1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Afwezigheden>
vacayy

Betaalde vakantie: 4 courante vragen beantwoord

Genieten van een verdiende vakantie: dat mag je in ons land gerust letterlijk nemen. Werknemers in de privésector sprokkelen immers betaalde vakantie bij elkaar voor het daaropvolgende jaar. Een helder principe, maar in specifieke situaties leidt het tot complexe berekeningen en dus flink wat verwarring. Nicole Meersman, trainer bij SD Worx Learning, geeft je het antwoord op 4 vaak voorkomende vragen over betaalde vakantie.

1. “Ik heb vorig jaar niet gewerkt. Kan ik dit jaar zelfs geen betaalde snipperdag nemen?”

Werknemers in de privésector bouwen tijdens het ‘vakantiedienstjaar’ rechten op voor het daaropvolgende ‘vakantiejaar’: 20 vakantiedagen voor wie fulltime aan de slag is in het regime van een vijfdagenwerkweek. Met het enkelvoudig vakantiegeld worden ze tijdens hun vakantie gewoon doorbetaald. Daarbovenop ontvangen ze een vakantietoeslag, ook wel dubbel vakantiegeld genoemd.

Het principe dat betaalde vakantie moet worden verdiend, is minder goed nieuws voor wie pas afgestudeerd is, na een langere periode opnieuw begint te werken of de switch maakt van het ambtenaren- naar het werknemersstatuut. Europa tikte ons hierover al langer op de vingers en riep in 2012 de maatregel van de aanvullende of ‘Europese’ vakantie in het leven.

Werknemers die geen volledige vakantierechten hebben opgebouwd in hun vakantiedienstjaar, hebben voortaan recht op een week aanvullende vakantie per gewerkt kwartaal. Daarmee kunnen ze hun vakantierechten aanvullen tot vier weken. Dubbel vakantiegeld krijgen ze niet, maar ze lijden geen loonverlies doordat hun salaris wordt doorbetaald als voorschot. Het jaar erop gebeurt er wel een verrekening met het dubbel vakantiegeld.

2. “Vorig jaar werkte ik fulltime, nu halftijds. Mag ik met mijn 20 volle dagen betaalde vakantie 8 weken vrijaf nemen?”

Wie in zijn vakantiedienstjaar voltijds werkt, bouwt 20 volle dagen betaalde vakantie op voor het jaar nadien. Maar het maximaal aantal weken wettelijke vakantie staat op 4 geplafonneerd. Dus een werknemer die naar een halftijds regime is overgeschakeld, kan slechts de helft van zijn opgebouwde dagen opnemen. Bedienden zullen ook het dubbel vakantiegeld op een half maandloon berekend zien. De opgebouwde rechten zijn natuurlijk niet verloren: via de decemberafrekening worden de niet-opgenomen dagen en het dubbel vakantiegeld uitbetaald.

3. “Ik verander van werkgever, kan ik mijn vakantiedagen gewoon meenemen?”

Gaat een bediende uit dienst, dan heeft hij door zijn tewerkstelling opgebouwde vakantiedagen. Die vakantiedagen kan hij later opnemen bij zijn nieuwe werkgever. Het vakantiegeld voor deze dagen ontving de bediende echter al van zijn vorige werkgever. 
Wanneer een bediende uit dienst treedt, moet de werkgever immers de afrekening maken van het vakantiegeld en een vakantieattest meegeven. Voor alle vakantiedagen die nog niet zijn opgenomen, betaalt deze werkgever het enkelvoudig, aangevuld met dubbel vakantiegeld als dat nog niet is uitgekeerd. Daarbovenop komen het enkelvoudig en dubbel vakantiegeld voor de vakantierechten die al zijn opgebouwd voor het daaropvolgende jaar. 

Opgelet: voor arbeiders wordt het enkelvoudig en dubbel vakantiegeld uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of de vakantiekas waarbij je bent aangesloten. In mei of juni ontvangen arbeiders een vakantiecheque met hun enkelvoudig en dubbel vakantiegeld. Verlaat een arbeider je bedrijf of werf je een arbeider aan, dan hoef je dus zelf niets te ondernemen.
 

4. “Ik trad recent in dienst. Waarom krijg ik nauwelijks vakantiegeld en al mijn collega’s wel?”

Bedienden die in de loop van het jaar bij je in dienst zijn gekomen, kregen hun vakantiegeld al uitbetaald op het moment dat ze vertrokken bij hun oude werkgever (zie vraag 3). Het is niet de bedoeling dat ze twee keer vakantiegeld krijgen. Daarom mag je de bedragen op het vakantieattest in mindering brengen van het door jou te betalen vakantiegeld. Daardoor kan het vakantiegeld van nieuwkomers mager uitvallen. Klopt een nieuwe bediende bij je aan met het vakantieattest van de vorige werkgever? Druk hem of haar dan zeker op het hart om het vertrekvakantiegeld niet op te doen.

Je merkt het: bij betaalde vakantie komt veel meer kijken dan je op het eerste gezicht zou denken. Krijg je nog andere prangende vragen over de berekening van het vakantiegeld? Je vindt het antwoord ongetwijfeld in Ella .

  Gemakkelijk de afwezigheden van je medewerkers opvolgen? Met onze selfservice tool kan het gemakkelijk

   Meer weten
   Nicole Meersman

   Nicole Meersman

   Consultant Legal Training

   Nicole behaalde haar diploma “Administratief recht” aan de Provinciale Hogeschool in Brussel. Daarna ging ze aan de slag bij de Stad Brussel waar ze ongeveer 20 jaar actief was op de personeelsdienst. Als zelfstandig consultant heeft ze zich verder ontwikkeld in sociaal juridische topics bij projecten in het kader van verschillende HR opdrachten. Vanaf 2008 werkte ze als perfect tweetalig payroll consulent bij SD Worx waar ze een uitgebreide KMO portefeuille beheerde. Doorheen de jaren groeide ze naar een experten / adviseur rol en stond ze de klanten pro actief bij in hun personeelsbeheer. Het opleiden en het meterschap van collega’s in combinatie met het geven van workshops en opleidingen aan klanten, gaven haar de energie die ze zocht in haar job. De overgang naar het full time trainerschap was dus een kleine stap.