1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Mobiliteit>
Blog11724_Hero

Federale mobiliteitsenquête woon-werkverplaatsingen 2024-2025

Om de drie jaar moeten ondernemingen met meer dan 100 werknemers een mobiliteitsenquête invullen die peilt naar het woon-werkverkeer van hun medewerkers. De enquête start op 30 juni 2024 en eindigt op 31 januari 2025. Bedrijven die in aanmerking komen, krijgen een e-mail en brief van de FOD Mobiliteit & Vervoer met de uitnodiging om aan de enquête deel te nemen.

 

  Wat en voor wie?

  De federale mobiliteitsenquête verzamelt gegevens over het woon-werkverkeer van werknemers in België. Dit kan gaan om vervoersmiddelen, afstanden en eventuele mobiliteitsinitiatieven binnen het bedrijf, zoals fietsenstallingen of bedrijfswagens. Met deze enquête wil de regering meer inzicht krijgen in mobiliteitspatronen en zo duurzamere en efficiëntere mobiliteitsoplossingen stimuleren.

  De vragenlijst isverplicht voor werkgevers met gemiddeld meer dan 100 werknemers, zowel in de private als publieke sector.

   

   Meer weten?

   Raadpleeg de website van de FOD Mobiliteit voor meer informatie over de mobiliteitsenquête en inzage in het enquêteformulier. Of herbekijk het recente webinar.

     

    Hoe tel je je werknemers?

    Je berekent het aantal werknemers zo:

    Ben je KMO-werkgever en flirt je rond de grens van 100 werknemers? Ga in Payroll in het menu naar ‘Rapportering’ en vervolgens naar de rubriek ‘Rapportenbibliotheek’. Zoek het rapport ‘sociale verkiezingen’ via de zoekbalk en pas de referteperiode aan naar 01/07/2003 tot 30/6/2024. Je kunt het rapport onmiddellijk downloaden.

    • Voor openbare diensten en autonome overheidsbedrijven tel je alle statutaire en contractuele personeelsleden die op 30 juni 2024 minstens één jaar in dienst zijn.

     

     Hoe ga je te werk? 4 stappen

     Minstens 100 werknemers volgens een van bovenstaande berekeningswijzen? Dan moet je tussen 30 juni 2024 en 31 januari 2025 deelnemen aan de enquête. Dit zijn de vier stappen:

     1. Informatie verzamelen

      Verzamel alle relevante data over het woon-werkverkeer van je medewerkers. Vervolgens verwerk en groepeer je de ontvangen gegevens op basis van vervoersmiddelen, afstanden en andere relevante categorieën.

      Tip: via dezelfde online tool kun je je werknemers rechtstreeks om input vragen. Zo betrek je hen bij de mobiliteitsstrategie van het bedrijf en zorg je ervoor dat je toekomstige mobiliteitsmaatregelen rekening houden met hun feedback. Maak hiervoor gebruik van de QRcode of url om hen een set vragen te sturen. De antwoorden van je werknemers worden rechtstreeks verwerkt in de tool. Een responsgraad van 40% wordt beschouwd als relevant. Spoor je werknemers dus aan, zodat je die minimumvoorwaarde haalt! 

     2. Enquête ter voorbereiding invullen

      Je logt in op de applicatie met je eID. Als je alle vereiste velden hebt ingevuld, check je antwoorden zodat ze correct en volledig zijn. Wacht niet tot de deadline van 31 januari 2025, maar mik op ten laatste 30 november 2024. Zo rest er nog voldoende tijd om advies in te winnen van de werknemersvertegenwoordigers.

     3. Advies vragen aan werknemersvertegenwoordiging

      Leg de ingevulde enquête ter goedkeuring voor aan de ondernemingsraad of bij gebrek daaraan de vakbondsafgevaardigden. Zij hebben 2 maanden de tijd om advies te geven, te rekenen vanaf de ontvangst van de vragenlijst. Is er geen ondernemingsraad of syndicale afvaardiging, dan moet je je werknemers wel informeren maar niet om advies vragen.

     4. Enquête indienen

      Nadat je de feedback van de werknemersvertegenwoordiging hebt verwerkt, is het formulier klaar voor verzending. Verstuur de enquête via de webapplicatie vóór 31 januari 2025. Bewaar een kopie van de ingevulde enquête en verzamelde gegevens voor eventuele controle.

      

      Heb je een site in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

      Als je meer dan 100 werknemers op één locatie tewerkstelt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan moet je misschien een bedrijfsvervoersplan opstellen. Dit plan bevat ook een mobiliteitsdiagnose, in te dienen tussen 30 juni 2024 en 31 januari 2025. Als je hiervoor toestemming geeft, kunnen je data uit dit bedrijfsvervoersplan automatisch worden doorgegeven aan de FOD Mobiliteit en Vervoer. In dat geval hoef je de federale mobiliteitsenquête niet meer in te vullen voor die betrokken site. Let op, omgekeerd geldt dit niet!

       Zo kan SD Worx je helpen!

       Steeds meer ondernemingen maken duurzame mobiliteitskeuzes, voor zichzelf en voor hun medewerkers. Bedrijfsfietsen, mobiliteitsbudgetten, Flex Income PlanTM of elektrische bedrijfswagens: met deze oplossingen zet je een belangrijke stap vooruit. Onze mobiliteitsexperten schakelen samen met jou naar de volgende versnelling.

       Contacteer hen via consulting@sdworx.com of consultingsme@sdworx.com (voor kmo-klanten).

        Anneleen Verstraeten

        Anneleen Verstraeten

        Juridisch Adviseur

        Anneleen Verstraeten studeerde in 2002 af als Master in de Rechten. Ze startte in 2003 bij SD Worx als juridisch adviseur. In die rol ondersteunde zij zowel kmo’s als grote ondernemingen in Vlaanderen binnen verschillende sociaaljuridische onderwerpen. Sinds enkele jaren liggen haar focus en hart bij de kmo-afdeling. Daar is ze als juridisch adviseur, legal kmo consultant én interne en externe opleider op verschillende fronten actief.