1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Mobiliteit>

Elektrische bedrijfswagens en laadstations: fiscale voordelen vanaf 2022

-Leestijd:: 4 Minuten

persoon die met de auto rijdt

  De federale regering kwam eind 2021 met een duidelijke ambitie naar buiten: alle nieuwe bedrijfswagens koolstofemissievrij vanaf 2026. Een resem fiscale maatregelen en voordelen moet de overstap voor werkgevers versnellen en vergemakkelijken. We zetten de belangrijkste op een rij voor zowel elektrische wagens (EV’s) als laadstations. De hoofdboodschap: je wacht beter niet te lang om in actie te schieten.

  De federale regering mag dan wel grote ambities koesteren, ze weet dat er nog veel werk aan de winkel is. Zo was begin 2021 slechts 2,3% van de bedrijfswagens in ons land elektrisch. Om in amper 5 jaar tijd richting 100% te klimmen, moeten we allen samen dan ook enkele versnellingen hoger schakelen. Met een reeks uitdovende fiscale voordelen wil de regering alvast snel uit de startblokken schieten. Het motto: wie al in 2022 start, krijgt de grootste financiële steun.

   Aftrekbaarheid klassieke bedrijfswagens na 1 juli 2023 in vrije val

   Geen nood: in bestaande contracten wordt niet ingegrepen. Maar bij nieuwe contracten wordt het wel aantrekkelijker om meer duurzame alternatieven te overwegen. Om elektrisch rijden aantrekkelijker te maken dan fossiel rijden, sleutelt de overheid de komende jaren bijvoorbeeld aan de fiscale aftrekbaarheid van de kosten van nieuwe bedrijfswagens met verbrandingsmotor. In 2028 valt het voordeel zelfs volledig weg voor werkgevers.

    Voor alle duidelijkheid: je bent niet verplicht om bedrijfswagens die (deels) op benzine of diesel rijden te bannen, maar het bijbehorende voordeel van kostenaftrek verdwijnt wel geleidelijk aan.

    Tip: Wil je meer weten over mobiliteit en (flexibele) verloning, bekijk onze gratis video's.

     Meer concreet zijn dit de regels voor Belgische werkgevers die graag nog even doorgaan met het aanschaffen (= kopen, huren of leasen) van bedrijfswagens met verbrandingsmotor. Bij aanschaf:

     • vóór 1 juli 2023 blijven de huidige fiscale voordelen van kostenaftrek geldig
     • tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 dalen de fiscale voordelen van kostenaftrek stelselmatig:
      • maximaal 75% voor aanslagjaar 2026
      • maximaal 50% voor aanslagjaar 2027
      • maximaal 25% voor aanslagjaar 2028
      • 0% vanaf aanslagjaar 2029

     Goed om te weten: de minimumaftrek van 50% (of 40% voor auto's met een CO2-uitstoot vanaf 200 gram) verdwijnt vanaf 2025, waardoor de aftrekbaarheid al vroeger kan dalen tot 0%. De kosten van wagens zonder gekende CO2-uitstoot zijn vanaf 2025 niet meer aftrekbaar.

      Elektrische bedrijfswagens (nog even) 100% aftrekbaar

      Werkgevers die tot eind 2026 nieuwe elektrische bedrijfswagens aan hun vloot toevoegen, genieten daarvoor 100% fiscale aftrekbaarheid. Daarna daalt het fiscale voordeel jaar na jaar. Bij aanschaf:

      • in 2026 - fiscale aftrek: 100% voor de volledige looptijd
      • in 2027 - fiscale aftrek: 95% voor de volledige looptijd
      • in 2028 - fiscale aftrek: 90% voor de volledige looptijd
      • in 2029 - fiscale aftrek: 82,5% voor de volledige looptijd
      • in 2030 - fiscale aftrek: 75% voor de volledige looptijd
      • vanaf 2031 - fiscale aftrek: 67,5% voor de volledige looptijd

       Dezelfde regels voor plug-in hybride bedrijfswagens?

        Voor nieuwe plug-in hybride bedrijfswagens zakt de fiscale aftrekbaarheid van benzine- en dieselkosten vanaf 1 januari 2023 naar 50%. Het doel: hybride-rijders stimuleren om vooral elektrisch te rijden. Vanaf 2026 dalen de fiscale voordelen voor plug-in hybride bedrijfswagens op dezelfde manier als voor bedrijfswagens met verbrandingsmotor.

         De nieuwe regels gelden zowel in de vennootschaps- en personenbelasting. Een kostenaftrek en dus ook een beperking daarvan, speelt niet voor entiteiten onderworpen aan de rechtspersonenbelasting. Daarom komt er daar vanaf 2026 een extra belasting op (een deel van) de auto- en brandstofkosten.

          Verhoging CO2-solidariteitsbijdrage

          Voor wagens aangeschaft vanaf 1 juli 2026 verhoogt ook de CO2-solidariteitsbijdrage die je als werkgever aan de RSZ betaalt. Dit geldt zowel voor wagens met als zonder CO2-uitstoot.

           Ook je werknemers genieten mee via het voordeel van alle aard

           Voor je werknemers speelt op fiscaal vlak vooral het voordeel van alle aard (VAA). De berekening ervan is immers afhankelijk van de CO2-emissie, cataloguswaarde en ouderdom van de wagen. Dat verandert niet. Voor 100% elektrische auto’s is de regel alvast simpel: de fiscus houdt rekening met de minimum-CO2-coëfficiënt van 4%.

            Fiscale voordelen voor laadstations: 200% aftrekbaar tot eind 2022

            Bij een groeiende elektrische vloot hoort ook een uitgebreide laadinfrastructuur. Daarvoor ben je niet alleen afhankelijk van publieke laadpalen, je kunt ook op het eigen bedrijfsterrein nieuwe laadpunten laten installeren tegen een gunstig fiscaal tarief. Daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. En ook deze voordelen zijn op dit moment het hoogst. Zo kun je je investering nog tot eind 2022 voor 200% fiscaal aftrekken als je onderneming in nieuwe, intelligente laadinfrastructuur investeert. Daarna daalt de kostenaftrek: tot eind 2024 kun je dan nog 150% aftrekken.

            Belangrijke kanttekening: om het fiscale voordeel te genieten, moet je laadstation publiek toegankelijk zijn, tijdens of na je openingsuren. Dat betekent dat ook niet-werknemers langs kunnen komen om hun elektrische wagen (betalend) op te laden. De verhoogde kostenaftrek mag je pas toepassen wanneer het laadstation effectief publiek toegankelijk is en aangemeld bij de FOD Financiën.

             Anders verplaatsen

             In de volgende jaren zullen sommige werknemers zich minder verplaatsen en anderen voor alsmaar duurzamere opties kiezen. Stimuleer je die maatschappelijke trend, dan krijg je een financiële ruggensteun van de overheid en een groener imago bij je stakeholders. Maar bovenal: dan help je mee aan een betere wereld.

              Duurzamer woon-werkverkeer in je organisatie stimuleren?

              Download ons e-book ‘Op weg naar slimmere mobiliteit’.

               verl
               Door Veerle Michiels-Juridisch Adviseur Senior

               Veerle Michiels ging in 1997 bij SD Worx aan de slag als adviseur voor contacten tussen werkgevers en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Sinds 2004 werkt ze bij het Juridisch Kenniscentrum. Hier verdiepte ze zich in eerste instantie in thema’s rond sociale zekerheid in de ruime zin.