1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

SD Worx blijft groeien en boekt sterke financiële resultaten in de eerste helft van 2021

SD Worx, de toonaangevende Europese provider van hr- en payrolldiensten, realiseerde in de eerste helft van 2021 een geconsolideerde omzet van 402,7 miljoen euro (+ 11,1% ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar) en een genormaliseerde EBITDA van 64,3 miljoen euro (+ 16,5% ten opzichte van de eerste helft van 2020). Dankzij de positieve resultaten kan SD Worx verder investeren in zijn groeiambitie.

“SD Worx People Solutions, ons traditionele payroll- en hr-segment, heeft over het algemeen positieve resultaten geboekt”, zegt Filip Dierckx, voorzitter van de raad van bestuur van SD Worx. "SD Worx People Solutions zag zijn omzet en genormaliseerde EBITDA stijgen met respectievelijk 8,2% en 16,0%. Op vergelijkbare basis blijft de omzet jaar na jaar stijgen, 4,0% ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar en 5,6% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019, het jaar vóór de coronacrisis. SD Worx Staffing & Career Solutions, ons segment dat focust op flexibel werken, deed het vorig jaar minder goed vanwege de coronacrisis. Nu groeit het met meer dan 19% in omzet naar 117,0 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar, wat ons bijna op het niveau van 2019 brengt. Onze genormaliseerde EBITDA voor deze entiteit steeg aanzienlijk tot 3,1 miljoen euro in de eerste zes maanden van dit jaar, ten opzichte van 2,3 miljoen euro dezelfde periode vorig jaar. De heropleving van de economie en de arbeidsmarkt na de coronapandemie is ook goed nieuws voor onze klanten en hun groeiambitie. We ondersteunen hen met ons aanbod aan innovatieve technologie en gespecialiseerde consultancy." "Onze geconsolideerde genormaliseerde EBITDA steeg tot 64,3 miljoen euro, een sterke operationele cashflow die ons de middelen biedt om verder te investeren in onze groeistrategie en ons aanbod aan onze klanten", zegt Kobe Verdonck, CEO van SD Worx. "Eerder dit jaar kondigden we de overnames aan van Aditro, marktleider in payroll in Scandinavië, en van launch!, gespecialiseerd in hr-cloudsoftware. Deze presteren ook goed. Bovendien hebben we dit jaar kantoren geopend in Polen en Spanje en blijven we op zoek naar verdere geografische uitbreiding in Zuid- en Oost-Europa. Met onze internationale aanwezigheid helpen we onze klanten met lokale expertise en een volledig hr-aanbod, waar ze ook ondernemen."

FINANCIËLE RESULTATEN

Vanaf nu, en in lijn met de internationalisering van de groep, rapporteert SD Worx zijn financiële resultaten volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS) in plaats van de algemene boekhoudregels in België (BE GAAP). Dit heeft een impact op de gerapporteerde resultaten. Om de cijfers te kunnen vergelijken, worden de cijfers van voorgaande perioden omgerekend naar de internationale standaarden.

  Financiël rapport
   RESULTATEN PER SEGMENT
   Resulaten per segment

   VERDERE INFORMATIE OVER HET NETTORESULTAAT

   Eenmalige kosten

   De herstructureringskosten en integratiekosten bedragen 1,6 miljoen euro en zijn gestegen met 0,4 miljoen euro in vergelijking met 30 juni 2020, voornamelijk als gevolg van het groeiplan in het Verenigd Koninkrijk en van de kosten voor de integratie van Aditro binnen SD Worx.

   Door de overname van Aditro en launch! in het eerste halfjaar van 2021 zijn de overname- en transactiekosten met 1,4 miljoen euro gestegen tot 1,7 miljoen euro.

   De kosten van niet-gecommitteerde aandelenplannen voor het groepsmanagement zijn stabiel gebleven omdat de kosten gelijkmatig worden verdeeld over de vesting periode van de plannen.

   Per 30 juni 2020 werd een bijzondere waardevermindering van goodwill ten bedrage van 8,8 miljoen euro opgetekend in het segment Staffing & Career Solutions. De COVID-19-pandemie heeft de hele staffingsector sterk geraakt, zeker tijdens de eerste lockdownperiode in België en Nederland. Het management heeft dit beschouwd als een indicatie van risico op een bijzondere waardevermindering met een voorzichtige aanpassing van de bedrijfswaardeberekening als gevolg.

   Het verlies van 1,1 miljoen euro uit afstoting van materiële zaken en activa per 30 juni 2020 verwijst naar de sluiting van verschillende kantoren als gevolg van de integratie van kantoorlocaties van Staffing & Career Solutions en People Solutions.

   Afschrijvingen

   De afschrijvingen op materiële en immateriële activa ten belope van 21,3 miljoen euro werden per 30 juni 2021 geboekt en houden voornamelijk verband met de investeringen van de groep in digitale oplossingen en de afschrijving van geleasede activa, zoals gehuurde gebouwen en bedrijfswagens.

   Financiële resultaten

   Het financieel resultaat per 30 juni 2021 bedraagt -3,1 miljoen euro, voornamelijk toe te schrijven aan de interestkosten van de achtergestelde obligatie van 80 miljoen euro uitgegeven in juni 2019, de beschikbare kredietfaciliteit van 125,0 miljoen euro en de financiële lasten op leaseverplichtingen.

   Het financieel resultaat verbeterde met 2,3 miljoen euro ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020, wat voornamelijk het gevolg is van het verlies dat werd geboekt per 30 juni 2020 op de verkoop van de cashbeleggingen van de groep in financiële activa die in discretionair beheer werden gehouden.

   Belastingen

   De fiscale lasten zijn per 30 juni 2021 met 3,0 miljoen euro gestegen tot 11,4 miljoen euro, voornamelijk door een hoger belastbaar resultaat.

   Nettoresultaat

   Het nettoresultaat van 24,1 miljoen euro, is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar aanzienlijk gestegen vanwege de hierboven vermelde stijging van het bedrijfsresultaat en het gestegen financieel resultaat.