1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Sociaal overleg>
uitzendkrachten

Uitzendkrachten: verplicht om register bij te houden in het tweede kwartaal 2023?

Ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld 50 werknemers tewerkstelling, moeten sociale verkiezingen organiseren voor de samenstelling van het comité preventie op het werk. Is dit gemiddeld 100 werknemers, dan zijn er ook verkiezingen voor de ondernemingsraad.

  De wet voorziet een bijzondere berekeningsmethode voor de berekening van dat gemiddelde. Zo kijkt men naar de gemiddelde tewerkstelling in de periode van 1 oktober 2022 t.e.m. 30 september 2023.

  Ook de uitzendkrachten in het tweede kwartaal van 2023 kunnen meetellen in die berekening. Daarvoor moeten werkgevers een speciaal register bijhouden. In dat register noteert u iedere periode van tewerkstelling van uitzendkrachten noteren. Op die manier worden de gegevens verzameld, die nodig zijn om die uitzendkrachten mee te tellen.

  Wanneer de onderneming de drempel 100 werknemers reeds bereikt, heeft dat register van uitzendkrachten eigenlijk geen toegevoegde waarde. De drempel is namelijk al overschreden, of men nu 100 of 110 uitkomt, maakt geen verschil. Overbodig papierwerk, dus.

  Daarom voorziet de wet in de volgende uitzondering: “Indien de ondernemingsraad, bij unanieme verklaring opgenomen in de notulen van de vergadering die zich voordoet in de loop van het trimester voorafgaand aan het refertetrimester, vaststelt dat de drempel van 100 werknemers werd overschreden, wordt de gebruiker vrijgesteld van het bijhouden van het register” (artikel 7 § 4 laatste lid Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen).

   Uitzendkrachten en tewerkstellingsdrempels

    Onderneem nu actie: 

    Zet dit thema op de agenda van de ondernemingsraad en vraag het unanieme akkoord om het register niet bij te houden. Dat moet gebeuren vóór 1 april 2023. Heeft u géén ondernemingsraad? Dan kan u geen gebruik maken van deze uitzondering.

    Gaat de ondernemingsraad niet akkoord, dan moet u  het register bijhouden. Dus ook, als dat eigenlijk geen toegevoegde waarde heeft omdat die drempel al bereikt is. Strikt genomen is dit een sociaal document, zodat er sancties opgelegd kunnen worden.

    Ook als er geen ondernemingsraad in de onderneming aanwezig is of de drempel van 100 werknemers wordt niet bereikt, moet u het register bijhouden.

    Een voorbeeld van register vindt u hier terug: 

    Twijfelt u over welke ondersteuning u nodig hebt bij de organisatie van de volgende sociale verkiezingen? 
    Bekijk dan zeker ons aanbod en vraag meteen een offerte aan!

     Ons aanbod