1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Kmo-job index: nog geen jobgroei bij kmo’s

Minder aanwervingen dan andere jaren – negatieve jobevolutie in 2de kwartaal
job growth

Waar SD Worx in andere jaren een kmo-jobgroei vaststelt in de eerste maanden van het jaar, is dit in 2023 niet het geval. Het grootste sociaal secretariaat van België, die meer dan een miljoen lonen in de privésector berekent, waarschuwt voor deze dalende trend in het tweede kwartaal (april tot juni). Vooral de sector Industrie, één van de grootste sectoren in ons land, kent een negatieve jobevolutie, maar bv. ook de ICT en communicatie sector. Kmo’s werven minder aan dan in andere jaren. Dit zijn de nieuwe inzichten uit de longitudinale analyse van SD Worx van de loongegevens van meer dan 18.000 kmo-ondernemers met meer dan 350.000 werknemers over de laatste 4 jaar in de privésector in België:

  • De structurele tewerkstelling bij bestaande kmo-werkgevers vertoont dit jaar nog geen groei (-0,53%), terwijl dit vorig jaar wel al het geval was (+1,25% in juni t.o.v. december). Voor corona (in 2019) ging het zelfs om 2,02% groei.   Ten opzichte van december 2018 stagneert de kmo-jobaangroei rond de 3,0% (wat te vergelijken is met het niveau van midden 2021, terwijl de jobgroei in 2022 uitliep tot 4,2%). 
  • Het gebrek aan groei in arbeidsvolume (in aantal koppen) tussen december 2022 en juni 2023  doet zich voor in de regio’s Wallonië en Vlaanderen (respectievelijk -0,86% en -0,57%); maar niet in Brussel: daar zien we een stagnatie (+0,07%). 
  • Het aandeel werkgevers met contractbeëindigingen (12,8%) in juni is het hoogst van de laatste vier jaar en het aandeel werkgevers met aanwervingen (13,3%) op het laagste punt van de laatste vier jaar.
   Het percentage kmo-jobs dat verloren gaat, is elke maand hoger dan het percentage nieuwe jobs (met uitzondering van februari).
    
   chart

    Evolutie van het arbeidsvolume (aantal koppen) bij Belgische kmo-bedrijven sinds januari 2019 met december 2018 als basismaand

     chart 2
      Annelies Rottiers
      Het is verontrustend dat we nog geen duidelijke groei in jobs zien in het eerste half jaar, zoals in de voorbije jaren. Enerzijds zijn er minder kmo-werkgevers die kunnen aanwerven. Anderzijds blijven we op een hoog niveau qua kmo-contractbeëindigingen. Dit kan te maken hebben met voorzichtigheid omwille van gestegen kosten maar ook dat ze moeilijk de juiste mensen vinden.
      Annelies Rottiers
      Annelies Rottiers, Business Unit Manger Consulting KMO, SD Worx

      Minder kmo’s die aanwerven

      nl1

       Het percentage kmo’s dat aanwerft (12,3%) ligt lager dan in andere jaren, op het niveau van 2019. Dit resulteert in een lagere aangroei in kmo-jobs, namelijk 2,02% in juni.

        NL2

        “Het aantal jobs of arbeidsvolume in kmo’s is vooral negatief in de sector Industrie. Zo goed als de helft van de kmo’s met arbeiders gaven in december al aan dat ze een negatieve impact ondervinden van de automatische loonindexering op hun concurrentiepositie. Ook logistiek (transport en opslag) evolueert de laatste maand negatief. Enkel jobs in kmo’s in de sectoren ‘financiële diensten’, ‘immo’ en ‘gezondheidszorg’ evolueren positief. Ook de horeca is stabiel na de dip van december en januari. Opvallend: ‘informatie en communicatie’, één van de sterkhouders qua kmo-groei,  vertoont momenteel een daling in jobs, net zoals de sector ‘vrije beroepen, wetenschappelijke en technische activiteiten’ die geen verdere groei optekent.” analyseert Annelies Rottiers van SD Worx.

         Contractbeëindigingen

         Het percentage kmo’s met contractbeëindigingen ligt in juni hoger dan in de voorbije vier jaar, nl. op 12,8% (dat is één op achtkmo’s). Het resultaat is dat het percentage jobs dat verloren gaat (2,03%) even hoog is als in 2019: dit is hoger dan de voorbije drie jaar.

          NL3
           NL4
            Annelies Rottiers
            In 2023 is de uitstroom bij kmo elke maand groter dan de instroom (met uitzondering van februari en maart). Het tweede kwartaal vertoont ook deze negatieve trend.
            Annelies Rottiers
            Annelies Rottiers, Business Unit Manger Consulting KMO, SD Worx

            Over de data analyse

            De cijfers zijn gebaseerd op de laatste loonsgegevens van SD Worx, de grootste loonberekenaar van België. De resultaten zijn bijzonder betrouwbaar door de omvang van de steekproef en de databron: ze zijn gebaseerd op werkelijke gegevens van de loonadministratie. De waarden zijn gewogen en representatief voor België, regio en provincies, geslacht en statuut (arbeiders en bedienden). We onderzoeken de structurele tewerkstelling: dit houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. We werken met een uitzonderlijk grote steekproef van dezelfde werkgevers met tewerkstelling sinds eind 2018 en volgen hun tewerkstellingsevolutie gedurende de laatste 4 jaar. Uiteindelijk gaat het om meer dan 18.000 kmo-bedrijven met meer dan 350.000 werknemers. Voor januari t.e.m. mei baseren we ons op 95% van de finale data, aangezien werkgevers beperkte wijzigingen doorvoeren. Voor juni 2023 schatten dat 80% van de data finaal zijn. Dankzij deze panel-methodologie is SD Worx in staat de veranderingen qua arbeidsvolume in de tijd te volgen. Voor de daling en stijging van het aantal aanwervingen en ontslagen werd gekeken naar het arbeidsvolume, uitgedrukt in aantal koppen en niet in voltijds equivalenten. De statistische analyse formuleert inzichten op groepsniveau en is in lijn met de toepasselijke wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We focussen op de tewerkstelling bij bestaande werkgevers en brengen niet de startups en faillissementen in kaart.