1. Home>
 2. SD Worx>
 3. Pers>

Eerste positief signaal: gewerkte dagen even stabiel

Deze sectoren blijven aan het werk. Deze sectoren zijn meest getroffen
5 things people get wrong about HR

Sinds vorige week (30 en 31 maart) is er opnieuw een lichte stijging van gewerkte dagen waargenomen, na een hevige terugval in maart. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van HR-dienstverlener SD Worx, die bijna één derde van de lonen in de privésector verwerkt. De helft van onze sectoren kan 50% gewerkte dagen aanhouden. Slecht één op zes (16%) behoudt meer dan 80%. De meest actieve sectoren behoren tot de cruciale sectoren en essentiële diensten, alsook apothekers. De meest getroffen sectoren hebben te maken met verplichte sluiting of problemen bij social distancing, zoals kappers, horeca maar ook garages en kledingszaken.

SD Worx bekijkt deze maand1 hoe het percentage ‘gewerkte dagen’ evolueert van week tot week. Sinds week 12 zijn er sectoren die in het rood gaan, met minder dan 50% gewerkte dagen. Zeker als je vergelijkt met week 10 (2 maart, de week na de krokusvakantie), toen meer dan de helft van alle sectoren (56%) boven de 80% gewerkte dagen zat. In week 14 neemt het aandeel met minder dan 20% gewerkte dagen toe, maar het aandeel boven de 80% vergroot ook lichtjes.

  Eerste positief signaal gewerkte dagen even stabiel_1

  Opnieuw lichte stijging of stabilisering van gewerkte dagen 

  Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx: “In de maand maart zien we hoe onze tewerkstelling een duik neemt in week 12 (week van 16 maart) en 13 (week van 23 maart), toen de bijkomende regeringsmaatregelen van 18 maart van kracht werden. Week 9 betreft de krokusvakantie; in week 10 hernam de tewerkstelling. Sinds vorige week (week 14) zien we opnieuw een lichte stijging of stabilisering. We hopen dat dit eerste signaal zich verder doorzet. Meest getroffen zijn de arbeiders die terugvielen op minder dan 40% gewerkte dagen in week 13; bij de bedienden werd ook in week 13 het dal bereikt met een gemiddelde van 70% gewerkte dagen.”

  Evolutie percentage gewerkte dagen in maart 2020

   Eerste positief signaal gewerkte dagen even stabiel_2

   Meest actieve sectoren vandaag

   Eén op zes (16%) sectoren slaagt erin om meer dan 80% gewerkte dagen te behouden in de laatste week van maart. Het gaat enerzijds om cruciale sectoren en essentiële diensten zoals de nutsvoorzieningen, banken, verzekeringen, petroleumsector en voeding (op 85% of meer). We zien ook de uitzonderingen op de algemene sluiting van winkels terugkomen zoals de apotheken (85%).

   “Vooral sectoren met veel bedienden slagen erin te blijven werken, dankzij telewerk of sectoren die social distancing kunnen toepassen. Daarnaast valt op dat de zorgsector, met ziekenhuizen, woonzorgcentra en thuisverpleging, erin slaagt om vorige week 71% gewerkte dagen te presteren, hoewel ze onder druk staan. Er is een verschil tussen de ziekenhuizen (75%), de woonzorgcentra (68%) en de thuisverpleging (67%),” duidt Annelies Rottiers.

   Top 10 sectoren met hoogste % gewerkte dagen in week 14

    Eerste positief signaal gewerkte dagen even stabiel_3

    Meest getroffen sectoren momenteel

    “Bij de meest getroffen sectoren zijn enerzijds de sectoren die verplicht moesten sluiten, zoals de horeca, of te maken krijgen met toeleveringsproblemen of dalende verkopen (zoals de luchtvaart 36%); ook sectoren met veel arbeiders (zoals de bouw op 27%) maar verschillende getroffen sectoren betreffen de kleine zelfstandigen, zoals elektriciens (35%), kappers, garages en kledingwinkels”, duidt Annelies Rottiers van SD Worx.

    Top 10 sectoren met laagste % gewerkte dagen in week 14

     Eerste positief signaal gewerkte dagen even stabiel_4

     Bron: de meest recente loongegevens van SD Worx (t.e.m. 31 maart ). In totaliteit gaat het over 907.209 werknemers, waarvan 307.292 arbeiders en 594.719 bedienden. Deze resultaten geven een trend weer. Het is mogelijk dat werkgevers tijdens de komende weken nog correcties doorgeven.

      

     Bijlage volledige lijst PC

     1 Na de sluiting van lonen
     2 30 en 31 maart