1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Ouderschapsverlof stijgt sterk t.o.v. vorig jaar

Grootste stijging in West-Vlaanderen, gevolgd door Limburg, Oost-Vlaanderen en Brussel
First Steps Towards GDPR Compliance

De opname van het ouderschapsverlof neemt in corona-tijden sterk toe: vanaf mei ging het aantal medewerkers met ouderschapsverlof met een sterke sprong vooruit: in mei met +21% en in juni nog eens met +5% in Vlaanderen ten opzichte van de voorgaande maand. Eind juni noteert HR-dienstenverlener SD Worx bijna 35% meer ouders in ouderschapsverlof (ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar), al zijn er regionale verschillen: de grootste stijging t.o.v. vorig jaar doet zich voor in West-Vlaanderen, gevolgd door Limburg, Oost-Vlaanderen en Brussel. Dit zijn relatief gezien de grootste gebruikers in Vlaanderen, met Limburg op kop.

Meer dan een derde meer ouders in ouderschapsverlof

De RVA noteert in de maand mei al een kwart meer personen met (betaald) ouderschapsverlof, vooral in het gebruik van het 1/5de en het halftijds ouderschapsverlof. De stijging is grotendeels toe te schrijven aan de invoering van het corona-ouderschapsverlof.

Geert Vermeir van het kenniscentrum van SD Worx: “Sinds de invoering van het corona-ouderschapsverlof in mei maakt het betaald ouderschapsverlof een serieuze sprong. Eind juni ligt het aantal gebruikers van ouderschapsverlof meer dan 30% hoger dan in juni vorig jaar. Het verschil is toe te schrijven aan het corona-ouderschapsverlof, dat beschikbaar is sinds mei als 1/5de en 1/2de onderbreking. Ondertussen is ook een volledige schorsing mogelijk, maar enkel voor ouders van kinderen met een beperking of alleenstaande ouders. De voorwaarde dat de werkgever akkoord moet gaan, vormt duidelijk geen drempel. Werkgevers hebben begrip voor werknemers met jonge kinderen en stellen zich flexibel op.”

Grootste stijging in West-Vlaanderen

De stijging doet zich voor in alle Vlaamse provincies sinds begin 2020. De grootste stijging t.o.v. vorig jaar doet zich voor in West-Vlaanderen, gevolgd door Limburg, Oost-Vlaanderen en Brussel. Deze eerste drie provincies zijn eind juni relatief gezien (ten opzichte van de werknemerspopulatie) de grootste gebruikers van ouderschapsverlof, al zijn de verschillen beperkt. In absolute cijfers tellen Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Brussel de meeste ouders in ouderschapsverlof, maar Antwerpen en Oost-Vlaanderen tellen ook het hoogst aantal actieve werknemers.

Werknemers met ouderschapsverlof: procentuele wijziging 2020 t.o.v. dezelfde maand 2019

  Ouderschapsverlof stijgt sterk t.o.v. vorig jaar
   Ouderschapsverlof stijgt sterk t.o.v. vorig jaar

   Juli en augustus altijd topmaanden voor het ouderschapsverlof

   In juli en augustus is er elk jaar een piek, omwille van de opname van het volledig ouderschapsverlof: dat is wanneer de werknemer de prestaties volledig schorst. De minimumduur bij opname was in 2018 nog één maand; nu kan dit in weken. Sinds 1 juni 2019 zijn er twee nieuwe mogelijkheden (mits de werkgever akkoord gaat):

   • Ook 1/10de ouderschapsverlof te nemen (bijvoorbeeld elke woensdagnamiddag, of één dag om de twee weken –bv. bij co-ouderschap);
   • Voltijds en halftijds ouderschapsverlof in kortere delen : tot 2018 was de minimumtermijn respectievelijk 1 maand (volledig) of 2 maand (halftijds), sinds 2019 is dat 1 week of 1 maand.

   Sinds mei 2020 bestaat er parallel ook een corona-ouderschapsverlof, met een federale uitkering die 25 procent hoger ligt dan bij het gewone ouderschapsverlof (50% voor alleenstaande ouders of ouders met een gehandicapt kind). Deze hogere uitkering is echter niet verenigbaar met een Vlaamse aanmoedigingspremie. De dagen corona-ouderschapsverlof gaan niet af van de beschikbare korf ‘gewoon ouderschapsverlof’; ze komen er extra bovenop. Maar corona ouderschapsverlof vereist wel een toestemming van de werkgever.

   Het gewone ouderschapsverlof toch vaak financieel interessanter voor (Vlaamse) werknemer

   Geert Vermeir van het kenniscentrum van SD Worx: “Wie kiest voor het ‘gewone’ ouderschapsverlof kan wel nog de Vlaamse aanmoedigingspremie krijgen. Bij het corona-ouderschapsverlof is dat niet het geval. Een concreet voorbeeld: een samenwonende Vlaamse werknemer die 1/5de vermindert, krijgt federaal en Vlaams samen 180 euro, in corona-ouderschapsverlof slechts 150 euro per maand. Let op: voor een voltijds ouderschapsverlof is de corona-uitkering dan weer hoger dan bij de gewone variant. Maar voltijds corona-ouderschapsverlof kan enkel voor ouders van een kind met een beperking of alleenstaande ouders. Werknemers informeren zich dus best goed vooraleer een keuze te maken.”

   De opname van één vijfde ouderschapsverlof heeft al jaren het meeste succes behalve in de maanden juli en augustus (zie ook persbericht juli 2019).