1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Volledig ouderschapsverlof piekt vooral in augustus

Grootste toename bij mannen maar 1/5 vermindering blijft meest populaire vorm van ouderschapsverlof
pexels-emma-bauso-2253879_1200x801

Augustus is de topmaand qua ouderschapsverlof. Velen nemen dan één maand onafgebroken ouderschapsverlof. Vooral mannen vinden versneld hun weg naar het volledig ouderschapsverlof, stelt hr-dienstverlener SD Worx vast op basis van cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) van 2018. Het grootste succes in het totaal is nog steeds de vermindering met één vijfde. Volgens SD Worx is dit omdat de impact op het inkomen bij deze formule het laagst is. In de zomer kent de onderbreking met één vijfde een beperkte terugval.

Juli en augustus vaker volledig ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof kent zowel bij mannen als bij vrouwen een piek in de maanden juli en augustus. Deze piek is het meest zichtbaar bij het volledige ouderschapsverlof: dat is wanneer de werknemer de prestaties volledig schorst. De minimumduur bij opname was in 2018 nog één maand.  Sinds juni 2019 is het ook mogelijk om voltijds ouderschapsverlof op te nemen in weken, mits de werkgever daarmee akkoord gaat. Gemiddeld namen in 2018 tweemaal zoveel mensen volledig ouderschapsverlof in juli en 2,5 keer zoveel in augustus tegenover de andere maanden van het jaar. Wat opvalt is dat deze piek het grootst is bij de mannen: in juli zijn er driemaal zoveel mannen; in augustus zelfs viermaal meer mannen met volledig ouderschapsverlof.

  ouderschapsverlof-nl-1_1200x708

  Bron: RVA 2018 -Ouderschapsverlof met uitkeringen

  Bij de mannen zien we de meesten in de leeftijd van 30 tot 45, met een piek tussen 35-40 jaar. Bij de vrouwen ligt de piek tussen 30 -40 jaar met de nadruk op 30-35 jaar.

  Vrouwen aan kop, maar versnelde stijging bij de mannen

  Volledig ouderschapsverlof groeit sinds 2010 dubbel zo hard bij mannen, vergeleken met de vrouwen. Na vergelijking van de cijfers 2010 met 2018 zien we dat in de topmaanden juli en augustus het volledig ouderschapsverlof bij mannen gestegen is met een factor drie; bij vrouwen met een factor 1,5 tot 1,7.

   ouderschapsvelof-nl-2_1200x271

   Kim van Loo van SD Worx is zo’n papa die in juli bewust voor een volledige maand ouderschapsverlof kiest:

   “Voor mij is zo een volledige maand ouderschapsverlof heel belangrijk. Als je er vier volledige weken uit bent, dan heb je weer alle prioriteiten goed op een rijtje; de tijd met het gezin en de kinderen laadt me helemaal op. Deze periode van volledige ‘deconnectie’ van het werk, helpt me om de rest van het jaar meer energie te hebben. Hierdoor heb ik ook een extra snipperdag gedurende het jaar, om er te zijn voor het gezin en meer speling te hebben voor de kinderen.”

   Zijn er verschillen tussen sectoren?

   Geert Vermeir van het Kenniscentrum van SD Worx: “Het recht op thematisch verlof (waar ouderschapsverlof toe behoort) is voor elke werknemer hetzelfde, ongeacht de sector. Dezelfde mogelijkheden, dezelfde voorwaarden en dezelfde uitkering. Toch is ouderschapsverlof, net als tijdskrediet, in sommige sectoren populairder dan in andere. Zo bijvoorbeeld in sectoren waar meer vrouwelijke werknemers zijn, zoals de zorgsector. We zien immers dat vrouwen nog steeds de meerderheid uitmaken als het gaat om opname van tijdskrediet en ouderschapsverlof.”

   Het succes van de één vijfde vermindering

   Vermindering met 1/5de is de meest populaire vorm van ouderschapsverlof: in 2018 goed voor 64% van alle uitkeringen. Een op vijf (20%) gaat voor een halftijdse onderbreking en 15% voor de volledige onderbreking met uitkeringen.

    ouderschapsverlof-nl-3_1200x624

    Bron : RVA 2018 - Ouderschapsverlof met uitkeringen

    Geert Vermeir van SD Worx: “Het succes van de 1/5de vermindering ligt vooral aan de beperkte impact op het inkomen; het loon blijft 4/5de, en daarbij komt de RVA uitkering. Iemand die samenwoont (jonger dan 50) krijgt bijvoorbeeld in 1/5de ouderschapsverlof een uitkering van €117,34 netto per maand. Bij halftijdse onderbreking in ouderschapsverlof halveert je loon en past de RVA voor een samenwonende (jonger dan 50) €345,85 netto bij. Voor werknemers die in het Vlaams Gewest werken, kan daar nog een Vlaamse aanmoedigingspremie bij komen.”

    Kristof Duran van SD Worx: “Voor mij is de 4/5e werkweek dankzij mijn ouderschapsverlof de ideale manier om mee in te staan voor het gezin en het huishouden, in combinatie met een gezondere work-life balans voor mezelf. Ik neem nu deze regeling tijdens het schooljaar. Tijdens de zomermaanden is mijn partner thuis (als leerkracht), en is het dus minder noodzakelijk om er structureel te zijn tijdens de zomer. Tijdens de zomervakantie nemen we ook een langere gezinsvakantie.”

    Extra mogelijkheden sinds 1 juni

    Geert Vermeir vervolgt: “Er zijn twee nieuwigheden ingegaan vanaf 1/6/2019 – die evenwel enkel met toestemming van de werkgever kunnen aanvatten:

    • de mogelijkheid om, naast volledig, halftijds en 1/5de, nu ook 1/10de ouderschapsverlof te nemen (bijvoorbeeld elke woensdagnamiddag, of één dag om de twee weken – handig bij co-ouderschap);
    • de mogelijkheid om voltijds en halftijds ouderschapsverlof in kortere delen op te nemen.  Tot 2018 was de minimumtermijn respectievelijk 1 maand (volledig) of 2 maand (halftijds), sinds kort is dat 1 week of 1 maand.”