1. Home>
 2. SD Worx>
 3. onze klanten>

Employee Engagement Survey: startpunt van burn-outpreventie bij Talent-IT

Outsourcingbedrijf Talent-IT telt 32 medewerkers in onder meer sales, marketing, administratie en hr. Dit team stelt 400 consultants tewerk bij bedrijven in binnen- en buitenland. Omdat op korte tijd 3 medewerkers van het Antwerpse hoofdkantoor af te rekenen kregen met een burn-out, sloeg de ongerustheid bij het management toe: ligt de werkdruk te hoog? Eist onze snelle groei zijn tol? Hebben onze werkprocessen bijsturing nodig? SD Worx bracht helderheid met een Employee Engagement Survey.
Employee Engagement Survey_ startpunt van burn-outpreventie bij Talent-IT

Talent-IT plaatst IT-profielen, voor tijdelijke ondersteuning of op permanente basis. Sinds de start in 2007 ontpopte het zich van een kmo met een handvol medewerkers tot een groot bedrijf. In het hoofdkantoor in Antwerpen huizen intussen ook de dochterbedrijven Team4Talent en Pro-Cured. Toen Talent-IT in 2012 toetrad tot de Harvey Nash Group, betekende dat ook de start van een internationale expansie.

Ongerustheid bij management

HR & Office Manager Nancy Vanasbroeck: “In 2016 vielen op korte tijd 3 collega’s uit door een burn-out. Voor alle praktische issues die daarmee gepaard gaan – van de verwerking van het ziekteverlof in de payroll tot en met het gebruik van de firmawagen – klopte ik aan bij mijn vaste dossierbeheerder van SD Worx.”

Maar het management van Talent-IT zat ook met tal van andere vragen: zijn onze mensen wel tevreden? En hoe scoren we qua welzijn? Nancy Vanasbroeck: “Daarop stelde een consultant van SD Worx voor om een Employee Engagement Survey uit te voeren. Via dit instrument zouden we de factoren in kaart kunnen brengen die engagement positief en negatief beïnvloeden.”

  Nancy-Vanasbroeck
  In 2016 vielen op korte tijd 3 collega’s uit door een burn-out. Voor alle praktische issues die daarmee gepaard gaan – van de verwerking van het ziekteverlof in de payroll tot en met het gebruik van de firmawagen – klopte ik aan bij mijn vaste dossierbeheerder van SD Worx.
  Nancy-Vanasbroeck
  Nancy Vanasbroeck, Hr & Office Manager, Talent-IT

  Vaste vragenlijst met bedrijfseigen toets

  De Engagement Survey is wetenschappelijk onderbouwd, maar biedt tegelijk de nodige flexibiliteit om er specifieke informatienoden in op te nemen. Nancy Vanasbroeck: “Wij wilden concreet weten of onze medewerkers problemen ervaren op het vlak van stress en werkdruk, werkprocessen, doorstroming van info binnen en tussen teams, ontwikkelingskansen, aansturing van teams enzovoort. Doordat deelnemen volledig anoniem gebeurde, hoefden we niet te vrezen voor sociaal wenselijke antwoorden.”

  De ambitie van het researchteam van SD Worx: de voltallige ploeg motiveren om de online enquête in te vullen. Nancy Vanasbroeck: “Het projectteam van SD Worx volgde het hele proces nauwgezet op. Ze stuurden herinneringen tot iedereen zijn antwoorden had doorgestuurd. Tijdens elke fase boden ze ons trouwens de juiste ondersteuning: van het informeren en overtuigen van onze directie over data-analyse tot en met de rapportering en advies over vervolgacties.” 

  Resultaten gekoppeld aan concrete actiepunten

  Naast een duidelijk beeld van de tevredenheid en het engagement van de medewerkers van Talent-IT, bevatte dat rapport ook benchmarkgegevens voor de sector. Nancy Vanasbroeck: “De resultaten waren vrij geruststellend. Vooral over onze open bedrijfscultuur en de opleidingskansen was de tevredenheid groot. Bovendien bleek de werkdruk geen problematische proporties aan te nemen. Wat wel vlotter kon, was de doorstroming van informatie tussen de teams onderling. Daarvoor lasten we opnieuw een vast overlegmoment in.”

  De surveyresultaten werden met het management doorgenomen en vervolgens aan de medewerkers gecommuniceerd. Maar daar stopte het niet bij, want de consultant van SD Worx stelde Talent-IT ook concrete acties voor in het kader van burn-outpreventie. Nancy Vanasbroeck: “We kregen het advies om geregeld one-on-one-gesprekken te voeren met onze medewerkers. Zo zouden problemen of frustraties sneller aan de oppervlakte komen. Voor een nog betere teamwerking volgden alle teamleaders intussen een leiderschapstraining. En binnenkort komt er een workshop om het persoonlijkheidsprofiel van elke medewerker in kaart te brengen.”

  Maak werk van engagement

  Geëngageerde medewerkers vallen meteen op: ze zijn gepassioneerd met hun job bezig, stralen energie uit en zijn oprecht trots op hun bedrijf. Maar hoe til je je medewerkers naar dat hogere niveau, zodat ze je organisatie vleugels geven?