1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Mobiliteit>
persoon die met de auto rijdt

Elektrische bedrijfswagens en laadstations: fiscale voordelen

De ambitie is duidelijk: alle nieuwe bedrijfswagens koolstofemissievrij vanaf 2026. Hoe raken we daar? Met fiscale voordelen én sociale maatregelen voor werkgevers. We zetten de belangrijkste op een rij voor zowel elektrische wagens (EV’s) als laadstations. De hoofdboodschap: je wacht beter niet te lang om in actie te schieten.

Nam je je wagenpark al onder de loep? De tijd dringt, want hoe later je dat doet, hoe minder interessant het wordt.

  Voor nieuwe plug-in hybride bedrijfswagens zakte de fiscale aftrekbaarheid van benzine- en dieselkosten op 1 januari 2023 al naar maximaal 50%. Het doel: hybride-rijders stimuleren om vooral elektrisch te rijden. Vanaf 2026 dalen de fiscale voordelen voor plug-in hybride bedrijfswagens op dezelfde manier als voor bedrijfswagens met verbrandingsmotor.

   1 juli 2023: aftrekbaarheid klassieke bedrijfswagens in vrije val

   Geen nood: in bestaande contracten wordt niet ingegrepen. Maar bij nieuwe contracten (dus: aanschaf vanaf 1 juli 2023) worden duurzame alternatieven veel aantrekkelijker. Voor wagens die CO2 uitstoten, daalt de aftrekbaarheid van auto- en brandstofkosten stelselmatig tot nul procent in 2028.

    Voor alle duidelijkheid: je bent niet verplicht om bedrijfswagens die (deels) op benzine of diesel rijden te bannen, maar de bijbehorende kostenaftrek wordt wel geleidelijk aan minder aantrekkelijk.

     Meer concreet zijn dit de regels voor Belgische werkgevers die graag nog even doorgaan met het aanschaffen (= kopen, huren of leasen) van bedrijfswagens met verbrandingsmotor. Bij aanschaf:

     • vóór 1 juli 2023 blijven de huidige fiscale regels van kostenaftrek geldig
     • vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2025 daalt de fiscale kostenaftrek stelselmatig naar:
      • maximaal 75% voor aanslagjaar 2026
      • maximaal 50% voor aanslagjaar 2027
      • maximaal 25% voor aanslagjaar 2028
      • 0% vanaf aanslagjaar 2029

     Goed om te weten: de minimumaftrek van 50% (of 40% voor auto's met een CO2-uitstoot vanaf 200 gram of voor wagens zonder bekende CO2-uitstoot) verdwijnt vanaf 2025, waardoor de aftrekbaarheid al vroeger kan dalen tot 0%. De kosten van wagens zonder bekende CO2-uitstoot zijn vanaf aanslagjaar 2026 niet meer aftrekbaar.

     Tot slot nog extra kosten: voor wagens aangeschaft vanaf 1 juli 2023 verhoogt ook de CO2-solidariteitsbijdrage die je als werkgever aan de RSZ betaalt voor wagens met  CO2-uitstoot. Wagens zonder CO2-uitstoot worden vanaf 1 januari 2025 duurder.

      Tot eind 2024: fiscale aftrekbaarheid van 150% voor publieke laadpalen

      Bij een groeiende elektrische vloot hoort ook een uitgebreide laadinfrastructuur. Daarvoor ben je niet alleen afhankelijk van publieke laadpalen, je kunt ook op het eigen bedrijfsterrein nieuwe laadpunten laten installeren tegen een gunstig fiscaal tarief. Sinds 1 april 2023 is een laadpaal nog tot 150% fiscaal aftrekbaar, en dat tot 31 augustus 2024. Tot en met maart 2023 was dat nog 200%.

       Belangrijke kanttekening: om het fiscale voordeel te genieten, moet je laadstation publiek toegankelijk zijn, tijdens of na je openingsuren. Dat betekent dat ook niet-werknemers (buurtbewoners, leveranciers, klanten, …) langs kunnen komen om hun elektrische wagen (betalend) op te laden. De verhoogde kostenaftrek mag je pas toepassen wanneer het laadstation effectief publiek toegankelijk is en aangemeld bij de FOD Financiën.

        1 januari 2027: elektrische bedrijfswagens niet meer 100% aftrekbaar

        Werkgevers die tot eind 2026 nieuwe elektrische bedrijfswagens aan hun vloot toevoegen, genieten daarvoor 100% fiscale aftrekbaarheid van de kosten. Daarna daalt het fiscale voordeel jaar na jaar. Bij aanschaf:

        • in 2026 -> fiscale aftrek: 100% voor de volledige looptijd
        • in 2027 -> fiscale aftrek: 95% voor de volledige looptijd
        • in 2028 -> fiscale aftrek: 90% voor de volledige looptijd
        • in 2029 -> fiscale aftrek: 82,5% voor de volledige looptijd
        • in 2030 -> fiscale aftrek: 75% voor de volledige looptijd
        • vanaf 2031 -> fiscale aftrek: 67,5% voor de volledige looptijd

        De nieuwe regels gelden zowel in de vennootschaps- en personenbelasting. Een kostenaftrek en dus ook een beperking daarvan, speelt niet voor entiteiten onderworpen aan de rechtspersonenbelasting. Daarom komt er daar vanaf 2026 een extra belasting op (een deel van) de auto- en brandstofkosten.

         Ook je werknemers genieten deels mee via het voordeel van alle aard

         Voor je werknemers speelt op fiscaal vlak vooral het belastbaar voordeel van alle aard (VAA). De berekening ervan is immers afhankelijk van de CO2-emissie, cataloguswaarde en ouderdom van de wagen. Dat verandert niet. Voor 100% elektrische auto’s is de regel alvast simpel: de fiscus houdt rekening met de minimum-CO2-coëfficiënt van 4%. Voorlopig kennen deze auto’s echter nog steeds een hogere catalogusprijs en dus ook -waarde.

          Doorlopend: mobiliteitsbudget stimuleert anders en/of minder verplaatsen

          In de volgende jaren zullen sommige werknemers zich minder verplaatsen en anderen voor alsmaar duurzamere opties kiezen. Stimuleer je die maatschappelijke trend door de klassieke bedrijfswagen te vervangen door een mobiliteitsbudget, dan krijg je een financiële ruggensteun van de overheid en een groener imago bij je stakeholders. Maar bovenal: dan help je mee aan een betere wereld. Let wel op, want sinds 1 januari 2022 hebben mobiliteitsbudgetten een minimum- en maximumgrens: 3000 en 16.000 euro. Je leest er hier alles over.

           Duurzamer woon-werkverkeer in je organisatie stimuleren?

           Ontdek hoe onze mobiliteitsexperten jou kunnen helpen.

            Meer info
            VeerleMichiels

            Veerle Michiels

            Juridisch Adviseur

            Veerle Michiels ging in 1997 bij SD Worx aan de slag als adviseur voor contacten tussen werkgevers en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Sinds 2004 werkt ze bij het Juridisch Kenniscentrum. Hier verdiepte ze zich in eerste instantie in thema’s rond sociale zekerheid in de ruime zin.