1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Wellbeing & gezondheid>
woman

Internationale Vrouwendag: hoe dicht zijn we bij gendergelijkheid op de werkvloer?

Gelijkheid is gelijk aan welvaart. Het World Economic Forum formuleert het als volgt: Economieën en samenlevingen kunnen alleen gedijen als ze streven naar gendergelijkheid op alle niveaus. Met de Internationale Vrouwendag in het verschiet is dit een prima moment om na te gaan hoe het met de gendergelijkheid op het werk gesteld is.

 

 

  Wereldwijd: vrouwen en mannen die momenteel actief zijn op de arbeidsmarkt (2020)

  blogvisual

  Wat betekent dit? Met amper 55% van de vrouwen die actief zijn op de globale arbeidsmarkt tegenover 78% van de mannen, slagen economieën en bedrijven over de hele wereld er niet in om dit enorme aanbod van talent en potentieel te benutten. Dit heeft ongetwijfeld een invloed op hun groei, concurrentievermogen en hun toekomst.

  De Europese gendergelijkheidsindex

  Op Europees niveau heeft het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) een uniek instrument ontwikkeld om de voortgang van gendergelijkheid in de EU te meten: de gendergelijkheidsindex. Deze index is een leidraad voor beleidsmakers om waar nodig maatregelen te nemen. Hij omvat zes kerndomeinen: werk, geld, kennis, tijd, macht en gezondheid.

  Het domein 'werk' meet de gendergelijkheid in de arbeidsmarktparticipatie, de duur van het actieve beroepsleven, de sectorale segregatiepatronen en de werkkwaliteit (flexibiliteit, loopbaanperspectieven enz.).

   blogvisual 02

   Wat betekent dit? In de landen waar SD Worx actief is, neemt Nederland het voortouw in gendergelijkheid op de werkvloer, gevolgd door het VK en Oostenrijk. Voor het domein 'werk' scoren alle landen beter dan de EU-GEI. SD Worx is ook actief in Zwitserland, maar omdat de GEI een EU-tool is, is er voor dat land geen indexscore beschikbaar.

   Vrouwen in raden van bestuur

   Het lage percentage vrouwen in de raden van bestuur van ondernemingen blijft zorgwekkend. Volgens Harvard University presteren bedrijven met diverser samengestelde raden van bestuur aanzienlijk beter. Waarom? Door te diversifiëren neemt het aantal personen dat in aanmerking komt voor een zitje in een raad van bestuur toe en is de kans groter dat personen worden aangetrokken met de juiste talenten, vaardigheden en ervaring. Bovendien stuur je ook een krachtig inclusiviteitssignaal naar je hele onderneming, wat op zijn beurt tot meer diversiteit op de werkvloer kan leiden.

   De onderstaande lijst toont hoe het gesteld is met de gendergelijkheid in raden van bestuur in de landen waar SD Worx actief is:

    blogvisual 03

    Bron: https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-eq…

    Sectoren met het meeste en het minste vrouwen in België

     blogvisual 04
      blogvisual 05

      Een (on)gelijke toekomst

      Ondanks de vele inspanningen verkleint de globale gendergelijkheidskloof bijzonder traag. Volgens het rapport over gendergelijkheid (2020) van het World Economic Forum vormt de ondervertegenwoordiging van vrouwen in opkomende sectoren het grootste obstakel.

      • Cloud computing: 12% vrouwen
      • Technologie: 15% vrouwen
      • Data en AI: 26% vrouwen

      Wat betekent dit? Een diversificatiebeleid en inclusieve personeelsstrategieën zijn een absolute must voor bedrijven die de genderkloof willen overbruggen. Alleen wanneer deze kwesties worden aangepakt, zullen mannen en vrouwen ten volle de kansen kunnen grijpen die de moderne technologie biedt.

       Jij kunt hier op 3 manieren aan meewerken.

       1. Maak je wervingsprocedure anoniem. Sluit (onbewuste) vooroordelen in je wervingsprocedure uit door te kiezen voor een anonieme aanpak. Als je het geslacht of de achtergrond van de kandidaat niet kent, baseer je je beslissing enkel op haar of zijn verdiensten en referenties.
       2. Laat flexibele werktijden en telewerken toe. Maak het gemakkelijker voor je werknemers - vrouwen én mannen - om werk en gezin te combineren door flexibele werktijden en telewerken in te voeren.
       3. Kijk verder dan quota. Een inclusief wervingsbeleid is meer dan strikte quota. Hoe je met je mensen omspringt nadat je ze hebt aangeworven, is misschien zelfs nog belangrijker. Krijgt iedereen dezelfde kansen? Maken ze echt deel uit van het team?

       Bij SD Worx geloven we alvast in het bundelen van krachten van m/v/x op de werkvloer.

        Abonneer je op onze nieuwsbrief voor meer hr-tips!

        Op de hoogte blijven van wat er leeft in de hr-wereld? 

         Schrijf je in op onze nieuwsbrief
         Cathy Geerts

         Cathy Geerts

         Chief HR Officer