld 20% hoger ligt dan vroeger, zijn nieuwe bedrijfswagens voor werknemer en -gevers fiscaal een stuk minder interessant.

Tot eind 2020 worden bedrijfswagens wel nog op de overgangswaarde NEDC 2.0 belast.

De boodschap? Kies nu al voor slimme mobiliteit

Je moet bedrijfswagens niet in allerijl bannen, maar gezien de alsmaar toenemende mobiliteitsproblematiek is het een goed idee om het mobiliteitsbudget te overwegen. Daarmee stel je je medewerkers een budget ter beschikking om hun verplaatsing naar het werk te bekostigen. Je werknemers hebben zelf de keuzevrijheid om te beslissen met welk(e) vervoersmiddel(en) ze naar het werk pendelen.

Alle alternatieven voor de bedrijfswagen leren kennen? Download ons e-book rond duurzame mobiliteit en je hebt de sleutel tot een duurzamer beleid in handen.

  Op weg naar slimmere mobiliteit

  Pistes voor een duurzaam verkeersbeleid in je organisatie

   Download hier het gratis e-book

   Opleiding: de bedrijfswagen van CO2-taks tot carpolicy

   Verrijk je kennis over bedrijfswagens. Tijdens deze opleiding staan we stil bij de do’s en don'ts van een (pool)car policy en bekijken we in welke mate een firmawagen kan ingeruild voor een mobiliteitsvergoeding en het mobiliteitsbudget. Interesse?

    Schrijf je in
    VeerleMichiels

    Veerle Michiels

    Juridisch Adviseur

    Veerle Michiels ging in 1997 bij SD Worx aan de slag als adviseur voor contacten tussen werkgevers en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Sinds 2004 werkt ze bij het Juridisch Kenniscentrum. Hier verdiepte ze zich in eerste instantie in thema’s rond sociale zekerheid in de ruime zin.