1. Home>
  2. SD Worx>
  3. Pers>

SD Worx Holding NV kondigt de vervroegde afsluiting van haar openbaar aanbod tot inschrijving op obligaties aan

1200pexels-mikhail-nilov-8297031_1200x800

SD Worx Holding NV (de “Emittent”), met maatschappelijke zetel te Antwerpen (België), kondigt de succesvolle plaatsing aan van obligaties met looptijd tot 2026 (de “Obligaties”). Aangezien de geboekte inschrijvingen voor de Obligatie-uitgifte het maximumbedrag van het aanbod hebben bereikt, namelijk €80 miljoen, werd de inschrijvingsperiode vandaag om 17.30u. vroegtijdig afgesloten. De uitgifte is een groot succes en werd bijna drie keer overingeschreven.

De Obligaties zullen op 11 juni 2019 worden uitgegeven en voor verhandeling worden toegelaten op Euronext Growth Brussels (ISIN Code BE0002655364). De Obligaties zullen een coupon hebben van 3,80% per jaar, uitbetaald op 11 juni van elk jaar, startend op 11 juni 2020 tot en met de eindvervaldag op 11 juni 2026.

Filip Dierckx, Voorzitter van de raad van bestuur van SD Worx Holding NV, over de uitgifte: “We willen de beleggers bedanken voor het vertrouwen dat ze ons hebben gegeven en kijken vol vertrouwen uit naar de toekomst. We zijn een gezond bedrijf dat zich aanpast aan een markt die volop in verandering is. Met extra schuldfinanciering kunnen we ons internationale groeiverhaal verderzetten, met inbegrip van eventuele overnames, het maximaal inzetten op de digitale transformatie en het verder investeren in onze producten en dienstverlening voor onze klanten.”

Belfius Bank, BNP Paribas Fortis en KBC Bank treden op als Joint Bookrunners en Belfius treedt op als Global Coordinator en agent. De Emittent werd geadviseerd door Freshfields Bruckhaus Deringer LLP en de Joint Bookrunners werden geadviseerd door White & Case LLP.

Dit bericht moet samen worden gelezen met het Prospectus dd. 21 mei 2019, dat werd goedgekeurd door de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op dezelfde dag, en dat beschikbaar is op de websites van de FSMA (https://www.fsma.be/en/prospectus-ems), de Emittent (Investor relations), Belfius (www.belfius.be/sdworx2019), BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/emissies) en KBC Bank (www.kbc.be/sdworx).

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
Nils De Bremaeker
+32 3 220 28 11
nils.debremaeker@sdworx.com
 

BELANGRIJKE INFORMATIE

DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR ZULKE VERSPREIDING VERBODEN IS ONDER TOEPASSELIJK RECHT.

Deze mededeling vormt geen aanbod tot verkoop of tot inschrijving van effecten, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten of inschrijving van effecten, en er zal geen verkoop van effecten of inschrijving van effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin zulk aanbod, uitnodiging, verkoop of inschrijving onwettig zou zijn zonder voorafgaandelijke registratie of kwalificatie onder de financiële wetgeving van zulk rechtsgebied.

De uitgifte, inschrijving op of aankoop van effecten is onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. Personen die in het bezit zouden zijn van dit bericht of van Obligaties dienen zich te informeren over deze beperkingen in verband met de verspreiding van het Prospectus en het aanbod en de verkoop van de Obligaties, en ze na te leven. De Emittent is niet aansprakelijk in het geval dat deze beperkingen worden overtreden door enige persoon.

Er wordt geen openbaar aanbod gedaan van enige effecten, waarnaar wordt verwezen in dit document, in de Verenigde Staten. De effecten waarnaar wordt verwezen in dit document zijn niet, en zullen niet, worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”) of bij enige andere toezichthouder op effecten van enige staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten. De effecten, waarnaar wordt verwezen in dit document, zullen enkel worden aangeboden en verkocht aan personen buiten de Verenigde Staten op basis van Regulation S van de Securities Act (“Regulation S”) en mogen op geen enkele manier worden aangeboden, verkocht of geleverd op enige andere manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, binnen de Verenigde Staten of aan, of voor rekening van, personen uit de Verenigde Staten (zoals gedefinieerd in Regulation S), behalve op grond van een vrijstelling van, of in het kader van een transactie die niet onderworpen is aan de registratievereisten van de Securities Act en toepasselijke staatswetten.

De effecten waarnaar in dit document wordt verwezen werden niet goedgekeurd of afgekeurd door de SEC, enige andere toezichthouder op effecten van enige staat of andere toezichthoudende overheid van de Verenigde Staten, noch hebben dergelijke autoriteiten de gepastheid van dit voorgestelde aanbod of de adequaatheid of accuraatheid van dit document beoordeeld. Elke stelling die het tegendeel zou beweren maakt een strafrechtelijk misdrijf uit in de Verenigde Staten.

Dit document is geen aanbiedingsdocument of prospectus in verband met een aanbieding van effecten door de Emittent. Beleggers mogen noch een aanbod aanvaarden van effecten waarvan sprake in dit document noch deze verwerven tenzij ze dit doen op grond van informatie vervat in het Prospectus.