1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Bijna twee keer zoveel contractbeëindigingen als aanwervingen bij kmo’s

Jobverlies al merkbaar eind juni–nauwelijks sectoren en regio’s gespaard
Why ‘hard-headed HR bosses’ need one version of the truth

Antwerpen, 24 juli 2020 – Hoewel er tekenen van herstel merkbaar zijn bij kmo’s, gaande van minder tijdelijke werkloosheid, tot gestegen aanwervingsintenties als het verwachte werkvolume tot eind september – zie SD Worx persbericht), schat SD Worx het effectief jobverlies bij kmo (tot 250 medewerkers) eind juni op 2,9% in Vlaanderen en 2,4% in Brussel ten opzicht van eind maart. Er gaan meer jobs verloren dan dat er nieuwe worden gecreëerd. Voor elke baan die wordt gecreëerd, gaan er 2,7 banen verloren (terwijl voor corona de trend omgekeerd was). Dit zijn nieuwe inzichten uit een steekproef bij HR-dienstenverlener SD Worx bij 26.000 kmo’s met bijna 350.000 werknemers.

Jobverlies in kmo enkel beperkt in Oost-Vlaanderen

Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx, “Alleen de kmo’s in Oost-Vlaanderen kunnen de schade voorlopig beperken: in deze provincie tekende het kleinste jobverlies zich op (0,9% of minder dan 1 %). Limburg en Antwerpen verloren procentueel het meeste kmo- jobs met resp. 4,6% en 3,5% netto verlies. De sectoren met het grootste jobverlies in het tweede kwartaal zijn: de horeca (-7,4%), bouw (-8,1%) en transport en opslag (-4,7%). Vooral de kmo’s in Brussel delen daar in de klappen (-9,0% horeca en -12,0% voor transport). In Vlaanderen is de zwaarste daling te merken in de bouw (-9,1%). Sectoren met status-quo in België zijn: immo (-0,04%), informatie & communicatie (-0,5%) en gezondheidszorg en sociaal werk (-0,8%). De enige uitzondering op de regel is de immosector in Vlaanderen, met een stijging van 0,85%. Ook de administratieve dienstensector (0,0%), (private) onderwijssector (-0,38%) en gezondheidszorg (-0,5%) houden goed stand in Vlaanderen,”  aldus Annelies Rottiers.

Eén op de acht kmo’s wierf aan eind juni

Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx, duidt de cijfers: “Zowel in Vlaanderen als in  Brussel is er eind juni jobcreatie bij ongeveer één op acht kmo’s ( 13,4%); terwijl dit vorig jaar eind juni nog resp. 19,0% en 21,1% was.  Ook eind maart wierf nog een vijfde van alle kmo’s aan. Vanaf april is er een sterke daling. Het tweede kwartaal zette een derde minder kmo’s aan om vacatures in te vullen.” 

Bijna een op de vier kmo’s kreeg te maken met contractbeëindiging

Bijna het dubbele kreeg dan weer te maken met ontslag (zowel vanwege de werkgever of de werknemer). In Brussel loopt dit in juni op tot 26%, terwijl dit vorig jaar nog 21% was. In Vlaanderen is het in juni 2020 21%, terwijl het vorig jaar nog 16% was, een verschil van 5%. 

Annelies Rottiers bij SD Worx vervolgt: “Vooral productie-omgevingen zien zich genoodzaakt tot ontslag. In Brussel is het jobverlies bij arbeiders dubbel zo hoog dan bij bedienden (-4,7% t.o.v. -2,4%), in Vlaanderen is dit meer dan drie keer zo hoog (-5,6% t.o.v. -1,4%), terwijl er vorig jaar zelfs een kleine stijging was in Vlaanderen in die periode (+0,7%). In Brussel was er in 2019 ook een daling maar die was minder groot (-1,4%). In Limburg en Vlaams-Brabant is het jobverlies bij arbeiders t.o.v. eind maart dit jaar zelfs hoger dan 7%.“

Over het onderzoek

De cijfers zijn gebaseerd op de laatste loonsgegevens van de grootste loonberekenaar van België. Voor kmo’s is er een steekproef genomen van werkgevers met tewerkstelling op het einde van het eerste en tweede kwartaal van 2020. Uiteindelijk gaat het om 26.000 kmo’s met bijna 350.000 werknemers. Voor de daling en stijging van het aantal aanwervingen en ontslagen werd gekeken naar het arbeidsvolume, uitgedrukt in voltijds equivalenten. We focussen op de tewerkstelling bij bestaande werkgevers en brengen niet de startups en faillissementen in kaart.

  Bijna twee keer zoveel contractbeëindigingen als aanwervingen bij kmo’s

   Voor meer informatie kunt u terecht bij:

   Eva De Schryver, verantwoordelijke persrelaties België

   Eva.deschryver@sdworx.com

   Tel +32 496 02 67 08