1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Telewerken>
2302 SDW Met spark 2 HR

Telewerk voor grensarbeiders: nieuwe regels sociale zekerheid vanaf 1 juli 2023?

In de nasleep van de coronacrisis is thuiswerk niet meer weg te denken, maar wat als ‘thuis’ een ander land is dan waar de werkgever is gevestigd? Tot en met 30 juni 2023 kunnen werknemers die thuiswerken in een ander EU-land uitzonderlijk sociaal verzekerd blijven in het land van de werkgever. Vanaf 1 juli komt er een kaderakkoord met nieuwe regels. Dit zijn ze.

  Principe: sociaal verzekerd in het ‘werkland’. Maar …

  In principe zijn werknemers sociaal verzekerd in het land waar ze werken. Wat als jouw werknemer buiten België woont en gedeeltelijk thuiswerkt in het woonland? Volgens de huidige regels is die in het woonland verzekerd zodra die daar ‘substantiële activiteiten’ (of minstens 25% van de arbeidstijd) verricht. Tijdens de coronacrisis gold een uitzondering en bleef de werknemer toch verzekerd in België. Die uitzondering loopt af op 30 juni 2023.

  Voor telewerkende grensarbeiders kunnen de gevolgen dus groot zijn. Als ze minstens 25% telewerken zouden ze vanaf 1 juli 2023 plots verzekerd zijn in hun woonland en niet langer in België. En Europees kaderakkoord maakt het mogelijk om daarvan af te wijken.

   Kaderakkoord: grens verschuift naar 50%. Maar …

   Via onze nauwe contacten met de Belgische RSZ hebben wij alvast een blik kunnen werpen op dat akkoord. Het socialezekerheidsregime van het werkland blijft van toepassing op voorwaarde dat de werknemer minder dan 50% van de arbeidstijd telewerkt in de woonstaat. Minstens 50% telewerk in de woonstaat? Dan wordt het socialezekerheidsregime van de woonstaat van toepassing.

   De nieuwe regels hebben enkel betrekking op een specifieke groep werknemers die aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

   • werkzaam zijn voor 1 werkgever, of voor meerdere werkgevers gevestigd in dezelfde lidstaat.
   • arbeidspatroon: combinatie van werken in de vestiging van de werkgever en telewerk in de woonstaat.

   De nieuwe regels zijn niet van toepassing op handelsvertegenwoordigers of werknemers met een mobiele functie.

    Werknemer en werkgever mogen kiezen

    De werkgever én de werknemer zijn niet verplicht om de principes van dit kaderakkoord toe te passen. De partijen hebben de keuze:

    - Ofwel vragen ze een A1-document aan in toepassing van de normale regels. Dan blijft de 25 procentgrens gelden voor telewerk.

    - Ofwel vragen ze een A1-document aan conform het kaderakkoord. Dan geldt de nieuwe 50 procentgrens voor telewerk.

     Voorbeeld

     Piet woont in Terneuzen en werkt in Zelzate voltijds voor een Belgisch bedrijf. Hij werkt 2 dagen (dus 40%) van thuis.
     - Normale regels: hij is sociaal verzekerd in Nederland (want 40% > 25%).

     - Uitzondering tot en met 30 juni: hij is sociaal verzekerd in België.

     - Kaderakkoord vanaf 1 juli: hij blijft sociaal verzekerd in België (want 40% < 50%) als hij en zijn werkgever daarvoor kiezen.

      België en buurlanden treden waarschijnlijk toe

      Het kaderakkoord gaat in op 1 juli 2023. Let wel: de Europese regelgeving wordt niet aangepast. De lidstaten kunnen afzonderlijk beslissen of ze het kaderakkoord toepassen. We weten nog niet welke landen het akkoord zullen ondertekenen, maar ons land heeft alvast aangekondigd dat België zal toetreden. Ook onze buurlanden zijn grote voorstander. SD Worx volgt dit uiteraard op en informeert je zodra er meer bekend is.

       Opgelet: geen akkoord over fiscale regels

       Op fiscaal vlak is er helaas geen sprake van een overkoepelend akkoord. Voor grensarbeiders heeft telewerk al snel een grote fiscale impact. Véronique Boeva, International Employment Manager van SD Worx: “Sinds 30 juni 2022 tellen weer de internationale dubbelbelastingverdragen voor grensarbeiders. Dit is een aandachtspunt voor werkgevers die werknemers gedeeltelijk van thuis willen laten werken. Er ontstaan situaties van gelijktijdige tewerkstelling met mogelijk de verplichting om een loonverwerking te doen in twee landen, met inhouding van belasting in meerdere landen en extra formaliteiten.

        Wat kun je nu al doen?

        Is telewerk mogelijk in jouw onderneming? Dan breng je beter al in kaart of er grensarbeiders voor je werken. Je zou ook al rekening kunnen houden met het toekomstig akkoord als je een telewerkbeleid uitwerkt. Een uiteraard helpt SD Worx je met advies over alle gevolgen van grensoverschrijdend telewerk. Tot slot helpen we je ook graag met de aanvraag van het verplichte A1-document.

         Meer info? Onze experts helpen je verder.

         Contacteer onze International Employment Consultants via taxconsulting@sdworx.com.

          Jean-Luc Vannieuwenhuyse

          Jean-Luc Vannieuwenhuyse

          Juridisch expert