1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Zomerse aanwervingsplannen van kmo’s in de lift

Vooral bij Waalse kmo’s sterke stijging na verkiezingen (en lage ontslagintentie)
PR01072024_1200x800

Kmo’s (tot 250 werknemers) zien hun aanwervingsplannen voor het derde kwartaal van 2024 opnieuw positiever in, in vergelijking met vorige kwartalen. Tussen juli en september van dit jaar wil 38,1% van de Belgische kmo’s personeel aanwerven, terwijl dit in maart nog 35,8% was. Vooral in Wallonië zien we een opvallende stijging: 46,0% van de kmo’s denkt aan aanwerven in het derde kwartaal. De ontslagintenties zijn er ook erg laag nl. slechts 5% denkt aan ontslaan. Dit zijn de eerste inzichten op basis van een bevraging bij 670 kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken naar hun tewerkstellingsplannen van het derde kwartaal, die doorging net na de verkiezingen in België in juni.

  Sterke stijging van de aanwervingsintenties bij Waalse kmo’s

  Na twee kwartalen van stagnatie stijgt in juni 2024 de tewerkstellingsintentie van 35,8% naar 38,1%. Dit is een relatief grote stijging. Het is van de periode mei-juni 2022 geleden dat dit niveau werd gehaald. Er zijn duidelijke verschillen tussen de drie gewesten. Vooral de kmo’s in Wallonië springen eruit met bijna de helft (46%) dat aan aanwerven denkt. In Vlaanderen en Brussel gaat het gemiddeld om 35% van de kmo’s met aanwervingsplannen. Voor deze twee regio’s is dit een lichte terugval ten opzichte van vorig kwartaal. 

  Annelies Rottiers, kmo-adviseur van SD Worx: “Waalse kmo’s tonen zich opvallend positiever na de verkiezingen in hun tewerkstellingsplannen: huw rekruteringsintenties liggen op hoogste niveau (sinds het begin van de meting in september 2010) en hun ontslagintenties zijn laag.”  De specialist duidt: “Kmo’s in Wallonië (61,1%) zeggen meer recente vacatures te hebben dan Brussel (48,5%) en Vlaanderen (54,2%). Dit is wel bijzonder want in het algemeen zien we wel een trend naar langer openstaande vacatures. Het aandeel van lang openstaande vacatures (44,0%) stijgt sterk (37,1%) sinds vorig kwartaal. Kmo’s in Wallonië geven ook meer aan dat het om knelpuntberoepen gaat, nl. twee op de drie (62,0%) t.o.v. minder dan de helft (47,2%) in Brussel. Het is niet gemakkelijk vacatures in te vullen.”

   Laagste ontslagintentie in Wallonië

   Daarnaast is er nog positief nieuws voor Wallonië: kmo’s in Wallonië hebben lagere ontslagplannen: met 5% scoren de Waalse kmo’s het laagst, in vergelijking met Brussel (14,4%) en Vlaanderen (14,2%).

   In algemeen zien we een licht dalende trend (van 12,9% naar 11,5%). Bovendien is 41,0% van de kmo’s die plannen personeel te ontslaan, van plan om dit personeelslid ook te vervangen. Ook dat is beter dan vorig kwartaal: toen was slechts 28,5% van plan deze persoon te vervangen. De daling van de ontslagplannen in Wallonië is opvallend en is vergelijkbaar met de daling in ontslagplannen in de eerste helft van 2021 (heropleving na coronadip).” 

     Annelies Rottiers van SD Worx: “40% van de Waalse kmo’s geeft aan dat het politieke klimaat hun tewerkstellingsintentie beïnvloedt. Bij de Vlaamse kmo’s is dat het geval voor een op de drie kmo’s en voor de Brusselse speelt dit slechts bij kwart (24%)” 

     Over de studie

     In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 57e keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Hieraan namen 670 bedrijven van 1 - 250 werknemers deel tussen11 juni en 21 juni 2024. Het betreft een online bevraging van de kmo’s in België aan de hand van een representatieve steekproef waarbij het onderzoeksbureau DataD.be de respondenten via e-mail aanspreekt. De studie wordt ieder kwartaal herhaald. Er wordt gewogen volgens regio en organisatiegrootte in functie van de populatie van kmo’s. De resultaten zijn representatief voor alle kmo’s in België. De wegingen voor Vlaanderen en Brussel zijn nooit groter dan twee. Voor de volledige steekproef van 670 kmo’s bedraagt de foutenmarge 3,78% (betrouwbaarheidsinterval van 95%).