1. Home>
  2. Nieuws & inspiratie>
  3. Sociaal overleg>

Het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW)

Het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) is bevoegd voor het veiligheids- en welzijnsbeleid in je organisatie. Het vertoont veel gelijkenissen met de ondernemingsraad, maar is toch een totaal ander overlegorgaan met een eigen vergaderkalender, secretaris,… In dit ebook ontdek je 5 veelgestelde vragen over de samenstelling en werking

Download nu
overleg