1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

De twee grootste HR uitdagingen voor 2022 zijn ‘veerkracht en welzijn’ en ‘aantrekken van talent’

challenges

De HR uitdagingen voor 2022 en komende jaren hebben meer dan ooit te maken met een mensgericht beleid. Het aantrekken van nieuw talent is - samen met ‘veerkracht en welzijn’- de grootste HR uitdaging voor Belgische bedrijven. Iets meer dan vier op de tien Belgische ondernemingen plaatsen het welzijn en de veerkracht van hun werknemers in de top 5 belangrijkste HR uitdagingen. Daarmee staat België op de vierde plaats van de 12 ondervraagde landen. Enkel Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavische landen scoren beter. Dat blijkt uit de jaarlijkse internationale werkgeversenquête ‘The Future of Work and People’ van SD Worx.

Belgische bedrijven zetten welzijn en veerkracht van hun werknemers hoger op hun prioriteitenlijstje dan het Europese gemiddelde (van 40%).

Twee HR-uitdagingen springen eruit voor België voor 2022 en volgende jaren:

  43%

  van de Belgische bedrijven zet ‘veerkracht en welzijn van het personeel’ in hun top 5 van hr-uitdagingen. Samen met “Aantrekken en recruteren van nieuw talent” is dit de belangrijkste HR uitdaging voor de komende jaren in België.

   Met de jaarlijkse werkgeversenquête 'The Future of Work and People' houdt SD Worx de vinger aan de pols bij ondernemers en hr-professionals over hoe zij naar de toekomst kijken. Opvallend is dat er dit jaar een grote aandacht bij HR is voor een mensgericht beleid. Cathy Geerts, Chief HR Officer bij SD Worx verklaart deze wens: "De operationele gevolgen van de eerste covidgolven en de economische onzekerheid zijn aangepakt. Nu is het tijd om weer op groei te focussen. En dat inspireert bedrijven om hun belangrijkste kapitaal opnieuw centraal te stellen: de mensen. Naast welzijn en veerkracht van werknemers, vullen werknemerservaring en -engagement, het aantrekken van nieuw talent, duurzame inzetbaarheid en talentontwikkeling de Europese top 5 aan.”

   De Belgische top vijf ziet er iets anders uit, hoewel ook bij ons de werknemers centraal staan in het HR beleid van werkgevers:

    graph

    Het verschil met vorig jaar is groot. Toen waren bedrijven nog vooral bezig met operationele hr-taken: loonberekening, loonbetaling en hr-dienstverlening aan werknemers werden gezien als hun belangrijkste uitdagingen. Dit jaar ligt de focus meer dan ooit op mensen. Cathy Geerts, Chief HR Officer bij SD Worx verklaart deze shift:"De covidpandemie heeft een zware impact gehad op de manier waarop we ons werk organiseren. Het is niet toevallig dat bedrijven meer tijd en inspanningen investeren in hun belangrijkste kracht: de mensen. Bedrijven geven, meer dan ooit, om hun mensen en dat is hun grootste uitdaging voor volgend jaar."

    Niet dezelfde uitdagingen voor kmo’s en grote bedrijven

    Wanneer we kleine (>50 werknemers) en middelgrote (50 - 249 werknemers) bedrijven vergelijken met grote bedrijven (+250 werknemers), zien we enkele opvallende verschillen. Zo is het coördineren van thuiswerk of een hybride manier van werken een grotere uitdaging voor grotere bedrijven. Bij de kleinste bedrijven staat thuiswerk bij 28,5% van de bedrijven in de top 5. Bij de grootste bedrijven gaat dit over 40,1%. Ook het aantrekken en aanwerven van talent is een grotere uitdaging naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt (bij 38,5% van de kleinste bedrijven in de top 5 ten opzichte van 50,1% in de grootsten).

    Enkel 'welzijn en veerkracht van het personeel' scoort hoger op de lijst met hr-uitdagingen van kmo's.

     graph

     Welzijn is voor de helft (48,5%) van de kleine kmo’s top 5 uitdaging, ten opzichte van respectievelijk 39,4% (middelgrote bedrijven) en 36,3% (grote bedrijven).

     Hoe kleiner het bedrijf, hoe makkelijker het is om het overzicht te bewaren en flexibel te reageren rond thuiswerk. In grotere bedrijven merken we dezelfde focus op mensen, maar met andere accenten: zowel de organisatie van telewerken en hybride werken als het aantrekken van nieuw talent staan in de top 5 van hr-uitdagingen. We zien ook meer personeelsverloop in grote ondernemingen, wat verklaart waarom de war for talent als een van hun topuitdagingen wordt gezien", voegt Cathy Geerts eraan toe.

     Opvallende internationale verschillen

     Ook internationaal is de focus op mensen voor alle twaalf ondervraagde landen merkbaar, met 'welzijn en veerkracht van het personeel' dat in de helft van de onderzochte landen bovenaan staat. In België staat enkel het aantrekken en aanwerven van nieuw talent op gelijke hoogte als het welzijn van het personeel, net als in Frankrijk. Britse bedrijven vinden personeelsretentie en -verloop dan weer de meest uitdagende hr-taak voor de komende jaren. Duitse bedrijven maken zich zorgen over de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

      graph

      Gelukkig, gezond, productief

      "Om de veerkracht van een organisatie te vergroten en echte waarde te creëren, beseffen bedrijfsleiders dat ze rechtstreekse contacten moeten leggen met hun werknemers die niet oppervlakkig blijven ", vat Cathy Geerts samen. "Naarmate werknemers hun loopbaan steeds meer in eigen handen nemen, kiezen ze voor een gezonde balans tussen werk en privéleven. Vandaar de focus op mensen in de huidige hr-uitdagingen. Wie gelukkige, productieve en gezonde werknemers kan garanderen, heeft de sleutel tot langetermijnsucces en behoudt zijn getalenteerde werknemers."

      Meer weten? Download ons gratis e-book 'Top 10 HR challenges for 2022 (and how to overcome them)'.

      Over de werkgeversenquête

      De online enquête 'The Future of Work and People in Europe 2021’ werd in juni 2021 gehouden. In 12 Europese landen (België, Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje, Ierland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Polen, het VK en Scandinavië) heeft SD Worx in de loop van enkele weken bijna 3.000 bedrijven weten te bereiken. De deelnemers varieerden van kleine bedrijven (minder dan 100 werknemers) tot grote ondernemingen (meer dan 1.000 werknemers) en vertegenwoordigen alle vier de economische sectoren.