1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Payroll>
payroll

Hr-trend voor 2020: flexibiliteit verankeren in hr en payroll

Met 2020 voor de deur is het tijd om vooruit te blikken naar wat er ons te wachten staat. Een nieuw jaar betekent niet per se nieuwe trends, maar evengoed dat bepaalde ontwikkelingen en verschuivingen zich voortzetten. Het afgelopen jaar werden jobs flexibeler dan ooit, kregen werknemers meer autonomie en waren ze actief bezig met werk op eigen wensen af te stemmen. Technologische innovaties zorgen ervoor dat bedrijven zich anders organiseren. In 2019 veranderde er veel voor hr en payroll, en in 2020 zal dat niet anders zijn.

Aanpassingsvermogen van hr en payroll op de proef

Decennialang al werkt de arbeidsmarkt volgens dezelfde wetmatigheden. De norm is een vast contract met een vast maandloon. En hoe hard hr daar vandaag ook nog aan vasthoudt, dat systeem begint te wankelen. De groep werknemers die ‘jobhopt’ groeit en ook de eisen op het vlak van loon worden diverser. Of je nu bijklust bij Uber Eats, onderbroken diensten draait of al 20 jaar van 9 tot 5 werkt voor dezelfde baas, je hebt vandaag veel meer mogelijkheden om veranderingen te vragen. En dat op verschillende vlakken: van het verloningspakket over de manier van evalueren tot het contract.

Ook in 2020 zullen werknemers hun work-lifebalans meer zelf in handen willen nemen. We mogen straks 'personeel' uit ons jargon schrappen en hebben het beter over 'werknemers'. Arbeidsvoorwaarden en -contracten worden immers zó flexibel dat niet iedereen deel van het personeel is, maar toch voor het bedrijf werkt. Bedrijven zullen beter moeten nadenken over welk type werknemers ze nodig hebben, hoe die werknemers willen werken en zich vervolgens afvragen hoe ze daar het beste op inspelen. Gevolg: organisaties moeten ook hun hr- en payrollprocessen flexibeler maken om mee te kunnen met deze nieuwe, veranderlijke werkelijkheid.

Verder dan loon

Sommige landen gaan al zeer ver inzake flexibele uitbetaling. Werknemers, en dan vooral de jongere generatie, willen betaald worden zoals zij het wensen. Dat kan op verschillende manieren worden ingevuld: van voorschotten over het toekennen van een lening tot het uitbetalen in een andere vorm dan een storting op de bankrekening, al dan niet op maandelijkse basis. De sky is the limit. Dit wordt een belangrijk element van de employee value proposition om jong talent aan te trekken. Zij verwachten immers bij een werkgever dezelfde keuzevrijheid en snelheid die ze in hun vrije tijd kennen. Hier ligt een grote uitdaging voor hr en payroll. En al zeker als deze trend ook komt overwaaien naar ons land: de Belgische wetgeving is zeer streng over wat kan en tegen welke voorwaarden.

Met de toenemende druk om de manier waarop werknemers worden betaald te updaten, winnen in 2020 ook andere vormen van belonen dan met loon-in-geld verder aan belang. Denk aan flexwerk- of verzekeringspakketten.

Voortdurend performance management

Naast de veranderingen in beloning stijgt de vraag naar continue feedback in plaats van de traditionele (half)jaarlijkse evaluatiegesprekken. Door de diversiteit aan werknemers is het niet ondenkbaar dat één bedrijf draait op een bonte mix aan werknemers, van fulltime freelancers tot deeltijders vast in dienst. En hoewel werknemers die niet op de payroll staan vroeger nooit werden meegenomen in de performance management-cycli of geen aanspraak konden maken op bepaalde voordelen (zoals opleidingen), zien we ook hier een evolutie.

Meer mensen kiezen ervoor om als freelancer te werken, omdat ze meer controle willen hebben over de balans tussen werk en privé. Toch willen ze op dezelfde manier behandeld worden als voltijdse werknemers. Hoewel werknemers niet verwachten dat ze voor altijd bij dezelfde organisatie blijven, willen ze het gevoel hebben dat wát ze doen, ertoe doet. Er zal dus een verandering van mindset bij hr nodig zijn. Niet alleen om de diversiteit te managen, maar om aan alle verwachtingen te voldoen en ervoor te zorgen dat het beleid inclusief is.

De volledige workforce in beeld

Bovendien zal een vast contract in 2020 niet langer voor alle functies de standaard zijn, net door de flexibiliteit van het personeelsbestand. Meer werknemers zullen de verschillende dienstverbanden opnemen en bedrijven nemen mensen in dienst naargelang de behoeften. Van tijdelijk of seizoensgebonden personeel tot freelancers op de lange termijn, en alles daartussenin. Momenteel vallen vaste werknemers onder de vleugels van hr, terwijl procurement of afdelingen zelf de tijdelijke invulling van functies opnemen. Dat schept een uitdaging voor hr-verantwoordelijken. In 2020 zullen bedrijven die muur ertussen moeten slopen.

Hr-technologie verovert middelgrote organisaties

Tot slot nog iets om 2019 mee af te sluiten. De afgelopen 10 jaar investeerden vooral de Fortune 1000-werkgevers in hr-tech. In 2020 springen middelgrote organisaties mee op die kar, zoals blijkt uit de opkomst van diverse startups en aggregators die voor deze specifieke markt interessante oplossingen bieden. Gezien de veranderlijkheid in het werknemersbestand is de juiste technologie van vitaal belang om compliant te blijven en de loonadministratie efficiënt te beheren. Dit betekent dat ze op zoek zullen gaan naar zeer uitgebreide oplossingen tegen lagere tarieven, om met de beschikbare hr- en payrollmedewerkers de flexibiliteit zo veel mogelijk te ondersteunen.

  Wat hr moet onthouden

  In 2019 is de wereld van werk getekend door verandering, vooral op het vlak van balans tussen werk en privé, het soort dienstverband en flexibeler werken. In 2020 zullen hr en payroll zich moeten aanpassen en de nodige stappen zetten. Hr-managers moeten afstand nemen van een 'kalender'-mentaliteit, met vaste data en tijdstippen, en een dynamischere aanpak hanteren, zodat ze daadwerkelijk de veranderlijkheid van het personeelsbestand kunnen omarmen.

   Schrijf je in op onze nieuwsbrief
   Nl_Michael_Custers_199_300

   Michael Custers

   Chief Marketing Officer